Foto af økonom
Job

Økonom (job)

Som økonom arbejder du med økonomien i en virksomhed eller med økonomiske problemstillinger i samfundet.

Fakta

Arbejdssteder:
Private og offentlige virksomheder, Den offentlige administration
Stillingsbetegnelser:
Civiløkonom, Driftsøkonom, Controller, Markedsøkonom, Nationaløkonom, Markedsanalytiker, Erhvervsanalytiker, Salgschef, Handelsattache, Økonometriker

Du arbejder med matematik, økonomiske teorier og modeller og analytiske værktøjer.

Økonomer arbejder med analyse, regnskaber og revision inden for mange forskellige områder. Du kan arbejde med alt fra eksport og aktiekurser til udviklingsbistand og grøn omstilling.

Økonomer kan være ansat i private virksomheder eller i det offentlige.

Foto: GettyImages

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Som økonom består dit arbejde ofte i at analysere den nuværende økonomiske situation og bruge det som et grundlag for at sige noget om fremtiden. 

Det kan både være med udgangspunkt i en virksomheds udfordringer eller problemstillinger i samfundet.

Modeller, teorier og matematik

Du kan fx analysere, hvilke risici der er for virksomheden ved en ny investering. Eller du kan beregne omkostningerne ved et politisk initiativ.

I dit arbejde anvender du avancerede økonomiske modeller og teorier og matematik, fx sandsynligheds-beregninger og matematiske ligninger.

Resultaterne af dit arbejde præsenterer du både skriftligt og mundtligt.

Samfundsøkonom eller erhvervsøkonom

Økonomer arbejder typisk enten med samfundsøkonomi eller erhvervsøkonomi.  

Erhvervsøkonomi har fokus på virksomheder, og hvordan de fungerer i samspil med kunder, konkurrenter og samfundet som helhed.

Samfundsøkonomi handler om nationale og internationale økonomiske problemstillinger.

Arbejdsopgaver

Nogle af de typiske arbejdsopgaver som økonom er:

 • Udarbejde økonomiske analyser og prognoser
 • Analysere økonomiske nøgletal som fx tal for beskæftigelse eller prisudvikling
 • Arbejde med avancerede regnemodeller for samfundsudviklingen
 • Beregne de økonomiske konsekvenser af fx politiske forslag
 • Udarbejde regnskaber og budgetter
 • Rådgive virksomhedsledere og beslutningstagere
 • Formidle dine beregninger, analyser og prognoser

Karriereveje

Økonomer kan specialisere sig inden for mange forskellige områder, men kan blandt andet arbejde som:

 • Økonom/Økonomimedarbejder
 • Fuldmægtig i det offentlige
 • Konsulent, fx specialkonsulent eller økonomikonsulent
 • Leder, fx kontorchef, salgschef eller økonomichef
 • Underviser eller forsker
 • Projektleder
 • Analytiker
 • Business Controller

Arbejdssteder

Nogle af de typiske arbejdssteder for økonomer er:

 • Pengeinstitutter og forsikringsselskaber
 • Nationalbanken
 • Ministerier, regioner og kommuner
 • Konsulentfirmaer
 • Interesseorganisationer
 • Private virksomheder
 • Undervisnings- og forskningssektoren
 • Selvstændig med egen virksomhed

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Ledelse inden for finans-, pensions- og
forsikringsområdet
60.746 kr.--
Rådgivning inden for investering, valuta og formue50.800 kr.--
Analytikerarbejde inden for finans, pension og
forsikring
50.232 kr.-40.975 kr.
Forretningsudvikler (finans)49.965 kr.--
Analytikerarbejde inden for ledelse og
virksomhedsorganisation
51.019 kr.37.535 kr.37.805 kr.
Arbejde med virksomhedsstrategi/policy49.056 kr.-39.202 kr.
Arbejde inden for samfundsøkonomi45.743 kr.39.344 kr.38.700 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Uddannelsesvej

Der findes forskellige uddannelsesveje, men den mest direkte er at tage en kandidatgrad inden for økonomi. Det tager minumum 5 år, når du har en gymnasial eksamen.

Uddannelsesvejen består af:

 • En gymnasial eksamen
 • En bacheloruddannelse
 • En kandidatuddannelse

Her kan du læse om:

Mere uddannelse

Når du har opnået erhvervserfaring, kan du efteruddanne dig med en relevant masteruddannelse eller diplomuddannelse. Fx inden for ledelse, organisationskultur, jura eller psykologi:

Få mere at vide

Læs mere om, hvad økonomer laver hos Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF)

Mød en række økonomer uddannet fra Aalborg Universitet:

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.