Portræt af mandlig kursist
Artikel

Økonomi under akademiuddannelse

Det koster penge at tage en akademiuddannelse, men nogle kan få tilskud eller støtte.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Find dit uddannelsesniveau, og læs mere om de tilskuds- og støtteordninger, der er relevante for dig.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Ufaglært

Hvis du er ufaglært, har du mulighed for at søge tilskud og støtte til akademimoduler fra tre forskellige ordninger:

 • Omstillingsfonden
 • Kompetencefonde
 • Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Kontakt uddannelsesstedet, og hør om dine muligheder.

Omstillingsfonden

Du kan søge om tilskud på op til 10.000 kr. til dækning af deltagerbetalingen.

Læs mere i artiklen:

Kompetencefonde

Hvis du er ansat efter en overenskomst, kan du søge tilskud fra en af de kompetencefonde, din virksomhed indbetaler midler til. Fondene yder forskellige former for tilskud.

Læs mere i artiklen:

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Som ufaglært kan du søge SVU til lønkompensation, mens du er under uddannelse.

For at søge SVU skal du:

 • være i arbejde
 • have orlov til uddannelse
 • kunne sammensætte uddannelsen på fuld tid
 • opfylde andre betingelser til alder, ansættelse mv.

Læs mere i artiklen:

Faglært

Hvis du er faglært, har du mulighed for at søge tilskud og støtte til akademimoduler fra tre forskellige ordninger:

 • Omstillingsfonden
 • Kompetencefonde
 • Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Omstillingsfonden

Du kan søge om tilskud på op til 10.000 kr. til dækning af deltagerbetalingen.

Læs mere i artiklen:

Kompetencefonde

Hvis du er ansat efter en overenskomst, kan du søge tilskud fra en af de kompetencefonde, din virksomhed indbetaler midler til. Fondene yder forskellige former for tilskud.

Læs mere i artiklen:

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Som faglært kan du søge SVU til lønkompensation, mens du er under uddannelse.

For at søge SVU skal du:

 • være i arbejde
 • have orlov til uddannelse
 • kunne sammensætte uddannelsen på fuld tid
 • opfylde andre betingelser til alder, ansættelse mv.

Læs mere i artiklen:

Erhvervsakademi- eller akademiuddannelse

Med en erhvervsakademi- eller akademiuddannelse kan du have mulighed for at søge tilskud og støtte til akademimoduler fra tre forskellige ordninger:

 • Omstillingsfonden
 • Kompetencefonde
 • Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) – under visse betingelser

Du kan også søge støtte med en ældre videregående uddannelse, som er på niveau med en erhvervsakademiuddannelse.

Omstillingsfonden

Du kan søge om tilskud på op til 10.000 kr. til dækning af deltagerbetalingen.

Omstillingsfonden yder ikke tilskud til akademiuddannelsen i ledelse, hvis du søger med en erhvervsakademi- eller akademiuddannelse som baggrund.

Læs mere i artiklen:

Kompetencefonde

Hvis du er ansat efter en overenskomst, kan du søge tilskud fra en af de kompetencefonde, din virksomhed indbetaler midler til. Fondene yder forskellige former for tilskud.

Læs mere i artiklen:

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Med en afsluttet erhvervsakademi- eller akademiuddannelse kan du som hovedregel ikke søge SVU til lønkompensation.

En undtagelse er, hvis du ikke kan bruge din uddannelse, fx fordi den er forældet.

Læs mere i artiklen:

Professionsbachelor- eller diplomuddannelse

Med en professionsbachelor- eller diplomuddannelse kan du have mulighed for at søge tilskud og støtte til akademimoduler fra tre forskellige ordninger:

 • Omstillingsfonden
 • Kompetencefonde
 • Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) – under visse betingelser

Du kan også søge støtte med en ældre videregående uddannelse, som er på niveau med en professionsbacheloruddannelse.

Omstillingsfonden

Du kan søge om tilskud på op til 10.000 kr. til dækning af deltagerbetalingen.

Omstillingsfonden yder ikke tilskud til akademiuddannelsen i ledelse, hvis du søger med en professionsbachelor- eller diplomuddannelse som baggrund.

Læs mere i artiklen:

Kompetencefonde

Hvis du er ansat efter en overenskomst, kan du søge tilskud fra en af de kompetencefonde, din virksomhed indbetaler midler til. Fondene yder forskellige former for tilskud.

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Med en afsluttet professionsbachelor- eller diplomuddannelse kan du som hovedregel ikke søge SVU til lønkompensation.

En undtagelse er, hvis du ikke kan bruge din uddannelse, fx fordi den er forældet.

Læs mere i artiklen:

Universitetsbachelor eller -kandidat

Med en bachelor- eller kandidatuddannelse fra universitetet kan du have mulighed for at søge støtte til akademimoduler fra to forskellige ordninger:

 • Kompetencefonde
 • Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) – under visse betingelser

Kompetencefonde

Hvis du er ansat efter en overenskomst, kan du søge tilskud fra en af de kompetencefonde, din virksomhed indbetaler midler til. Fondene yder forskellige former for tilskud.

Læs mere i artiklen:

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Med en afsluttet universitetsuddannelse kan du som hovedregel ikke søge SVU til lønkompensation.

En undtagelse er, hvis du ikke kan bruge din uddannelse, fx fordi den er forældet.

Læs mere i artiklen:

Hvis du er i tvivl om din uddannelsesbaggrund

Det er det niveau, din uddannelse havde, da du tog den, der tæller, når du søger tilskud og støtte.

Hvis du er i tvivl om dit uddannelsesniveau, kan du:

 • Kontakte den institution, du søger ind på
 • Kontakte den institution, der udbød uddannelsen

Du kan også kontakte eVejledning, der tilbyder generel vejledning om uddannelse og arbejdsliv via chat, telefon og e-mail.

Forbered dig til samtale og vejledning

Forbered dig til samtale og vejledning ved at samle så meget dokumentation, du kan, fx eksamensbevis og studieordning.

Du kan også orientere dig i, hvordan uddannelsessystemet ser ud i dag.

Se oversigten:

Hvis du er ledig

Hvis du er ledig, afhænger dine muligheder for tilskud af din uddannelsesbaggrund og af, om du er på dagpenge eller kontanthjælp.

Se artiklerne:

Kontakt altid a-kasse og jobcenter, inden du tilmelder dig.