Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning
Kursus

Bolig 2 (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)

Du får forudsætninger for at yde rådgivning i forbindelse med ny- og tilbygning og ved projektkøb.

Fakta

Navn:
Bolig 2
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger

Desuden kan du fx rådgive om finansiering af andelsbolig, forældrekøb og ideelle anparter.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig redskaber til at forstå og formidle de problemstillinger, der præger boligmarkedet inden for mere komplekse områder som byggeri, særlige ejendomskategorier, forældrekøb, sommerhusudlejning og tvangsauktion.

Især kan du identificere relevante finansielle og juridiske problemstillinger i den konkrete situation.

Fx lærer du at

  • beregne den skattemæssige konsekvens af forældrekøb
  • opstille finansieringsplan og udlede ratefordeling ved projektkøb og nybyggeri
  • afprøve løsninger til medvirkensalg, salgsfuldmagt og behandling af nødlidende ejendomme mhp. at afværge tvangsauktion
  • vælge mellem garantityper inden for boligfinansiering
  • redegøre for en tvangsauktions forløb, dels dens juridiske forløb, dels de økonomiske konsekvenser for ejer og køber

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Bolig 2 er valgfrit på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, men kan evt. også indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
12. januar 2022
22. april 2022
Bolig 2 hold 4 - Online Fjernundervisning 6000 Kolding