Diplomuddannelser

Diplomuddannelser henvender sig til voksne med en kort eller mellemlang videregående uddannelse. De er opbygget som deltidsuddannelser over 2-3 år, og der opkræves deltagerbetaling. Visse diplomuddannelser kan også tages på fuld tid over et år.

Nogle af uddannelserne har en ret snæver målgruppe, fx pædagoger, sundhedspersonale og lærere, mens andre henvender sig bredt til flere grupper. Undervisningen er tilrettelagt, så det er muligt at passe et arbejde samtidig med uddannelsen.

Der findes diplomuddannelser inden for en lang række fagområder. Uddannelsernes opbygning varierer, men består typisk af et antal moduler samt et afgangsprojekt.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Til voksne, der har en videregående uddannelse i forvejen.

IKV til AU og diplom
IKV til AU og diplom

Vurdering af kompetencer til akademi- og diplomuddannelser.

Akademiuddannelser er deltidsuddannelser henvendt til voksne

Til voksne med en kort eller mellemlang videregående uddannelse.

Voksne kan få økonomisk støtte til voksen- og efteruddannelser