kandidatuddannelse i Økonomi
Kandidatuddannelse

Økonomi

Uddannelsen i økonomi giver en teoretisk forståelse for, hvordan man sikrer et velfungerende økonomisk system i et samfund eller en virksomhed.

Fakta

Navn:
Økonomi
Andre betegnelser:
Advanced Economics and Finance, Samfundsøkonomi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På kandidatuddannelsen får du en udvidet forståelse for de mekanismer, der har indflydelse på den økonomiske udvikling og er med til at definere samfundets udvikling i såvel et nationalt som internationalt perspektiv.

Som færdiguddannet er dine jobmuligheder mange og forskellige. Du kan arbejde i danske og internationale virksomheder inden for bank- og forsikringsbranchen, i EU eller i ministerier og kommuner.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen i økonomi er præget af stor valgfrihed, og du kan fordybe dig i emner og problemstillinger, som du finder særligt interessante. Du kan fx vælge at specialisere dig inden for et af de økonomiske felter under enten nationaløkonomi eller erhvervsøkonomi.

Emner

Du vil få et videregående kendskab til, hvordan økonomiske systemer udvikler sig og bl.a. lære om:

 • Pengeteori
 • Finansiering
 • International økonomi
 • Arbejdsmarkedsøkonomi

Du kan også lære om samspillet mellem viden, innovation og økonomisk dynamik og at arbejde med udviklingsstrategier og rammebetingelser for erhvervsudvikling.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polit. eller cand.oecon. afhængig af specialisering. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Economics.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem kurser, seminarer og projektarbejde.

Udlandsophold

Der er mulighed for at tage et eller to semestre i udlandet.

Sprog

Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

 

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

 • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
 • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København, Odense, Aalborg og Aarhus og varierer fra universitet til universitet. 

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i både den private og den offentlige sektor, i fx banker, forsikringsselskaber, konsulentvirksomheder, internationale organisationer, EU, ministerier eller kommuner.

Du vil fx kunne arbejde med:

 • Strategisk planlægning
 • Økonomiske prognoser
 • Økonomisk politiske analyser
 • Budgetlægning
 • Økonomiske redegørelser
 • Finansiering
 • Investeringsanalyser
 • Erhvervs- og arbejdsmarkedsanalyser

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information