kandidatuddannelse i Økonomi
Kandidatuddannelse

Økonomi

Uddannelsen i økonomi giver en teoretisk forståelse for, hvordan man sikrer et velfungerende økonomisk system i et samfund eller en virksomhed.

Fakta

Navn:
Økonomi
Andre betegnelser:
Advanced Economics and Finance, Samfundsøkonomi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På kandidatuddannelsen får du en udvidet forståelse for de mekanismer, der har indflydelse på den økonomiske udvikling og er med til at definere samfundets udvikling i såvel et nationalt som internationalt perspektiv.

Som færdiguddannet er dine jobmuligheder mange og forskellige. Du kan arbejde i danske og internationale virksomheder inden for bank - og forsikringsbranchen, i EU eller i ministerier og kommuner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen i økonomi er præget af stor valgfrihed, og du kan fordybe dig i emner og problemstillinger, som du finder særligt interessante. Du kan fx vælge at specialisere dig inden for et af de økonomiske felter under enten nationaløkonomi eller erhvervsøkonomi.

Du vil få et videregående kendskab til, hvordan økonomiske systemer udvikler sig og bl.a. lære om pengeteori, finansiering, international økonomi og arbejdsmarkedsøkonomi.

Du kan også lære om samspillet mellem viden, innovation og økonomisk dynamik og at arbejde med udviklingsstrategier og rammebetingelser for erhvervsudvikling.

Du kan læse mere om de forskellige specialiseringsmuligheder på de enkelte universiteters hjemmesider.

Undervisningen veksler mellem kurser, seminarer og projektarbejde. Der er mulighed for at tage et eller to semestre i udlandet.

Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk. Den engelske betegnelse er Economics.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polit. eller cand.oecon. afhængig af specialisering.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Odense, Aalborg og Aarhus.

Copenhagen Business School (CBS)

CBS udbyder uddannelsen Advanced Economics and Finance som en 2-årig kandidatuddannelse. Uddannelsen udbydes kun på engelsk.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Copenhagen Business School.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

 • Business Administration and Service Management
 • Erhvervsøkononomi, HA fra CBS
 • Erhvervsøkonomi og projektledelse
 • International Business and Politics
 • International Business, BSc(IB)
 • International Shipping and Trade

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.cbs.dk.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder økonomi som en 2-årig kandidatuddannelse. Uddannelsen udbydes også på engelsk.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i økonomi.

På KU bliver du cand.polit. Du kan specialisere dig i finansiering, som er en del af uddannelsen.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

 • Økonomi (KU eller AU)
 • Matematik-økonomi (KU eller AU)
 • Økonomi - samfundsøkonomisk linje (SDU)

For at blive optaget på den engelsksprogede uddannelse skal du have engelskkundskaber svarende til engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder økonomi som en 2-årig kandidatuddannelse. Uddannelsen udbydes kun på engelsk.

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i økonomi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

 • Økonomi fra et dansk universitet
 • Matematik og økonomi fra (SDU)

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder uddannelsen økonomi som en 2-årig kandidatuddannelse.

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i økonomi.

På AAU kan du vælge mellem to kandidatspecialiseringer: samfundsøkonomi (dansksproget) eller innovation og vidensøkonomi (engelsksproget).

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

 • Økonomi
 • Matematik-økonomi

For at blive optaget på den engelsksprogede uddannelse skal du have engelskkundskaber svarende til engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder økonomi som en 2-årig kandidatuddannelse. Uddannelsen udbydes kun på engelsk.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i økonomi.

På AU kan du vælge mellem 4 linjer:

 • Nationaløkonomi
 • Driftsøkonomi
 • Økonomi
 • International Master of Science in Quantitative Economics (engelsksproget)

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i økonomi eller i matematik-økonomi giver adgang til uddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i både den private og den offentlige sektor, i fx banker, forsikringsselskaber, konsulentvirksomheder, internationale organisationer, EU, ministerier eller kommuner.

Du vil kunne arbejde med strategisk planlægning, økonomiske prognoser, økonomisk politiske analyser, budgetlægning, økonomiske redegørelser, finansiering, investeringsanalyser og erhvervs- og arbejdsmarkedsanalyser m.m.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for økonomi og revision og administrativt arbejde.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 1

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Lisbeth Bundgaard er 47 år og uddannet inden for økonomi (cand.polit.). Hun er ansat i Holbæk...

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.