børsmægler arbejder på computer
Job

Børsmægler

En børsmægler beskæftiger sig med økonomi og handel.

Fakta

Arbejdssteder:
Banker, Pensionsselskaber, Kreditforeninger
Stillingsbetegnelser:
Børsmægler, Valutahandler, Rådgiver, Analytiker, Dealer

Arbejdet kan både dreje sig om økonomisk rådgivning, handel med aktier, obligationer og andre værdipapirer eller opgaver af mere analytisk karakter. Som børsmægler er det vigtigt at være opdateret om økonomiske forhold i både ind- og udland. Du skal være interesseret i handel og økonomi og være dygtig til at jonglere med tal.

Desuden er kundekontakt en central del af jobbet, og du skal derfor have lyst til at kommunikere med mange forskellige mennesker. Børsmæglere arbejder typisk i banker og børsmæglerselskaber. Der er dog også mulighed for at finde beskæftigelse i andre virksomheder, der arbejder med finans og handel.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af børsmægler
Kunderådgivning - Børsmægleren har et indgående kendskab til markedsudviklingen.

Som børsmægler handler du med aktier, obligationer og andre værdipapirer på fondsbørser. Du rådgiver kunder, fx ved køb og salg af virksomheder samt om investeringsmuligheder. Du kan også blive bedt om at analysere selskaber, sektorer, renteudvikling og økonomier i ind- og udland.

For at arbejde som børsmægler er man nødt til at have et indgående kendskab til såvel det danske som det internationale kapitalmarked og løbende holde sig orienteret om de økonomiske bevægelser. Arbejder du på børsen og rådgiver kunder, bliver du også kaldt en dealer.

Man kan også fungere som kunderådgiver og hjælpe de enkelte kunder med at investere og få det bedst mulige afkast af deres investeringer. Kunderne kan være både virksomheder, privatpersoner, pensionskasser m.v.

En børsmægler kan endvidere være rådgiver ved køb og salg af virksomheder samt ved aktieintroduktioner på danske eller udenlandske fondsbørser.

Endelig kan man arbejde som analytiker og dermed være den, der analyserer aktiemarkedet og renteudviklingen bl.a. med henblik på at komme med handelsanbefalinger.

Hvis man handler med fremmed valuta, kaldes man valutahandler. Valutahandel foregår ikke på fondsbørsen, men som regel online via internationale handelssystemer eller via telefonmarkedet.

En vekselerer foretager arbitrageforretninger, dvs. veksling af penge samt køb, salg eller formidling af værdipapirer uden for fondsbørsen, fx handel for egen regning. Betegnelsen må kun benyttes af personer med næringsbrev som vekselerer.

Uanset om du er dealer, rådgiver eller analytiker, har du en tæt kundekontakt. Arbejdstiden kan i perioder være lang og koncentreret. Jobbet kræver viden om samfundet, en udpræget sans for tal og økonomi samt et godt handelstalent.

Arbejdsplads

Børsmæglere arbejder i banker, børsmæglerselskaber, fondsmæglerselskaber og investeringsbanker. Endvidere ansætter pensionskasser, kreditforeninger og realkreditinstitutter dealere.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Aktiehandler, Børshandler, Børsmægler41.459 kr.--
Børsanalytiker54.107 kr.--
Dealerassistent35.250 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

På sigt kan du få et større ansvar for aktiehandlerne og blive ansvarlig for investeringerne.

Mere uddannelse

Den Danske Finansanalytikerforening udbyder en international efteruddannelse (CFA) til sine medlemmer.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.