Kontanthjælpsmodtager
Artikel

Ledig på kontant- eller uddannelseshjælp

Som ledig på kontant- eller uddannelseshjælp har du forskellige muligheder for at uddanne dig og dermed forbedre dine muligheder for at komme i job.

Det kan være korte kurser, som kvalificerer dig til en konkret jobfunktion, fx et truckcertifikat, et it-kursus eller hygiejnebevis. Det kaldes under et for opkvalificering.

Opkvalificering kan også komme på tale, hvis du har planer om at tage en uddannelse, men mangler et eller flere fag, inden du kan starte.

I nogle situationer kan jobcentret bevilge dele af en uddannelse, fx grundforløbet til en erhvervsuddannelse. 

Dine muligheder for at deltage i uddannelse afhænger blandt andet af din alder, uddannelsesbaggrund og situation.

Fold alle afsnit ud

Uddannelse som vejen til job

Jobcentret kan bede dig om at deltage i forskellige aktiviteter, som alle har til formål at hjælpe dig tilbage på arbejdsmarkedet.

Det kan være jobrettede aktiviteter som:

 • Korte vejlednings- og afklaringsforløb, fx brobygningsforløb på en erhvervsskole.
 • Kurser i jobsøgning, hvor du lærer at skrive ansøgninger og cv, at bruge jobdatabaser og at forberede dig til ansættelsessamtaler.
 • Virksomhedspraktik, hvor du får mulighed for at prøve en bestemt jobfunktion.
 • Støtte fra en mentor
 • Sundhedsforløb med fokus på kost, motion og håndtering af stress.
   

Jobcentret kan også foreslå, at du deltager i uddannelse for at forbedre dine muligheder for at komme i job:

 • Har du erfaring fra ufaglærte jobs, fx murerarbejdsmand eller pædagogmedhjælper, kan du efter aftale med jobcentret deltage i en test og få dokumenteret dine kvalifikationer. Det kaldes en kompetenceafklaring. Læs mere om komptenceafklaring.
 • Dansktest for flygtninge og indvandrere. 
 • Korte uddannelsesforløb, der efter aftale med arbejdsgiver kan føre til ansættelse. Det kan fx være AMU-kurser som truckcertifikat, vagtkursus eller hygiejnebevis.
 • Har du ikke gennemført en ungdomsuddannelse, skal jobcentret tilbyde dig en læse-, skrive- og regnetest. Viser det sig, at du brug for dansk og/eller matematikundervisning, skal kommunen give dig mulighed for det. Det samme gælder, hvis du har brug for ordblindeundervisning.

Voksenlærling

Som ledig på kontant- eller uddannelseshjælp, kan du også have mulighed for at blive voksenlærling. Det afhænger bl.a. af din alder, din uddannelsesbaggrund og hvor længe du har været ledig.

Som voksenlærling får du en løn, der svarer til fagets mindsteløn for ufaglærte, og virksomheden kan få tilskud til din løn. 

For at blive voksenlærling skal du selv finde en lære- eller elevplads hos en arbejdsgiver, der er godkendt til at tage elever. Hør evt. dit jobcenter, om de kan hjælpe.

Læs mere om mulighederne for at blive voksenlærling.

Grundforløb til erhvervsuddannelse

Jobcenteret kan hjælpe dig i gang med en erhvervsuddannelse ved at tilbyde dig et grundforløb til en erhvervsuddannelse. Når grundforløbet er afsluttet, skal du fortsætte din uddannelse som voksenlærling i en virksomhed.

Under grundforløbet vil du modtage kontanthjælp. Når du efter grundforløbet starter som lærling i en virksomhed, vil du få udbetalt løn. Samtidig kan din arbejdsgiver søge tilskud til din løn.

Betingelser for at deltage
For at benytte muligheden, skal du:

 • være fyldt 30 år
 • være ufaglært eller faglært med en forældet uddannelse

Læs desuden om virksomhedens mulighed for at søge tilskud til din ansættelse som voksenlærling.

Den regionale uddannelsespulje

Jobcenteret kan fra første ledighedsdag tilbyde uddannelse i form af korte erhvervsrettede uddannelsesforløb, som finansieres via den regionale uddannelsespulje. 

Den regionale uddannelsespulje er midler, der skal sikre opkvalificering til jobfunktioner, hvor der er mangel på arbejdskraft.

Læs mere om Den regionale uddannelsespulje.

Få mere at vide

Brug guiden på voksenuddannelse.dk og find uddannelser, der er relevante for dig.
Prøv guiden.

Vejen til uddannelse eller nye jobmuligheder kan være kortere, end du tror.
Læs mere.

Du kan få flere oplysninger i dit lokale jobcenter.
Find dit lokale jobcenter.

Brug for mere uddannelse?

På voksenuddannelse.dk kan du se hvilke kurser og uddannelser, der er passer til dig.

Prøv guiden på voksenuddannelse.dk.

På udkig efter job?

Hvor er der gode jobmuligheder? Det kan du se på arbejdsmarkedsbalancen.dk. 

Gå til arbejdsmarkedsbalancen.dk

Ung kvinde der kigger gennem papirkikkert