Kontanthjælpsmodtager
Artikel

Ledig på kontant- eller uddannelseshjælp

Dine muligheder for at deltage i uddannelse som ledig uden ret til dagpenge, afhænger blandt andet af din alder og uddannelsesbaggrund.

Når du har meldt dig ledig, bliver du indkaldt til samtale på jobcentret. Her vil en medarbejder orientere dig om dine opgaver og muligheder som ledig.

Jobcentrets tilbud kan blandt andet handle om vejledning og opkvalificering. Formålet er at forbedre dine muligheder for at komme i job.  

Opkvalificering kan også komme på tale, hvis du har planer om at tage en uddannelse, men mangler et eller flere fag, inden du kan starte. Det er desuden muligt at få testet, om du er ordblind.

Hvilke tilbud der er relevante for dig, vil afhænge af din alder, uddannelsesbaggrund og situation.

Fold alle afsnit ud

Hvad er vejledning og opkvalificering?

Vejledning og opkvalificering er en samlet betegnelse for en række tilbud til ledige. Det kan være tilbud som:

  • Korte vejlednings- og afklaringsforløb, fx brobygningsforløb på en erhvervsskole.
  • Kurser i jobsøgning, hvor du lærer at skrive ansøgninger og cv, at bruge jobdatabaser og at forberede dig til ansættelsessamtaler.
  • Har du erfaring fra ufaglærte jobs, fx murerarbejdsmand eller pædagogmedhjælper, kan du efter aftale med jobcentret deltage i en test og få dokumenteret dine kvalifikationer. Det kaldes en kompetenceafklaring. Den foregår altid i forhold til en bestemt uddannelse, og den kan give dig mulighed for at springe dele af uddannelsesforløbet over. Det er en faglærer/vejleder på uddannelsesstedet, som står for kompetencevurderingen. 
  • Dansktest for flygtninge og indvandrere. 
  • Korte uddannelsesforløb, der efter aftale med arbejdsgiver kan føre til ansættelse. Det kan fx være AMU-kurser som truckcertifikat, vagtkursus eller hygiejnebevis.
  • Virksomhedspraktik, hvor du får mulighed for at prøve en bestemt jobfunktion.
  • Støtte fra en mentor
  • Sundhedsforløb, fx med fokus på kost, motion og håndtering af stress.

 

Har du ikke gennemført en ungdomsuddannelse, skal jobcentret tilbyde dig en læse-, skrive- og regnetest. Viser det sig, at du brug for dansk og/eller matematikundervisning, så skal kommunen give dig mulighed for det. Det samme gælder, hvis du har brug for ordblindeundervisning. Undervisningen vil som udgangspunkt fortsætte, indtil du har opnået læse-, skrive- og regnefærdigheder, der svarer til folkeskolens afgangsprøve.

Voksenlærling

Som ledig på kontant- eller uddannelseshjælp, kan du også have mulighed for at blive voksenlærling. Det afhænger bl.a. af din alder, din uddannelsesbaggrund og hvor længe du har været ledig.

Som voksenlærling får du en løn, der svarer til fagets mindsteløn for ufaglærte, og virksomheden kan få tilskud til din løn. 

For at blive voksenlærling skal du selv finde en lære- eller elevplads hos en arbejdsgiver, der er godkendt til at tage elever. Hør evt. dit jobcenter, om de kan hjælpe.

Læs mere om mulighederne for at blive voksenlærling.

Kontant- eller uddannelseshjælp?

Når du melder dig ledig, vil jobcentret vurdere, om du er job- eller uddannelsesparat eller evt. har behov for en individuel indsats. Er du uddannelsesparat, vil du forholdsvis hurtigt blive pålagt at gå i gang med en uddannelse. Det kaldes et uddannelsespålæg.

Din alder og uddannelsesmæssige baggrund vil være bestemmende for, om du er berettiget til kontant- eller uddannelseshjælp.

Ung under 30 år og uden uddannelse

Som udgangspunkt vil uddannelsesparate unge under 30 år, som ikke har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse, få et uddannelsespålæg. Du vil modtage uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp. Satserne for uddannelseshjælp er på niveau med SU-satserne.

Du skal deltage aktivt i uddannelsen, og aftalen skal være beskrevet i ’Min plan’, som beskriver din aftale med jobcentret. Du kan eventuelt få tilskud til hjælpemidler, herunder undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger.

Er du af forskellige grunde ikke uddannelsesparat, det kan være på grund af faglige, sociale eller helbredsmæssige problemer, kan du få hjælp og støtte.

Læs mere om satser og betingelser for uddannelseshjælp på borger.dk.

Ung under 30 år med en uddannelse

Er du er ledig, under 30 år og har allerede en kompetencegivende uddannelse, fx tømrer, socialrådgiver eller gymnasielærer, vil jobcentret som udgangspunkt have fokus på, at du kommer i job. Som jobparat med en kompetencegivende uddannelse vil du modtage kontanthjælp.

Er du af forskellige grunde ikke jobparat, det kan være på grund af faglige, sociale eller helbredsmæssige problemer, kan du få hjælp og støtte.

Læs mere om satser og betingelser for kontanthjælp på borger.dk.

Kontanthjælp - hvis du er 30 år eller derover

Er du er ledig, fyldt 30 år og jobparat, vil jobcentret som udgangspunkt have fokus på, at du kommer i job. Som jobparat forventes det, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet, og at du er aktivt jobsøgende. Du kan efter aftale med jobcentret deltage i aktiviteter, der øger dine muligheder for at komme i job, fx virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud.

Er du af forskellige grunde ikke jobparat, det kan være på grund af faglige, sociale eller helbredsmæssige problemer, kan du få hjælp og støtte.

Læs mere om satser og betingelser for kontanthjælp på borger.dk.

Få mere at vide

Brug guiden på voksenuddannelse.dk og find uddannelser, der er relevante for dig.
Prøv guiden.

Vejen til uddannelse eller nye jobmuligheder kan være kortere, end du tror.
Læs mere.

Du kan få flere oplysninger i dit lokale jobcenter.
Find dit lokale jobcenter.

Brug for mere uddannelse?

På voksenuddannelse.dk kan du se hvilke kurser og uddannelser, der er passer til dig.

Prøv guiden på voksenuddannelse.dk.

På udkig efter job?

Hvor er der gode jobmuligheder? Det kan du se på arbejdsmarkedsbalancen.dk. 

Gå til arbejdsmarkedsbalancen.dk

Ung kvinde der kigger gennem papirkikkert