Anklager på arbejde
Job

Anklager (job)

Som anklager arbejder du primært med at forberede og føre sager i retten, hvor du på vegne af samfundet kræver straf for overtrædelser af love.

Fakta

Arbejdssteder:
Anklagemyndigheden, Staten
Stillingsbetegnelser:
Anklager

Du kan specialisere dig i forskellige typer af straffesager, fx om bedrageri, vold eller narkotikahandel.

Du har stort kendskab til lovgivningen, forstår lange, komplekse tekster og er god til at argumentere din sag i retten.

Anklagere arbejder typisk for anklagemyndigheden, som er en del af politiet.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

En anklager er en uddannet jurist, der har videreuddannet sig til anklager. Din primære opgave er at sikre, at loven overholdes, og at de personer, som overtræder den, bliver holdt ansvarlige og får en begrundet straf. Du behandler alle lige og forholder dig objektivt til fakta i sagerne.

Straffesager

Du arbejder tæt sammen med politiet under efterforskning af sager. Du vurderer bl.a. bevismaterialet og udarbejder et anklageskrift, hvis der skal rejses tiltale mod en sigtet, så sagen kommer for retten.

Når du forbereder straffesagen, analyserer du love og juridiske dokumenter, fx afgørelser fra lignende tidligere sager.

I retten fører du sagen mod den anklagede. Det betyder, at du har ansvaret for at bevise den anklagedes skyld. Du afhører vidner, gennemgår bevismaterialer og argumenterer for, hvilken straf, den anklagede skal have, hvis personen bliver kendt skyldig.

Andre sager

Du kan også behandle sager, der ikke skal for retten, bl.a. klage- eller tilsynssager. Tilsyn er, når man kontrollerer, om lovgivningen overholdes af fx myndigheder, personer eller firmaer.

Arbejdsopgaver

Som anklager er dine typiske arbejdsopgaver, at du:

 • Vurderer, om der skal rejses tiltale mod en person, der er sigtet for at have overtrådt loven
 • Udarbejder anklageskrift og forbereder straffesager
 • Fører straffesager i retten
 • Behandler klager og andre sager, der ikke skal for retten
 • Bidrager til, at politiets arbejde er af høj kvalitet og overholder loven
 • Kommunikerer med borgere og medier
 • Rådgiver og samarbejder med kolleger, politiet og andre myndigheder

Karriereveje

Som anklager kan du specialisere dig i forskellige typer af straffesager, fx om bedrageri, tyveri og mord eller på et område som it-kriminalitet. Hver type sag kræver forskellige juridiske færdigheder og viden.

Eksempler på karriereveje, du kan have som anklager:

 • Specialanklager: Du har ekspertise og specialiseret viden inden for et eller flere områder af kriminalitet og kan derfor bl.a. føre lange, svære straffesager.
 • Chefanklager: Du leder anklagemyndigheden i en politikreds samt indgår i den øverste ledelse af politikredsen.
 • Administrativ leder: Du har ansvar for at organisere og koordinere arbejdet, så alle gør fremskridt mod fælles mål. Du bidrager til at skabe et godt arbejdsmiljø med højt fagligt niveau.

Arbejdssteder

Typiske arbejdssteder for anklagere er:

 • Anklagemyndigheden i en politikreds
 • Staten

Indkomst

UG er under ombygning. Vi viser ikke indkomstdata på denne artikel længere. 

Hvis du vil vide mere om lønniveauet for jobbet, kan du søge viden via en uddannelse, der leder til jobbet. Du kan fx finde data om lønniveau i Uddannelseszoom. 

Du kan som regel også finde information om lønniveauer på faglige organisationers hjemmesider.

Gå til Uddannelseszoom

Uddannelsesvej

Uddannelsen til anklager bygger oven på uddannelsen til jurist.

Uddannelsesvejen til anklager er:

 • En gymnasial uddannelse
 • En bacheloruddannelse i jura
 • En kandidatuddannelse i jura
 • En 3-årig ansættelse som anklagerfuldmægtig, hvor du tager grunduddannelsen til anklager
 • En 2-årig turnus (uddannelsesstilling) som anklager, hvor du får praktiske erfaringer med jobbet

Læs om:

Mere uddannelse

Når du er uddannet anklager, har du flere muligheder for at videreuddanne dig. Anklagere deltager ofte i efteruddannelse for at følge med i den faglige udvikling.

Mulige uddannelser

Job der ligner

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.