Artikel

6 ugers jobrettet uddannelse

Er du faglært eller ufaglært, kan du som dagpengemodtager få op til 6 ugers jobrettet uddannelse.

Fra 1. august 2020 er det muligt at starte på jobrettet uddannelse fra første ledighedsdag inden for områder, hvor der er særligt gode jobmuligheder.

Der findes en liste med kurser og uddannelsesforløb, som du kan vælge mellem. De kurser, som du kan vælge, er inden for brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft. I løbet af en dagpengeperiode på to år har du ret til ét jobrettet uddannelsesforløb.

Fold alle afsnit ud

Betingelser for at deltage

Jobrettet uddannelse er ikke for alle dagpengemodtagere.

Det er et tilbud til dig, der er:

 • Ufaglært: Du har afsluttet højst grundskolen (folkeskolen) og eventuel en gymnasial uddannelse.
 • Faglært: Du har en erhvervsfaglig uddannelse som for eksempel elektriker, grafiker, kok eller salgsassistent.
 • Faglært + kort videregående uddannelse: Du er faglært og har en kort videregående uddannelse som for eksempel datamatiker, laborant eller handelsøkonom.

Hvis du har et højere uddannelsesniveau (for eksempel bachelor eller kandidat), kan du ikke søge jobrettet uddannelse.

Undersøg i stedet, om du kan søge den regionale uddannelsespulje.

Kurser og forløb du kan deltage i

Der er udarbejdet en positivliste med de kurser og forløb, som du kan vælge mellem. De kurser, som du kan vælge, er inden for brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft. 

Det kan for eksempel være:

 • Udvalgte AMU-kurser og enkeltfagskurser
 • Udvalgte kurser på akademiniveau
 • Udvalgte kurser i taxikørsel

Uddannelserne dækker en række forskellige erhvervsgrupper. Det kan for eksempel være “Bygge og anlæg” eller “Sundhed, omsorg og personlig pleje”.

Du kan se hele listen med uddannelser og kurser, som du kan søge hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Her er der også forslag til, hvordan du kan sammensætte en række enkeltkurser til et forløb inden for de forskellige erhvervsgrupper.

Regler for at sammensætte et forløb

Du kan selv sammensætte dit forløb, men der er en række regler for, hvordan:

 • Du kan frit vælge uddannelse inden for den enkelte erhvervsgruppe.
 • Du kan sammensætte en række kortere kurser til et samlet forløb på op til 30 dage.
 • Du må ikke mikse uddannelser på tværs af erhvervsgrupperne.
 • Du skal være fyldt 25 år for at kunne vælge uddannelse på videregående niveau (akademiuddannelser).

Hvornår kan du starte?

Fra 1. august 2020 og til udgangen af 2021 kan du som forsikret ledig begynde på 6 ugers jobrettet uddannelse fra første ledighedsdag inden for områder, hvor der er særligt gode jobmuligheder

Enkelte kurser kan du tage allerede fra den første dag, hvor du er ledig. Det er kurser og forløb, der er målrettet brancher med særligt gode jobmuligheder. Du kan finde dem på positivlisten, hvor de er markeret med en stjerne.

Du kan også allerede i din opsigelsesperiode starte på et kursus eller forløb fra positivlisten. Så har du ret til at fortsætte uddannelsen i op til 6 uger fra første ledighedsdag.

Hvornår skal forløbet være afsluttet?

Der gælder forskellige regler, alt efter om du er over eller under 25 år:

 • Er du over 25 år skal du tage uddannelsen inden for de første 9 måneder af din ledighed.
 • Er du under 25 år skal du tage uddannelsen inden for de første 6 måneder af din ledighed.
   

Kurser over 6 ugers varighed

I enkelte tilfælde kan du få lov at tage et forløb, der varer mere end 6 uger. Det kræver, at uddannelsen giver dig gode jobmuligheder. Der er i perioden 2019-2026 afsat ekstra penge i form af puljemidler, så du som dagpengemodtager kan deltage i kurser, der varer mere end 6 uger. Uddannelsesforløbet sammensættes, så første del tages som 6 ugers jobrettet uddannelse, og den resterende del som et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, finansieret af puljemidler.

Det er jobcenteret som bevilliger den del af kursusforløbet, som ligger ud over de 6 uger. Forhør dig om mulighederne på dit jobcenter. 

Læs mere om tilskud til kurser over 6 ugers varighed hos Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering (STAR).

Økonomi under forløbet

Du modtager dagpenge under de seks ugers jobrettet uddannelse.

Du kan have mulighed for at få tilskud til kost og logi, hvis der er langt fra din bopæl til uddannelsesstedet. Der kan også være mulighed for at søge om befordringsgodtgørelse.

Se om du skal stå til rådighed

Du behøver ikke at søge arbejde under de seks ugers jobrettet uddannelse. Du skal heller ikke deltage i møder med a-kassen og jobcentret imens.

Hvis du får tilbudt et job, skal du dog tage imod det. Du skal også stadig holde dit cv aktivt og tjekke dine jobforslag på jobnet.dk.

Sådan kommer du i gang

Hvis du vil søge jobrettet uddannelse, skal du aftale det med din a-kasse. Det er din a-kasse, der skal godkende kurset eller forløbet, før du starter.

Som udgangspunkt skal du selv finde kurset eller uddannelsen. Når din uddannelse er godkendt, skal du selv aftale det nærmere forløb med skolen.

Få mere at vide

Få information om ordningen på dit jobcenter.

Læs om ordningen på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Se pjecen Uddannelse som dagpengemodtager (pdf).

Relaterede artikler