job og arbejdsmarkedet i Danmark

Juridisk arbejde

Juridisk arbejde handler om at rådgive, vejlede og disponere ud fra gældende love og regler.

Langt de fleste advokater arbejder med rettigheder og jura inden for drift af privat virksomhed. Det gør de i brancher inden for Juridisk bistand, revision og virksomhedsrådgivning samt fast ejendom.

Advokater kan også være ansat i organisationer og foreninger.

En advokatfuldmægtig er en jurist, der kan optræde på advokatfirmaets vegne.

Inden for den offentlige forvaltning ansættes jurister i ministerier og styrelser, i Politiet som politifuldmægtige og ved domstolene som dommere og dommerfuldmægtige.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

hvad vil du være?
hvad vil du være?

Du ved hvad du vil lave, men du ved ikke hvordan du bliver det. Find vejen til dit drømmejob.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.