6 ugers jobrettet uddannelse
Artikel

6 ugers jobrettet uddannelse

Er du medlem af en a-kasse, kan du evt. deltage i særlige kurser og kursusforløb mhp. at øge dine chancer for at få job. Et jobrettet forløb kan vare op til 6 uger.

Din uddannelsesbaggrund er dog afgørende for, om du kan deltage i jobrettet uddannelse. Ordningen er målrettet forsikrede ledige uden uddannelse eller med en kortere uddannelse i bagagen.

Desuden skal uddannelsen være omfattet af en positivliste for ’jobrettede’ uddannelser. Listen over de kurser og kursusforløb, som indgår i tilbuddet om 6 ugers jobrettet uddannelse, udarbejdes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og lokalt af de regionale arbejdsmarkedsråd.

Du kan - med visse undtagelser - først starte på jobrettet uddannelse efter 5 ugers ledighed.

Fold alle afsnit ud

Hvem har adgang til jobrettet uddannelse?

Du har adgang til 6 ugers jobrettet uddannelse, hvis du:

  • Er ledig og ufaglært
  • Er ledig og faglært
  • Er ledig og har både en erhvervsfaglig og en kort videregående uddannelse

Hvornår og hvor længe?

Du kan som hovedregel starte på jobrettet uddannelse, når du har været ledig i 5 uger.

Visse kurser, der i særlig grad skønnes at imødekomme arbejdsmarkedets behov, kan man starte på fra 1. ledighedsdag. Forhør dig om undtagelserne fra 5-ugersreglen på dit Jobcenter.

Den periode, du har til rådighed, afhænger af, om du er over eller under 25 år.

  • Er du over 25, skal du gennemføre den jobrettede uddannelse inden for de første 9 måneder af din ledighed.
  • Er du under 25, skal du gennemføre den jobrettede uddannelse inden for de første 6 måneder af din ledighed.

Starter du på et kursus eller et uddannelsesforløb i opsigelsesperioden, kan du fortsætte uddannelsen i op til 6 uger fra første ledighedsdag, hvis det drejer sig om et forløb, du kan tage som jobrettet uddannelse.

Hent rådgivning om dine muligheder i a-kassen, på jobcenteret og hos uddannelsesinstitutionen - gerne så snart du er blevet opsagt.

Godkendelse, vejledning og betaling

Vil du søge jobrettet uddannelse, skal du henvende dig til din a-kasse, som kan vejlede dig om dine muligheder. Din a-kasse skal godkende kurset eller forløbet, inden du starter. 

Du skal desuden aftale med jobcenteret, at du deltager i uddannelse i ledighedsforløbet, og at det er jobcenteret, der betaler kursusafgiften.

Du kan tale med jobcenteret om deltagelse i jobrettet uddannelse allerede under den første jobsamtale, hvis du anmoder om det.

Du finder som udgangspunkt selv kurset eller uddannelsen og aftaler det nærmere forløb med skolen.

Hvis det forløb, der kan skaffe dig jobmuligheder, overskrider en varighed på 6 uger, kan jobcenteret evt. tilbyde dig den resterende del af forløbet efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Forhør dig om mulighederne på dit jobcenter.

Der er dog klare regler for, hvilke kurser du må deltage i efter ordningen om 6 ugers jobrettet uddannelse. 

Uddannelse, du kan søge

Vil du søge jobrettet uddannelse, vælger du ud fra en positivliste over kurser og kursusforløb, som offentliggøres af Beskæftigelsesministeriet.

Den landsdækkende positivliste udarbejdes af de relevante ministerier i et samarbejde med Beskæftigelsesrådet.

Positivlisten kan indeholde:

  • Udvalgte AMU-kurser
  • Kurser i taxikørsel godkendt af Trafikstyrelsen
  • Udvalgte kurser på akademiniveau

Du skal som hovedregel være fyldt 25 år for at deltage i jobrettet uddannelse på videregående niveau. Endvidere er det en betingelse, at uddannelsen udbydes på heltid.

Du finder listen for 6 ugers jobrettet uddannelse på www.star.dk.

Få mere at vide

Få information om ordningen på dit jobcenter eller hos dit lokale VEU-center.

Læs om ordningen på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Se Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings pjece Uddannelse som dagpengemodtager (pdf).

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige. Nr. 184 af 23. februar 2017.