Billede af voksenlærlinge
Artikel

Voksenlærling

Er du over 25 år og indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan arbejdsgiveren i bestemte tilfælde søge om tilskud til at ansætte dig som voksenlærling.

Som voksenlærling får du en løn, der svarer til fagets mindsteløn for ufaglærte, og virksomheden kan få tilskud til din løn. Flere forskellige betingelser skal dog være opfyldt.

Ordningen henvender sig til dig, der vil tage en erhvervsuddannelse. Du er ledig - eller i arbejde som ufaglært.

Beskæftigede, der i forvejen har en uddannelse, giver ordningen ikke tilskud til.

Fold alle afsnit ud

Erhvervsuddannelse som voksenlærling

For at blive voksenlærling skal du have en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver.

Arbejdsgiverens mulighed for at søge tilskud afhænger af forskellige forhold, herunder om du er:

 • Ufaglært eller faglært
 • Ledig eller i beskæftigelse

Yderligere kriterier er:

 • Ledighedsperiodens længde
 • Uddannelsesønske og mangel på arbejdskraft
 • Evt. forældet uddannelse

Især for ledige og ufaglærte

Voksenlærlingeordningen er målrettet ledige og ufaglærte i beskæftigelse.

Det tilskud, virksomheden kan få, afhænger af din baggrund og beskæftigelses- eller ledighedssituation.

Virksomheden kan få et tilskud på 40 kr. i timen, hvis du:

 • er ufaglært med mere end 2 måneders ledighed
 • har en forældet uddannelse*) og mere end 2 måneders ledighed
 • er faglært med mere end 12 måneders ledighed

Tilskuddet varer i de tilfælde hele uddannelsesperioden og gælder alle erhvervsuddannelser.

Virksomheden kan også få tilskud på 40 kr. i timen under hele uddannelsesperioden, hvis du:

 • er faglært med mere end 6 måneders ledighed og har ønske om en erhvervsuddannelse inden for et område, hvor der mangler arbejdskraft

Virksomheden kan få et tilskud på 30 kr. i timen, hvis du:

 • er ufaglært med mindre end 2 måneders ledighed
 • er ufaglært og i beskæftigelse

Tilskuddet varer i de tilfælde op til 2 år fra uddannelsens start og gælder kun inden for fag, hvor der er gode jobmuligheder. Erhverv med gode jobmuligheder fremgår af STARs voksenlærlingelister på de Regionale Arbejdsmarkedsråds hjemmeside.

Er du beskæftiget, og har du en uddannelse, gives der ikke tilskud.

Se oversigten over tilskud for ledige og beskæftigede:

Ledig

 

Ledighedsperiode

Tilskud i timen

Tilskudsperiode

Uddannelser med tilskud

Ledig og ufaglært

 

Mindre end 2 mdr.

30 kr.

Op til de første 2 år af uddannelsesperioden

Kun uddannelser på voksenlærlingelisten

 

Mere end 2 mdr.

40 kr.

Hele uddannelsesperioden

Alle erhvervsuddannelser

Ledig med forældet uddannelse *)

 

Mindre end 2 mdr.

Ingen tilskud

 

Mere end 2 mdr.

40 kr.

Hele uddannelsesperioden

Alle erhvervsuddannelser

Ledig og faglært

 

Mindre end 6 mdr.

Ingen tilskud

 

Mere end 6 mdr.

40 kr.

Hele uddannelsesperioden

Kun uddannelser på voksenlærlingelisten

 

Mere end 12 mdr.

40 kr.

Hele uddannelsesperioden

Alle erhvervsuddannelser

I beskæftigelse

 

Tilskud i timen

Tilskudsperiode

Hvilke uddannelser

Beskæftiget og ufaglært

 

30 kr.

Op til de første 2 år af uddannelsesperioden

Kun uddannelser på voksenlærlingelisten

Beskæftiget og faglært

 

Ingen tilskud

*) Uddannelsen er forældet, hvis den ikke har været anvendt de sidste 5 år. Tal med dit Jobcenter om, hvorvidt din uddannelse kan betegnes som forældet.

De regionale tilskudslister

Behovet for arbejdskraft ændrer sig hele tiden, og det varierer fra landsdel til landsdel.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR, udarbejder derfor to gange om året lister over uddannelser, hvor der gives voksenlærlingetilskud til at ansætte ufaglærte ledige med mindre end to måneders ledighed og ufaglærte, som er i job.

Listerne offentliggøres på De Regionale Arbejdsmarkedsråds (RARs) hjemmeside.

Link til voksenlærlingelisterne findes på de regionale råds lokale sider:

Det er praktikstedets beliggenhed, der afgør, hvilken regional liste du skal benytte.

Euv og voksenlærling

Euv er erhvervsuddannelser for alle voksne over 25. Ordningen med tilskud til voksenlærlinge er målrettet ledige og ufaglærte.

Ansættelse som voksenlærling handler især om økonomi under uddannelsen, og der er forskellige betingelser, der skal være opfyldt, for at du kan komme i betragtning til tilskud som voksenlærling.

Har du en tidligere kompetencegivende uddannelse, kan du søge ind på en euv, og du kan evt. få merit, men virksomheden kan som hovedregel ikke få tilskud til at ansætte dig som voksenlærling.

Læs om Erhvervsuddannelser for voksne.

Sådan kommer du i gang

For at komme i betragtning som voksenlærling skal du have en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver.

Er du ledig, så tal med Jobcenteret om dine muligheder for at tage en erhvervsuddannelse og evt. få tilskud til din ansættelse som voksenlærling.

Erhvervsskolerne kan tilbyde dig vejledning om de forskellige erhvervsuddannelser og rådgive dig om, hvordan du finder en praktikplads, du kan indgå uddannelsesaftale med.

Din uddannelse vil starte med en vurdering af dine kompetencer. Tal med jobcenteret om at få foretaget en realkompetencevurdering, så din kommende arbejdsgiver kan se, at du er klar til at tage en uddannelse.

Er du i beskæftigelse, men ufaglært, så tal med din arbejdsgiver om muligheden for at blive faglært under din ansættelse.

Du kan få vejledning om uddannelsen og dit forløb som voksen hos den erhvervsskole, der udbyder den erhvervsuddannelse, du overvejer at gå i gang med.

Dit arbejde som ufaglært har måske givet dig erfaring inden for din branche. Din erhvervsuddannelse starter med en vurdering af dine kompetencer, som afdækker, hvor meget du får godskrevet i dit uddannelsesforløb.

Erhvervsskolen kan vejlede dig om, hvordan du kommer i gang med en realkompetencevurdering, som er udgangspunktet for, at erhvervsskolen kan udarbejde en uddannelsesplan. Af uddannelsesplanen vil det fremgå, hvor lang tid din uddannelse vil vare.

Uanset om du er ledig eller i arbejde, er det jobcenteret, der skal bevillige virksomheden tilskud til at ansætte en voksenlærling.

Økonomi

Som voksenlærling får du løn under både praktik og skoleperioder. Lønnen svarer til mindstelønnen for ufaglærte inden for faget.

Din arbejdsgiver har mulighed for at søge om tilskud til din løn i praktikperioderne. Det er jobcentret, der skal bevillige virksomheden tilskud til at ansætte en voksenlærling.

I skoleperioderne har din arbejdsgiver mulighed for at få tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Få mere at vide

Læs om Voksenlærling hos star.dk, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Læs om voksenlærling på VEU-centrenes hjemmeside.

Se Jobnets vejledning til arbejdsgivere om Tilskud til voksenlærlinge.

Læs om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) på virk.dk.

Relaterede artikler