Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning
Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning

Uddannelsen klæder dig på til at blive ejendomsmægler, rådgive kunder i en bank eller et realkreditinstitut, arbejde med ejendomsadministration eller revision i en virksomhed.

Fakta

Navn:
Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du kan dygtiggøre dig bredt inden for fx erhvervsjura, kundeservice, økonomisk analyse, investering og finansiering.

Uddannelsen henvender sig til dig, der ønsker flere kompetencer inden for områder som bankrådgivning, ejendomshandel og ejendomsadministration, virksomhedsanalyse og revision.

 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Du lærer at yde kunderådgivning om det, der er dit finansielle speciale. Du får teoretisk og metodisk viden til at udføre de økonomiske analyser og faglige vurderinger, der danner grundlag for din vejledning til personer og erhvervsvirksomheder.

Du kan tage uddannelsen med eller uden retning.

Retninger/forløb

Du kan specialisere dig inden for fire retninger/forløb:

 • Ejendomsmægler
 • Bank og realkredit
 • Ejendomsadministration
 • Revision

Med den rette modulsammensætning og erhvervserfaring kan du søge registrering som ejendomsmægler eller akkreditering til Financial Advisor. Eller du kan uddanne dig til ejendomsadministrator med moduler, der svarer til ejendomsbranchens EA-uddannelse.

Ejendomsmægler

På uddannelsen for ejendomsmæglere lærer du at mestre det personlige salg, og du får viden om de centrale regler i forbindelse med omsætning af fast ejendom, så du kan yde rådgivning til både køber og sælger.

Bank og realkredit

Inden for Bank og realkredit får du viden om lovgivningen for finansiel virksomhed, så du kan yde rådgivning om selv komplicerede finansielle problemstillinger ud fra reglerne om god skik, investorbeskyttelse og rådgivningsansvar.

Ejendomsadministration

Inden for Ejendomsadministration får du viden om kernelovgivning og praksis, så du kan rådgive og sagsbehandle i forbindelse med administration af private udlejningsejendomme, erhvervslejemål og foreningslejemål.

Revision

Inden for Revision lærer du at varetage økonomi- og regnskabsfunktioner i en virksomhed eller et revisionsfirma. Du kan rådgive om revision og lærer fx at udarbejde årsrapport for en klasse B-virksomhed.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • To obligatoriske moduler (20 ECTS)
 • Et antal retningsspecifikke og valgfrie moduler (30 ECTS)
 • Et afgangsprojekt (10 ECTS)

Forløbet for ejendomsmæglere har en særlig fagsammensætning. Se fagsammensætningen i fagoversigten.

Undervisning

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Du kan bruge din erfaring i undervisningen, og det, du lærer, kan du bruge i praksis på jobbet.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Titel

En fuld akademiuddannelse i finansiel rådgivning giver titlen AU i Finansiel rådgivning.

Den engelske betegnelse er Academy Profession (AP) Degree in Financial Advice.

Merkonom

Har du gennemført moduler svarende til 40 ETCS under det merkantile fagområde, giver det titlen merkonom.

Den engelske betegnelse for merkonom er Academy Foundation (AF) Graduate in Business.

Indledende kurser

Erhvervsakademierne kan tilbyde indledende kurser, der forbedrer grundlaget for at gennemføre nogle fag. Kontakt den skole, hvor du vil søge optagelse til akademiuddannelsen, hvis du er i tvivl om dine forudsætninger.

Læs mere om indledende kurser til akademiuddannelserne

Værd at vide

Du kan tage en hel akademiuddannelse eller vælge enkelte fag.

Fleksibel akademiuddannelse

Du kan selv sammensætte en fleksibel akademiuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Læs mere om fleksibel videregående voksenuddannelse, akademiuddannelse

Fagoversigt

Ejendomsmægler (særligt uddannelsesforløb)

Det særlige forløb for ejendomsmæglere består alene af fag, der er målrettet branchen: 

 • Markeds- og forretningsforståelse af ejendomsmæglerbranchen (5 ECTS)
 • Samfundsøkonomi i ejendomshandel (5 ECTS)
 • Erhvervsjura for ejendomsmæglere (10 ECTS)
 • Bolighandel 1 (10 ECTS)
 • Bolighandel 2 (10 ECTS)
 • Bolighandel 3 (10 ECTS)
 • Afgangsprojekt (10 ECTS)

