Kandidatuddannelse

Agricultural Economics

Kandidatuddannelsen giver dig økonomiske metoder og værktøjer til at analysere problematikker i forhold til produktion af fødevarer.

Fakta

Navn:
Agricultural Economics
Andre betegnelser:
Jordbrugsøkonomi
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at analysere fødevareøkonomiske spørgsmål og beslutningsprocesser på flere niveauer og for forskellige interessenter. Du lærer også at formidle viden til fagfæller og offentligheden. Derudover får du grundigt kendskab til internationale økonomiske og fødevarepolitiske forhold.

Som færdiguddannet kandidat vil du kunne arbejde i institutioner og virksomheder i både ind- og udland. Det kan fx være i landbrugets organisationer, i ministerier og styrelser, i rådgivningsvirksomheder, banker og finansielle institutioner.

Foto: Københavns Universitet

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen i jordbrugsøkonomi får du viden om, hvordan du kan bruge økonomiske teorier og principper til at løse aktuelle problemstillinger.

Du lærer at formidle din viden om, hvordan økonomiske incitamenter kan regulere fødevareforbrug og –produktion samt miljøpåvirkning, og du bliver i stand til at forklare, hvordan ændringer i EU- og verdenshandelen påvirker dagligdagen for fx fattige landmænd.

Kurser

Uddannelsen omfatter enkelte obligatoriske og mange valgfrie kurser. Du kan også følge kurser ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet, på Copenhagen Business School eller andre universiteter.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.oecon.agro. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Agricultural Economics.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning samt teoretiske og praktiske øvelser og projektarbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Praktik og udlandsophold

Du har i løbet af kandidatuddannelsen mulighed for at komme i praktik hos eller skrive projekter for interesseorganisationer, offentlige institutioner, forskningsinstitutioner eller i udlandet på danske ambassader.

Undervejs i uddannelsen kan du også vælge et ophold ved et udenlandsk universitet.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale, der typisk varer et semester.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Københavns Universitet (ku.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Københavns Universitet (ku.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i agricultural economics foregår i:

KU udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Miljø- og fødevareøkonomi

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet har du mulighed for at blive ansat i institutioner og virksomheder i både ind- og udland. Du kan fx blive ansat i forskningsinstitutioner, rådgivningsvirksomheder, banker og finansielle institutioner, i interesseorganisationer eller i internationale organisationer.

Du vil også kunne løse opgaver i ministerier og styrelser samt i landbrugets og fødevaresektorens hovedorganisationer og virksomheder.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information