Foto af advokat
Job

Advokat (job)

Som advokat er du en rådgiver, der har en præcis og detaljeret viden om loven. Advokater kan som de eneste føre retssager for andre ved domstolene.

Fakta

Arbejdssteder:
Advokatkontorer, banker og forsikringsselskaber, foreninger eller organisationer
Stillingsbetegnelser:
Advokat, Advokatfuldmægtig, Sagfører

Du kan specialisere dig inden for fx strafferet, boligret eller familieret. 

Som advokat skal du have en høj faglig viden om jura, være god til at arbejde struktureret og have en analytisk tankegang. 

Advokater er ansat i advokatfirmaer, i det offentlige og i private virksomheder.

 

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Når folk opsøger en advokat, er de ofte i en krise eller involveret i en konflikt. Som advokat skal du sætte dig ind i deres problemer og bruge juraen til at løse dem. 

Du skal hjælpe dine klienter til at nå det bedst mulige resultat, uanset om det gælder en anklage om vold eller et ønske om fuld forældremyndighed.

Retssager

En stor del af arbejdet som advokat handler om at rådgive dine klienter om juridiske forhold, så de undgår retssager. Kun hvis parterne ikke kan nå til enighed, fører du sagen videre for retten.

Advokater kan som de eneste føre sager for andre ved domstolene. I almindelige retssager repræsenterer du den ene af parterne. I kriminalsager kan du blive udpeget som forsvarer for den tiltalte. 

Arbejdsopgaver

Som advokat kan du arbejde med alt fra at udarbejde ansættelseskontrakter til arvesager. Nogle af de typiske arbejdsopgaver er:

 • Foretage juridiske analyser af et problem
 • Personlig rådgivning af klienter
 • Repræsentere din klient i en retssag
 • Udarbejde aftaler og kontrakter 
 • Kontorarbejde med sagsbehandling

Karriereveje

Advokater specialiserer sig normalt indenfor et område, som de primært arbejder med og bliver rigtigt gode til. Der vil være stor forskel på din hverdag, alt efter om du er forsvarsadvokat på fængselsbesøg eller ansat i et ministerium, hvor du rådgiver ministeren.

Her er en række eksempler på specialiseringer:

 • Forsvarsadvokat (straffesager)
 • Erhvervsadvokat (fx inkasso, konkurs, patenter, varemærker, ophavsrettigheder og selskabsret)
 • Boligadvokat (fast ejendom, som fx boliger og erhvervsejendomme)
 • Familieadvokat (arveret, skilsmisser)

Arbejdssteder

Nogle af de typiske arbejdssteder for advokater er:

 • Advokatfirmaer
 • Ministerier, regioner, kommuner
 • Banker og forsikringsselskaber
 • Andre større virksomheder med en juridisk afdeling
 • Foreninger eller organisationer

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Advokat, kurator58.059 kr.--
Juridisk chef58.059 kr.--
Advokatfuldmægtig46.922 kr.-38.893 kr.
Fuldmægtig Cand. Jur.46.922 kr.-38.893 kr.
Ejendomsadministrator36.360 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Uddannelsesvej

Uddannelsen til advokat bygger oven på uddannelsen til jurist.

Uddannelsesvejen til advokat er: 

 • En gymnasial uddannelse
 • En bacheloruddannelse i jura
 • En kandidatuddannelse i jura
 • Tre år som advokatfuldmægtig på et advokatkontor, hos en politifuldmægtig eller en statsadvokat. 
 • Den etårige advokatuddannelse
 • Retssagsprøven (praktisk prøve i retssagsbehandling) 

Læs om:

Mere uddannelse

Alle advokater og advokatfuldmægtige skal løbende efteruddanne sig. Det er et krav for at kunne arbejde som advokat. 

Reglerne siger, at du som advokat skal have 54 lektioners efteruddannelse i løbet af en periode på tre år. Det svarer til ca. 3 kursusdage hvert år. Efteruddannelsen skal indberettes til Advokatsamfundet, der sikrer, at reglerne bliver overholdt.

Du kan fx tage efteruddannelseskurser hos Advokatsamfundet eller Dansk Jurist- og Økonomforbund (DJØF).

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.