Dagpengemodtager
Artikel

Dagpengemodtager

Som ledig på dagpenge kan en uddannelse eller et kursus give dig nye jobmuligheder. Få overblik over de forskellige muligheder her.

Der findes en forskellige muligheder for at tage en uddannelse eller komme på kursus, mens du er på dagpenge. Dine muligheder afhænger blandt andet af din alder, om du i forvejen har en uddannelse og hvor lang, den er. 

Fold alle afsnit ud

6 ugers jobrettet uddannelse

6 ugers jobrettet uddannelse er målrettet ledige uden uddannelse eller med en kortere uddannelse. Når du deltager i jobrettet uddannelse, får du dagpenge imens.

Du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, hvis du er ufaglært eller faglært, eller har en kort videregående uddannelse og en erhvervsuddannelse. 

Læs mere om 6 ugers jobrettet uddannelse.

Beskæftigelsestilbud

Mens du er ledig, har du ret og pligt til et beskæftigelsestilbud (også kaldet aktivering) Tilbuddet afhænger af din alder.

  • Under 30 år får du et tilbud senest efter 13 ugers sammenlagt ledighed
  • Mellem 30 og 50 år får du et tilbud senest efter 6 måneders sammenlagt ledighed
  • Er du fyldt 50, får du et tilbud senest efter 13 ugers sammenlagt ledighed

Et beskæftigelsestilbud kan bestå af virksomhedspraktik, job med løntilskud, kurser eller uddannelse. Tilbuddet gives dels ud fra dine ønsker og forudsætninger, dels ud fra arbejdsmarkedets behov.

Målet er, at du hurtigst muligt får et job og kan forsørge dig selv helt eller delvist. Tilbuddene kan gives hver for sig eller i kombination.

Den regionale uddannelsespulje

Jobcenteret kan fra første ledighedsdag tilbyde dig vejledning og opkvalificering i form af korte erhvervsrettede uddannelsesforløb, som finansieres via den regionale uddannelsespulje.

Den regionale uddannelsespulje er midler, der skal sikre opkvalificering til jobfunktioner, hvor der er mangel på arbejdskraft.

Læs mere om Den regionale uddannelsespulje.

Erhvervsuddannelse på dagpenge

Hvis du er over 30 år, medlem af en a-kasse og ønsker at omskole dig eller blive faglært, kan du få en erhvervsuddannelse for voksne (euv) på dagpenge eller nedsatte dagpenge. Ordningen kaldes uddannelsesløft. 

Læs mere om Erhvervsuddannelse på dagpenge 

En anden mulighed for at tage en erhvervsuddannelse kan være voksenlærlingeordningen. Hvis du er over 25 år og indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan arbejdsgiveren i bestemte tilfælde ansætte dig som voksenlærling.

Som voksenlærling får du en løn, der svarer til fagets mindsteløn for ufaglærte.

Læs mere om Voksenlærlingeordningen

Kurser og undervisning mens du søger job

Hvis du er dagpengemodtager, skal du aktivt søge arbejde og med dags varsel tage et anvist arbejde. Som hovedregel kan du derfor ikke påbegynde en uddannelse uden at miste dagpengene. 

Efter aftale med din a-kasse og dit jobcenter er det dog muligt at tage visse kurser, almen voksenuddannelse eller enkeltfag uden at miste retten til dagpenge.

Læs mere om Kurser og undervisning mens du søger job.

Få mere at vide

Find oplysninger om rettigheder og pligter som ledig samt om aktuelle tilbud på jobnet.dk.

Læs om Aktivering når du får dagpenge på borger.dk.

Læs om de otte arbejdsmarkedsråd på rar-bm.dk.