Den regionale uddannelsespulje
Artikel

Den regionale uddannelsespulje

Hvis du er ledig, kan jobcenteret tilbyde dig en række korte kurser gennem ordningen Den regionale uddannelsespulje.

Formålet med den regionale uddannelsespulje er at give ledige mulighed for at deltage i korte, erhvervsrettede kurser inden for brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft. Det kan fx være et specialiseret svejsekursus, et hygiejnebevis eller en voksenpædagogisk grunduddannelse.

Du kan have mulighed for at deltage i kurserne fra den første dag, du er ledig.

Fold alle afsnit ud

Hvem kan søge den regionale uddannelsespulje?

Målgruppen for den regionale uddannelsespulje er alle ledige, dog ikke borgere i fleksjob.

Puljen giver især ufaglærte gode muligheder. Der er også en del kurser til faglærte og ledige med en kortere videregående uddannelse. Der er meget få kurser til personer med en lang videregående uddannelse.

Du kan selv foreslå kurser eller forløb, men de skal godkendes af dit jobcenter.

For at få et kursus godkendt, er det et krav:

  • at kurset eller forløbet er på den regionale positivliste i det område, hvor du bor eller i et tilstødende område.
    eller
  • at du har en aftale med en arbejdsgiver, som lover at ansætte dig i minimum 3 måneder, hvis du gennemfører et bestemt kursus. Det kan fx være, at du kan blive ansat som lagermedarbejder, hvis du tager et truckcertifikat. Aftalen mellem dig og arbejdsgiveren kaldes en hensigtserklæring. Der er tale om en formel aftale, det vil sige en skriftlig aftale.

Kurser i dit lokalområde

Kurser finansieret af den regionale uddannelsespulje skal være inden for brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft.

Der findes en liste med korte, erhvervsrettede kurser og forløb, der gælder for dit lokale område. Det kaldes en RAR-liste. Dem er der otte af i Danmark. En RAR-liste dækker et geografisk område, fx RAR Bornholm.

Du kan vælge kurser fra dit lokale RAR-område og fra tilstødende RAR-område. 

Se kurser og forløb i dit lokalområde

Eget RAR-områdeTilstødende RAR-område
BornholmHovedstaden og Sjælland
HovedstadenBornholm og Sjælland
SjællandBornholm, Hovedstaden og Fyn
FynSjælland og Sydjylland
SydjyllandFyn, Vestjylland og Østjylland
ØstjyllandSydjylland, Vestjylland og Nordjylland
VestjyllandSydjylland, Østjylland og Nordjylland
NordjyllandVestjylland og Østjylland

 

Positivlisterne er brancheopdelt

På positivlisterne er kurserne opdelt i forskellige erhvervsområder. Du kan godt søge et kursus fra et andet erhvervsområde end det, hvor du har arbejdet indtil nu. Du kan også søge om at få et forløb, der er sammensat af kurser fra forskellige erhvervsområder. Det afgørende er, om jobcenteret vurderer, at forløbet vil hjælpe dig tilbage i job.

Hvis du som ledig har ret til seks ugers jobrettet uddannelse, kan du supplere det med kurser fra den regionale uddannelsespulje. Hør mere hos dit jobcenter eller a-kasse. 

Pakkeforløb

De regionale positivlister indeholder både kurser, du kan tage enkeltvis og kursuspakker. 

Hvis du som ufaglært ledig vil skifte branche, vil du ofte have brug for flere kurser for at komme i job. Derfor indeholder positivlisterne også pakkeforløb, hvor flere kurser er samlet i et forløb. 

Økonomi mens du deltager

Når dit kursus eller forløb er godkendt af jobcenteret og skrevet ind i din jobplan, vil du modtage din normale ydelse, fx dagpenge eller kontanthjælp, mens du deltager.

Hvis der er langt mellem din bopæl og uddannelsesstedet, kan du også søge om befordringsgodtgørelse. 

Skal jeg være jobsøgende imens?

Du får dagpenge eller kontanthjælp, når du deltager i kurset. Derfor skal du stadig stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder, at du fortsat skal være tilmeldt jobcentret, bekræfte din jobsøgning og have et aktivt CV.

I nogle tilfælde kan du aftale med jobcenteret, at du er fritaget for at stå til rådighed under forløbet. Hvis det bliver skrevet ind i din jobplan, behøver du ikke være aktivt jobsøgende, mens du er på kursus.

Kom godt i gang

Du skal tale med dit jobcenter om dine muligheder, hvis du gerne vil på et kursus gennem den regionale uddannelsespulje.

Få information om ordningen på dit jobcenter.

Læs mere om den regionale uddannelsespulje Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside (STAR.dk).

Læs mere på STAR.dk.

Relaterede artikler