Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning
Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning

Uddannelsen klæder dig på til at rådgive kunder i en bank eller et realkreditinstitut. Du kan også specialisere dig i ejendomshandel og -administration, eller du kan beskæftige dig med revision i en virksomhed.

Fakta

Navn:
Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 26.500 - 78.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Du lærer at yde kunderådgivning om det, der er dit finansielle speciale, og du får teoretisk og metodisk ballast til at udføre de økonomiske analyser og faglige vurderinger, der danner grundlag for den vejledning, du leverer til personer og erhvervsvirksomheder.

Uddannelsen henvender sig til dig, der ønsker yderligere kompetencer inden for områder som bankrådgivning, ejendomshandel og -administration, virksomhedsanalyse og revision.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På akademiuddannelsen i finansiel rådgivning kan du specialisere dig inden for 4 retninger:

 • Bank og realkredit
 • Ejendomsadministration
 • Ejendomsmægler
 • Revision

Med den rette modulsammensætning kan du søge akkreditering til Financial Advisor eller registrering som ejendomsmægler. Eller du kan uddanne dig til ejendomsadministrator med moduler, der svarer til ejendomsbranchens EA-uddannelse.

Du kan også gennemføre uddannelsen uden retning.

Finansiel rådgivning er en videregående voksenuddannelse inden for fagområdet Merkantil.

Uddannelsen består af to obligatoriske moduler og et antal valgfrie, herunder retningsspecifikke, moduler. Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt. Uddannelsen vægter samspillet mellem din erhvervserfaring og det teoretiske og metodiske stof, der inddrages i undervisningen.

Har du gennemført moduler svarende til 40 ETCS under det merkantile fagområde, giver det titlen merkonom.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Du kan tage en hel akademiuddannelse eller vælge enkelte fag.

Vær opmærksom på, at dit fagvalg vil være afgørende for, om du har adgang til videre uddannelse på HD 2.

Du kan selv sammensætte en fleksibel akademiuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Erhvervsakademierne kan tilbyde indledende kurser, der forbedrer grundlaget for at gennemføre nogle fag. Kontakt den skole, hvor du vil søge optagelse til akademiuddannelsen, hvis du er i tvivl om dine forudsætninger.

Fagoversigt

De obligatoriske moduler, der hvert vægter 10 ECTS, er:

 • Erhvervsjura i den finansielle sektor
 • Samfundsøkonomi

De retningspecifikke moduler - fordelt på uddannelsesretninger - er:

Bank og realkredit

 • Virksomhedens investering og finansiering (10 ECTS)
 • Data, marked og afsætning (10 ECTS)
 • Finansielle forretninger (10 ECTS)

Ejendomsadministration

 • Administration af boligudlejningsejendomme (10 ECTS)
 • Ejendoms- og skatteregnskab (10 ECTS)

Ejendomsmægler

 • Ejendomshandel I (10 ECTS)
 • Ejendomshandel II (10 ECTS)
 • Omsætning af fast ejendom (10 ECTS)

Revision

 • Analyse af regnskabsdata (10 ECTS)
 • Revision og årsrapport (10 ECTS)

Uddannelsens valgfrie moduler er:

 • Andelsbolig- og ejerforeninger (5 ECTS)
 • Bolig 1 (5 ECTS)
 • Bolig 2 (5 ECTS)
 • Boligfinansiering og -rådgivning (10 ECTS)
 • Ejendomsinvestering og finansiering (5 ECTS)
 • Erhvervslejeret (5 ECTS)
 • Finansiel regulering og compliance (5 ECTS)
 • Investering (5 ECTS)
 • Kredit til private (5 ECTS)
 • Pension (5 ECTS)
 • Rådgivning og kommunikation (10 ECTS)
 • Skat - privat (5 ECTS)
 • Årsrapport og virksomhedsanalyse (10 ECTS)

De retningsspecifikke moduler kan også anvendes som valgfrie moduler.

Du skal følge valgfrie/retningsspecifikke moduler svarende til 30 ECTS. Heraf mindst 5 ECTS inden for uddannelsens fagområde og højst 15 ECTS fra et andet fagområde.

Du kan også gennemføre uddannelsen uden retning.

Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante valgfag. Se desuden oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt inden for din retning. Projektet vægter 10 ECTS.

Varighed

Akademiuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Uddannelsen har central online tilmelding på www.finanstilmelding.dk.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel akademiuddannelse koster ca. 26.500 - 78.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under det enkelte modul.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en akademiuddannelse i finansiel rådgivning kan du bl.a. – afhængigt af din uddannelsesretning -arbejde som bankrådgiver og ejendomsadministrator, og du kan søge om registrering som ejendomsmægler.

Læs om mulige arbejdsområder og typer af job inden for bank- og finansarbejde, forsikringsarbejde og arbejde med ejendomshandel.

I 2013 var 98 procent af 338 nyuddannede i beskæftigelse eller i uddannelse på højere niveau.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Pengeinstitutter er suverænt den største aftager af nyuddannede. Også branchen Ejendomsmæglere bruger i stort omfang uddannelsen til deres medarbejdere. Desuden udgør uddannelsen et vigtigt trin for personer med en gymnasial uddannelse, der ønsker at blive ejendomsmægler.

Andre brancher inden for økonomi og finans aftager mange nyuddanende.

Kategorien Andre omfatter en bred vifte af brancher, hvoraf de vigtigste arbejder med administrationsserviceydelser, specialiseret kontorservice, inkassovirksomhed og kreditoplysning. Desuden er det brancher som call centre og arrangører af kongresser, messer og udstillinger.

Mere uddannelse

Har du lyst til at læse videre, giver uddannelsen - sammen med din erhvervserfaring - adgang til relevante diplomuddannelser. Bestemte fagsammensætninger giver fx adgang til at søge HD 2. del. Bemærk, at det ikke umiddelbart er tilfældet for fagsammensætningen på uddannelsesretningen Ejendomsmægler. Se også diplomuddannelse i vurdering og ejendomsinvestering.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

www.finanstilmelding.dk. Erhvervsakademiernes fælles side om akademiuddannelsen i finansiel rådgivning.

audiplom.dk. Viser Danske Erhvervsakademiers udbud af akademi- og diplomuddannelser (bemærk: uddannelsen udbydes også af University College Nordjylland).

Finanskarriere.dk, Finanssektorens Arbejdsgiverforenings side om uddannelser, job og brancher inden for finanssektoren.

Brancheforeningen Ejendom Danmarks side om EA-uddannelsen.

Vis moduler Skjul moduler

Moduler
Administration af boligudlejningsejendomme (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)
Afgangsprojekt (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)
Analyse af regnskabsdata (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)
Andelsbolig- og ejerforeninger (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)
Årsrapport og virksomhedsanalyse (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)
Bolig 1 (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)
Bolig 2 (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)
Boligfinansiering og -rådgivning (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)
Data, marked og afsætning (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)
Ejendoms- og skatteregnskab (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)
Ejendomshandel I (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)
Ejendomshandel II (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)
Ejendomsinvestering og finansiering (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)
Erhvervsjura i den finansielle sektor (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)
Erhvervslejeret (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)
Finansielle forretninger (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)
Investering (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)
Kredit til private (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)
Omsætning af fast ejendom (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)
Pension (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)
Rådgivning og kommunikation (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)
Revision og årsrapport (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)
Samfundsøkonomi (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)
Skat - privat (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)
Virksomhedens investering og finansiering (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)