Billede af voksenlærlinge
Artikel

Tilskud til ansættelse som voksenlærling

Er du over 25 år og indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan arbejdsgiveren i nogle tilfælde få tilskud til at ansætte dig som voksenlærling.

Som voksenlærling får du en løn, der svarer til fagets mindsteløn for ufaglærte, og virksomheden kan få tilskud til din løn.

Fold alle afsnit ud

Betingelser for at blive voksenlærling med tilskud

For at blive ansat som voksenlærling skal du være fyldt 25 år, når aftalen indgås.

For at virksomheden kan søge tilskud, skal du være i en af følgende situationer:

  • Du er ufaglært, ledig eller i beskæftigelse
  • Du er faglært, ledig og har en forældet uddannelse
  • Du er faglært uden en forældet uddannelse og har været ledig i mere end 6 måneder

Det tilskud, arbejdsgiveren kan få, afhænger af din situation.

Virksomhedens mulighed for at få tilskud

Opfylder du betingelserne for at blive ansat som voksenlærling med tilskud, kan din arbejdsgiver søge jobcenteret om tilskud til din løn i oplæringsperioderne.

Tilskuddet er på 30-45 kr. i timen og gælder langt de fleste erhvervsuddannelser. Forhør dig om reglerne hos jobcenteret.

Se i oversigten, hvem tilskuddet kan søges til, hvor stort tilskuddet er, hvilke uddannelser ordningen omfatter, og hvor lang en periode der kan søges til.

Ledige

 

Forudgående ledighed

Tilskud i timen

Tilskudsperiode

Uddannelser med tilskud

Ledig og ufaglært

 

Tilskud fra 1. ledighedsdag

45 kr.

Hele uddannelsesperioden

De fleste erhvervsuddannelser **)

Ledig og faglært med forældet uddannelse *)

 

Tilskud fra 1. ledighedsdag

45 kr.

Hele uddannelsesperioden

De fleste erhvervsuddannelser **)

Ledig og faglært med mere end 6 måneders ledighed

 

Tilskud efter mere end 6 mdr.'s ledighed

45 kr.

Hele uddannelsesperioden

De fleste erhvervsuddannelser **)

I beskæftigelse

 

Tilskud i timen

Tilskudsperiode

Uddannelser med tilskud

I beskæftigelse og ufaglært

 

30 kr.

Op til 2 år af uddannelsesperioden

Erhvervsuddannelser på STARs positivliste (star.dk)

*) Uddannelsen er forældet, hvis den ikke har været anvendt de sidste 5 år. Tal med dit jobcenter om, hvorvidt din uddannelse kan betegnes som forældet.

**) Dog som regel ikke uddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent eller pædagogisk assistent, der efter overenskomsten har ret til voksenelevløn. Forhør dig om reglerne hos jobcenteret.

Positivliste

Behovet for arbejdskraft ændrer sig hele tiden. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR, udarbejder derfor løbende en positivliste over uddannelser, hvor der gives tilskud til at ansætte ufaglærte i job som voksenlærlinge.

Se positivlisten (star.dk)

Sådan kommer du i gang

For at komme i betragtning til tilskud som voksenlærling skal du have en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver.

Du er ledig

Er du ledig, så tal med jobcenteret om dine muligheder for at tage en erhvervsuddannelse og evt. få tilskud til din ansættelse som voksenlærling.

Din erhvervsuddannelse vil starte med en vurdering af dine kompetencer, en realkompetencevurdering. Tal med jobcenteret om at få foretaget en realkompetencevurdering, så din kommende arbejdsgiver kan se, at du er klar til at tage en uddannelse.

Erhvervsskolerne kan tilbyde dig vejledning om de forskellige erhvervsuddannelser og rådgive dig om, hvordan du finder en læreplads, du kan indgå uddannelsesaftale med.

Du er i beskæftigelse og ufaglært

Er du i beskæftigelse, så tal med din arbejdsgiver om muligheden for at blive faglært, mens du er i arbejde.

Din erhvervsuddannelse starter med en vurdering af dine kompetencer, som afdækker, om dit uddannelsesforløb kan afkortes. Det kan gøre sig gældende, hvis du er ansat som ufaglært og har erfaring inden for din branche.

Du kan få vejledning om uddannelsen og dit forløb som voksen hos den erhvervsskole, der udbyder den erhvervsuddannelse, du vil i gang med.

Erhvervsskolen kan også vejlede dig om, hvordan du kommer i gang med en realkompetencevurdering. Vurderingen er udgangspunktet for, at erhvervsskolen kan udarbejde en uddannelsesplan. Af uddannelsesplanen vil det fremgå, hvor lang tid din uddannelse vil vare.

Uanset om du er ledig eller i arbejde, er det jobcenteret, der skal bevillige virksomheden tilskud til at ansætte en voksenlærling.

Hvis du ikke opfylder betingelserne

Selv om du ikke opfylder betingelserne for at blive ansat som voksenlærling med tilskud, kan du godt søge en erhvervsuddannelse på almindelige vilkår.

Læs om Erhvervsuddannelse for voksne – euv.

Du kan få vejledning om en konkret uddannelse på erhvervsskolen.

Er du i tvivl om valg af uddannelse, kan du fx kontakte eVejledning.

Kontakt eVejledning via chat, telefon eller mail.

Økonomi

Som voksenlærling får du løn under både oplæring og skoleperioder. Lønnen svarer til mindstelønnen for ufaglærte inden for faget.

Din arbejdsgiver har mulighed for at søge om tilskud til din løn i oplæringsperioderne. Det er jobcentret, der skal bevillige virksomheden tilskud til at ansætte en voksenlærling.

I skoleperioderne har din arbejdsgiver mulighed for at få tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Kampagne for voksenlærlinge

Mød Caroline, Max og Naja og de virksomheder, der har ansat dem som voksenlærlinge.

Kampagnen Voksenlærling - En ordning. To vindere giver indblik i fakta og fordele.

Se voksenlærling.nu.