voksenuddannelse på dagpenge
Artikel

Kurser og undervisning mens du søger job

Få overblik over, hvilke kurser og undervisning du må deltage i, mens du aktivt søger job og modtager dagpenge.

Hvis du som dagpengemodtager vil deltage i kurser eller undervisning, skal du altid aftale det med både din a-kasse og jobcenteret. 

For at bevare retten til dagpenge, skal du fortsat aktivt søge arbejde og stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Samtidig skal du være klar til at afbryde kurset eller undervisningen, hvis du får tilbudt arbejde eller aktivering.

Når du deltager i undervisning ved siden af din jobsøgning, skal du også ofte selv betale for det. 

Fold alle afsnit ud

Undervisning svarende til 8-10. klassetrin

Der er ingen begrænsning på undervisning, der svarer til folkeskolens 8.-10. klassetrin. Du kan følge den type undervisning i ligeså mange timer hver uge, som du har brug for.

Det kan for eksempel være: 

Kurserne er et tilbud til alle voksne, der vil blive bedre til at læse, stave og skrive, forstå tal, regning og lære matematik.

Enkeltfag på gymnasialt niveau

Du må gerne tage enkeltfag på gymnasialt niveau, så længe det er under 20 timer om ugen. 

De gymnasiale uddannelser er studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx).

Generelt kan du ikke tage uddannelse, der er SU-berettiget, mens du er på dagpenge. Hf-enkeltfag er dog en undtagelse, så længe undervisningstiden er under 20 timer om ugen.

Læs mere om Hf-enkeltfag

Kurser arrangeret af a-kasse, jobcenter eller fagforening

Du kan deltage fuld tid i op til to uger i kurser, der er arrangeret af din fagforening, a-kasse, jobcenter eller anden aktør. Formålet med kurset skal være at styrke din tilknytning til arbejdsmarkedet.

Hvis undervisningen varer i mere end to uger, må du herefter højest deltage 20 timer i ugen.

Akademi-, diplom- og masteruddannelser

Du kan deltage i efter- eller videreuddannelse, som du selv betaler, når undervisningstiden er under 20 timer om ugen.  

Reglen gælder kun for efter- og videreuddannelse, som ikke indgår i en uddannelse på fuld tid med SU. Det kan for eksempel være: 

Det kan også være andre typer af efteruddannelse på deltid med deltagerbetaling, fx:

Det er et krav, at undervisningen skal være normeret til under 20 timer om ugen. Du kan derfor ikke tilmelde dig en uddannelse, hvor der er undervisning 30 timer i ugen, og så selv vælge kun at deltage i 20 timer.

Åben uddannelse

Du kan i nogle tilfælde deltage 6 timer i ugen i undervisning på en åben uddannelse, selvom faget indgår i en SU-berettiget uddannelse.

For eksempel udbyder universiteterne en række enkeltfag og enkeltmoduler på deltid, som også indgår i universitetets ordinære uddannelser. Det kan i visse tilfælde også være muligt at følge enkeltfag på en ordinær uddannelse, hvor der er ledige pladser, mens du modtager dagpenge.

For at kunne gøre det, er der en række krav:

  • Undervisningen må højst udgøre 6 timer per uge, eller hvad der svarer til 1/3 årsværk (20 ETCS-point).
  • Du skal allerede have en uddannelse på mindst 18 måneder.
  • Du skal vælge en uddannelse, der har tilknytning til den uddannelse, du allerede har.
  • Både kurset og eksamen skal være afsluttet, før du skal aktiveres (efter 3, 6 eller 9 måneder afhængigt af din alder).

Der skal være tale om kurser, der vedligeholder dine faglige kvalifikationer. Du kan ikke følge kurser, der kan blive del af en ny uddannelse.

For eksempel kan en uddannet folkeskolelærer ikke tage et kursus på universitetet, som kan være led i en bachelor på universitetet. Eller en cand.jur. kan ikke tage et kursus i økonomi, som kan være led i uddannelsen til cand.merc.

Aftenskoleundervisning

Du kan deltage i undervisning på aftenskole uanset det ugentlige timetal.

Aftenskoleundervisning er defineret ved, at der gives støtte til undervisningen efter folkeoplysningsloven.

Traditionel aftenskoleundervisning er for eksempel sprogundervisning eller hobbybetonede fag, som bliver udbudt af AOF og FOF. For at du kan få dagpenge imens, skal undervisningen være hobbypræget og må ikke være led i en kompetencegivende uddannelse.

Højskole eller daghøjskole

Hvis du er under 25 år, kan du modtage 50 procent af den højeste dagpengesats, mens du er på højskole eller daghøjskole.

For at kunne modtage dagpenge, skal du leve op til en række krav:

  • Du skal selv betale for højskoleopholdet.
  • Opholdet skal ske i løbet af de første 6 måneder, hvor du er ledig
  • Du må ikke fylde 25 år under skoleforløbet.

Når du er under 25 år, skal du starte i aktivering efter 3 måneders ledighed. Det er derfor vigtigt, at du koordinerer dit højskoleophold med dit jobcenter.

Uddannelse, som du har haft ved siden af fuldtidsarbejde

Hvis du i mindst 2 år har haft fuldtidsarbejde og samtidig uddannet dig, kan du have ret til at fortsætte på uddannelsen i en kortere periode, mens du modtager dagpenge.

Der er en række krav, der skal være opfyldt:

  • Du skal være over 25 år
  • Undervisningen skal foregå efter kl. 16 eller på lørdage og søn- og helligdage.
  • Du må ikke selv være skyld i din ledighed.

Du kan fortsætte din uddannelse i op til 12 uger (444 timer).

Når de 12 uger er gået, skal du stoppe med uddannelsen, hvis du vil fortsætte med dagpenge. Eller du kan vælge at stoppe med at modtage dagpenge for at fortsætte med uddannelsen.

Relaterede artikler