Obligatoriske moduler

 • Erhvervsjura i den finansielle sektor (10 ECTS)
 • Samfundsøkonomi (10 ECTS)

Retningsspecifikke moduler - Bank og realkredit

 • Virksomhedens investering og finansiering (10 ECTS)
 • Data, marked og afsætning (10 ECTS)
 • Finansielle forretninger (10 ECTS)

Retningsspecifikke moduler - Ejendomsadministration

 • Administration af boligudlejningsejendomme (10 ECTS)
 • Ejendoms- og skatteregnskab (10 ECTS)

Retningsspecifikke moduler - Revision

 • Virksomhedens investering og finansiering (10 ECTS)
 • Analyse af regnskabsdata (10 ECTS)
 • Revision og årsrapport (10 ECTS)

Se fagsammensætning og anbefalet fagrækkefølge for retninger og forløb (finanstilmelding.ucl.dk)

Valgfrie moduler

 • Andelsbolig- og ejerforeninger (5 ECTS)
 • Bolig 1 (5 ECTS)
 • Bolig 2 (5 ECTS)
 • Ejendomsinvestering og finansiering (5 ECTS)
 • Erhvervsjura for ejendomsmæglere (10 ECTS)
 • Erhvervslejeret (5 ECTS)
 • Finansiel regulering og compliance (5 ECTS)
 • Investering (5 ECTS)
 • Kredit til private (5 ECTS)
 • Markeds- og forretningsforståelse af ejendomsmæglerbranchen (5 ECTS)
 • Pension (5 ECTS)
 • Rådgivning og kommunikation (10 ECTS)
 • Samfundsøkonomi i ejendomshandel (5 ECTS)
 • Skat - privat (5 ECTS)
 • Årsrapport og virksomhedsanalyse (10 ECTS)

De retningsspecifikke moduler kan også anvendes som valgfrie moduler.

Du skal vælge valgfrie/retningsspecifikke moduler svarende til 30 ECTS. Heraf mindst 5 ECTS inden for uddannelsens fagområde og højst 15 ECTS fra et andet fagområde.

Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante valgfrie moduler.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt inden for din retning. Projektet vægter 10 ECTS.

Varighed

Uddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Læs mere om:

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering

Central online tilmelding

Uddannelsen har central online tilmelding på Finanstilmelding.

Gå til finanstilmelding.ucl.dk

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om:

Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser

Fremtidsmuligheder

Med en akademiuddannelse i finansiel rådgivning kan du bl.a. – afhængigt af din uddannelsesretning - arbejde som bankrådgiver og ejendomsadministrator, og du kan søge om registrering som ejendomsmægler.

Læs om mulige arbejdsområder og typer af job inden for

Mere uddannelse

Har du lyst til at læse videre, giver uddannelsen - sammen med din erhvervserfaring - adgang til relevante diplomuddannelser. Se fx:

Se alle diplomuddannelser

Bestemte fagsammensætninger giver adgang til at søge HD2. Bemærk dog, at det ikke umiddelbart er tilfældet for fagsammensætningen på uddannelsesretningen Ejendomsmægler.

Læs mere om HD-uddannelsen

Vis moduler Skjul moduler

Moduler
Administration af boligudlejningsejendomme (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)
Afgangsprojekt (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)
Analyse af regnskabsdata (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)
Andelsbolig- og ejerforeninger (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)
Årsrapport og virksomhedsanalyse (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)
Bogføring og ejendomsregnskaber (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)
Bolig 1 (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)
Bolig 2 (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)
Bolighandel 1 (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)
Bolighandel 2 (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)
Bolighandel 3 (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)
Data, marked og afsætning (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)
Ejendoms- og skatteregnskab (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)
Ejendomshandel I (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)
Ejendomshandel II (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)
Ejendomsinvestering og finansiering (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)
Erhvervsjura for ejendomsmæglere (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)
Erhvervsjura i den finansielle sektor (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)
Erhvervslejeret (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)
Finansiel regulering og compliance (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)
Finansielle forretninger (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)
Investering (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)
Kredit til private (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)
Markeds- og forretningsforståelse af ejendomsmæglerbranchen (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)
Omsætning af fast ejendom (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)
Pension (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)
Rådgivning og kommunikation (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)
Revision og årsrapport (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)
Samfundsøkonomi (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)
Samfundsøkonomi i ejendomshandel (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)
Skat - privat (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)
Virksomhedens investering og finansiering (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)