En revisor sidder ved skrivebordet og rådgiver en kunde.
Job

Revisor (job)

Som revisor reviderer du regnskaber for dine kunder og rådgiver dem om deres økonomi.

Fakta

Arbejdssteder:
Revisionsvirksomheder, Banker, Kreditinstitutter, Forsikringsselskaber, Skatteforvaltninger
Stillingsbetegnelser:
Statsautoriseret revisor, Revisor, Revisorassistent

Du kan specialisere dig inden for fx børsforhold, skat eller moms. Du kan også tage revisoreksamen til statsautoriseret revisor.

Som revisor kan du fx arbejde med revision og rådgivning af små og store virksomheder.

Revisorer kan også arbejde i det offentlige.

 

Foto: Gettty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

En revisor tjekker virksomheders økonomi for at sikre, at den er rigtig og pålidelig. Revisorer kan også undersøge, om virksomheder rapporterer om bæredygtighed, fx om klimaresultater, på en korrekt måde.

Regnskaber

Som revisor går du i dybden med regnskaber, bilag og finansielle oplysninger for at sikre, at de er nøjagtige og overholder loven. Dit arbejde er vigtigt for at opretholde tillid og gennemsigtighed i økonomiske rapporter.

Når du som revisor har gennemgået et regnskab, slutter du af med at lave en slags godkendelse. Det kaldes en revisionspåtegning. Her skriver du, om regnskabet lever op til loven, og om tallene i regnskabet er rigtige. Kun godkendte revisorer må lave revisionspåtegnelse

Godkendt revisor

En godkendt revisor dækker over statsautoriserede revisorer og registrerede revisorer (ældre betegnelse). Begge har bestået særlige prøver og er blevet godkendt af Erhvervsstyrelsen. 

Titlen revisor er ikke beskyttet. Mange, der arbejder med revisionsopgaver, arbejder under titlen revisor. Du må kun bruge titlen ’godkendt revisor’, hvis du er statsautoriseret eller registreret revisor.

Arbejdsopgaver

Dit arbejde som revisor afhænger af, hvor du arbejder, og hvem du arbejder for.

Som revisor:

 • Udarbejder eller gennemgår du regnskaber og budgetter
 • Rådgiver du om fx skat eller moms
 • Hjælper du med at indberette skat og moms til myndigheder
 • Hjælper du virksomheder med med at styre deres økonomi
 • Forebygger og opdager du snyd eller fejl, fx gennem kontrol

I mindre firmaer vil du typisk skulle lave lidt af det hele, fordi du skal hjælpe kunderne hele vejen rundt om deres regnskab.

Karriereveje

Hos større revisionsselskaber kan der være mulighed for, at du kan specialisere dig inden for et bestemt område som fx:

 • Moms, told eller skat
 • Børsforhold, fx når en virksomhed gerne vil på børsen
 • Opstart af nye virksomheder
 • Sammenlægning af virksomheder
 • Rådgivning af bestyrelser om risici, fx i forhold til ønske om vækst
 • Bæredygtighedsrevision, der kontrollerer virksomheders arbejde med bæredygtighed, fx inden for klima og miljø 

Statsautoriseret revisor 

Du skal være statsautoriseret revisor for at kunne revidere regnskaber for:

 • Banker og kreditinstitutter
 • Børsnoterede virksomheder. Børsnoteret betyder, at virksomheden er et aktieselskab, der udbyder aktier på en børs, hvor bl.a. private kan købe aktier
 • Virksomheder drevet med offentlig støtte

Du kan også arbejde med revision og regnskaber uden at være godkendt revisor.

Arbejdssteder

Nogle af de typiske arbejdssteder for revisorer er:

 • Revisionsfirmaer
 • Større virksomheders økonomiafdelinger
 • Statsautoriserede revisorer

Du kan også arbejde som selvstændig revisor. 

Indkomst

UG er under ombygning. Vi viser ikke indkomstdata på denne artikel længere. 

Hvis du vil vide mere om lønniveauet for jobbet, kan du søge viden via en uddannelse, der leder til jobbet. Du kan fx finde data om lønniveau i Uddannelseszoom. 

Du kan som regel også finde information om lønniveauer på faglige organisationers hjemmesider.

Gå til Uddannelseszoom

Uddannelsesveje

For at blive statsautoriseret revisor skal du have revisorkandidatuddannelsen, cand.merc.aud.

Du kan også arbejde med revision og regnskab uden at være statsautoriseret revisor. Det kan du gøre på baggrund af en af de uddannelser, der giver adgang til revisorkandidatuddannelsen, cand.merc.aud.

Herunder kan du læse om nogle af de mange forskellige uddannelsesveje, der kan føre til optagelse på cand.merc.aud.

Bemærk
Du skal være opmærksom på, at optagelse på cand.merc.aud. kan kræve, at du har haft en bestemt studieretning på den adgangsgivende uddannelse og/eller særlige suppleringsfag. Undersøg derfor altid kravene på det uddannelsessted, du ønsker at søge optagelse på, før du vælger fag.

Erhvervsuddannelse

Du kan tage kontoruddannelsen med speciale i revision suppleret af videregående uddannelse på deltid og erhvervserfaring.

Videregående uddannelse 

Du kan også tage en videregående uddannelse på enten universitets- professionsbachelor- eller erhvervsakademiniveau. 

Først skal du have taget en adgangsgivende uddannelse. Det kan være en gymnasial uddannelse eller en relevant erhvervsuddannelse.

Bacheloruddannelse på universitetet

Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA på universitetsniveau er oftest direkte adgangsgivende til cand.merc.aud. 

Professionsbachelor

Du kan også tage en professionsbacheloruddannelsen i finans. 

Du skal være opmærksom på, at optagelse på cand.merc.aud. kan kræve, at du har haft en bestemt studieretning og særlige valgfag. Undersøg kravene på det uddannelsessted, du ønsker at søge optagelse på, før du vælger fag. 

Erhvervsakademiuddannelse 

Du kan tage en erhvervsakademiuddannelse suppleret af yderligere videregående uddannelse på deltid samt erhvervserfaring.

Relevant erhvervsakademiuddannelser: 

Videregående uddannelse på deltid

En anden mulighed er at tage videregående uddannelse på deltid, mens du arbejder.

Det kan fx være:

Mere uddannelse

Godkendte revisorer er forpligtet ved lov til at vedligeholde deres viden og efteruddanne sig løbende.

Du kan fx tage kurserne hos brancheorganisationen FSR – danske revisorer.

Læs mere

Obligatorisk efteruddannelse (fsr.dk)

Få mere at vide

Du kan læse mere om revisorfaget og uddannelsen på brancheorganisationen FSR - Danske Revisorers hjemmeside:

Love og regler

Bekendtgørelse af lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder. Nr 1219 af 31. august 2022 (retsinfo.dk)

 

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.