Artikel

6 ugers jobrettet uddannelse

Er du faglært eller ufaglært, kan du som dagpengemodtager få op til 6 ugers jobrettet uddannelse.

Retten til at starte på 6 ugers jobrettet opnås efter 5 ugers ledighed (karensperioden). Du kan deltage i uddannelse inden for områder, hvor der er særligt gode jobmuligheder.

Der findes en positivliste med kurser og uddannelsesforløb, som du kan vælge mellem. I løbet af en dagpengeperiode på to år har du ret til ét jobrettet uddannelsesforløb.

Fold alle afsnit ud

Betingelser for at deltage

Jobrettet uddannelse er ikke for alle dagpengemodtagere.

Det er et tilbud til dig, der er:

  • Ufaglært: Du har afsluttet grundskolen (folkeskolen) og har eventuelt en gymnasial uddannelse som uddannelsesbaggrund.
  • Faglært: Du har en erhvervsfaglig uddannelse, fx elektriker, grafiker, kok eller salgsassistent, som uddannelsesbaggrund.
  • Faglært + kort videregående uddannelse: Du er faglært OG har en kort videregående uddannelse, fx datamatiker, laborant eller handelsøkonom.

Hvis du har et højere uddannelsesniveau (for eksempel bachelor eller kandidat), kan du ikke søge jobrettet uddannelse.

Undersøg i stedet, om du kan søge den regionale uddannelsespulje.

Kurser og forløb, du kan deltage i

Der er udarbejdet en positivliste med kurser og uddannelsesforløb, du kan vælge i mellem. Det er kurser inden for brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft.

Det kan for eksempel være:

  • AMU-kurser og enkeltfagskurser
  • akademimoduler
  • kurser i taxikørsel

Det er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som udgiver listen. Du kan se den på deres hjemmeside (STAR.dk).

Find positivlisten på STARs side Seks ugers jobrettet uddannelse (star.dk)

Inspiration til uddannelsesforløb

Har du brug for inspiration til, hvordan kurserne på positivlisten kan sættes sammen, så har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering lavet en liste med forslag til uddannelsesforløb på deres hjemmeside. Listen kaldes også Vejledende uddannelsesforløb.

Se Vejledende uddannelsesforløb på STAR.dk

Regler for at sammensætte et uddannelsesforløb

Du kan selv sammensætte dit forløb, men du skal følge nogle regler: 

  • Du kan frit vælge uddannelse inden for den enkelte erhvervsgruppe.
  • Du kan sammensætte en række kortere kurser til et samlet forløb på op til 30 dage.
  • Du må ikke mikse uddannelser på tværs af erhvervsgrupperne.
  • Du skal være fyldt 25 år for at kunne vælge uddannelse på videregående niveau (akademiuddannelser).

Kurser, der varer mere end 6 uger

Efter aftale med jobcentret kan du få lov at deltage i forløb, der varer mere end 6 uger. Der er i perioden 2019-2026 afsat ekstra penge i form af puljemidler, så du som dagpengemodtager kan deltage i kurser, der varer mere end 6 uger. Uddannelsesforløbet sammensættes, så første del tages som 6 ugers jobrettet uddannelse, og den resterende del som et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, finansieret af puljemidler.

Det er jobcenteret, som bevilliger den del af kursusforløbet, der ligger ud over de 6 uger. Forhør dig om mulighederne på dit jobcenter.

Økonomi under forløbet

Du modtager dagpenge under de seks ugers jobrettet uddannelse.

Du kan have mulighed for at få tilskud til kost og logi, hvis der er langt fra din bopæl til uddannelsesstedet. Der kan også være mulighed for at søge om befordringsgodtgørelse.

Se, om du skal stå til rådighed

Du behøver ikke at søge arbejde under de seks ugers jobrettet uddannelse. Du skal heller ikke deltage i møder med a-kassen og jobcentret imens.

Hvis du får tilbudt et job, skal du dog tage imod det. Du skal også stadig holde dit cv aktivt og tjekke dine jobforslag på jobnet.dk.

Sådan kommer du i gang

Hvis du vil søge jobrettet uddannelse, skal du aftale det med din a-kasse, inden du starter. 

Som udgangspunkt skal du selv finde kurset eller uddannelsen. Når din uddannelse er godkendt, kan du aftale det nærmere forløb med skolen.

Relaterede artikler