Billede af voksenlærlinge
Artikel

Tilskud til ansættelse som voksenlærling

Er du over 25 år og indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan arbejdsgiveren i nogle tilfælde få tilskud til at ansætte dig som voksenlærling.

Som voksenlærling får du en løn, der svarer til fagets mindsteløn for ufaglærte, og virksomheden kan få tilskud til din løn.

Fold alle afsnit ud

Betingelser for at blive voksenlærling med tilskud

For at blive ansat som voksenlærling skal du være fyldt 25 år, når aftalen indgås.

For at virksomheden kan søge tilskud, skal du være i en af tre situationer:

  • Du er ufaglært
  • Du er faglært, ledig og har en forældet uddannelse
  • Du er faglært og har været ledig i mere end 6 måneder

Det tilskud arbejdsgiveren kan få, afhænger af din situation. Virksomheden vælger selv, om den vil benytte ordningen.

Beskæftigede, der allerede har en uddannelse, giver ordningen ikke tilskud til.

Virksomhedens mulighed for at få tilskud

Opfylder du betingelserne for at blive ansat som voksenlærling med tilskud, kan din arbejdsgiver søge jobcenteret om tilskud til din løn i praktikperioderne.

Tilskuddet er på 30-45 kr. i timen og gælder langt de fleste erhvervsuddannelser. Forhør dig om reglerne hos jobcenteret.

Se i oversigten, hvem tilskuddet kan søges til, hvor stort tilskuddet er, hvilke uddannelser ordningen omfatter, og hvor lang en periode der kan søges til.

Ledige

 

Forudgående ledighed

Tilskud i timen

Tilskudsperiode

Uddannelser med tilskud

Ledig og ufaglært

 

Tilskud fra 1. ledighedsdag

45 kr.

Hele uddannelsesperioden

De fleste erhvervsuddannelser **)

Ledig og faglært med forældet uddannelse *)

 

Tilskud fra 1. ledighedsdag

45 kr.

Hele uddannelsesperioden

De fleste erhvervsuddannelser **)

Ledig og faglært

 

Tilskud efter mere end 6 mdr.'s ledighed

45 kr.

Hele uddannelsesperioden

De fleste erhvervsuddannelser **)

I beskæftigelse

 

Tilskud i timen

Tilskudsperiode

Uddannelser med tilskud

I beskæftigelse og ufaglært

 

30 kr.

Op til 2 år af uddannelsesperioden

Kun uddannelser på positivlisten

I beskæftigelse og faglært

 

Ingen tilskud

*) Uddannelsen er forældet, hvis den ikke har været anvendt de sidste 5 år. Tal med dit jobcenter om, hvorvidt din uddannelse kan betegnes som forældet.

**) Dog som regel ikke uddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent eller pædagogisk assistent. Forhør dig om reglerne hos jobcenteret.

Positivliste

Behovet for arbejdskraft ændrer sig hele tiden. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR, udarbejder derfor en positivliste over uddannelser, hvor der gives tilskud til at ansætte ufaglærte i job som voksenlærlinge.

Listen offentliggøres på STARs hjemmeside.

Sådan kommer du i gang

For at komme i betragtning til tilskud som voksenlærling skal du have en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver.

Du må ikke have haft en ordinær ansættelse hos den samme arbejdsgiver inden for de seneste 6 måneder.

Er du ledig, så tal med Jobcenteret om dine muligheder for at tage en erhvervsuddannelse og evt. få tilskud til din ansættelse som voksenlærling.

Erhvervsskolerne kan tilbyde dig vejledning om de forskellige erhvervsuddannelser og rådgive dig om, hvordan du finder en praktikplads, du kan indgå uddannelsesaftale med.

Din uddannelse vil starte med en vurdering af dine kompetencer. Tal med jobcenteret om at få foretaget en realkompetencevurdering, så din kommende arbejdsgiver kan se, at du er klar til at tage en uddannelse.

Er du i beskæftigelse, men ufaglært, så tal med din arbejdsgiver om muligheden for at blive faglært under din ansættelse.

Du kan få vejledning om uddannelsen og dit forløb som voksen hos den erhvervsskole, der udbyder den erhvervsuddannelse, du overvejer at gå i gang med.

Dit arbejde som ufaglært har måske givet dig erfaring inden for din branche. Din erhvervsuddannelse starter med en vurdering af dine kompetencer, som afdækker, hvor meget du får godskrevet i dit uddannelsesforløb.

Erhvervsskolen kan vejlede dig om, hvordan du kommer i gang med en realkompetencevurdering. Vurderingen er udgangspunktet for, at erhvervsskolen kan udarbejde en uddannelsesplan. Af uddannelsesplanen vil det fremgå, hvor lang tid din uddannelse vil vare.

Uanset om du er ledig eller i arbejde, er det jobcenteret, der skal bevillige virksomheden tilskud til at ansætte en voksenlærling.

Økonomi

Som voksenlærling får du løn under både praktik og skoleperioder. Lønnen svarer til mindstelønnen for ufaglærte inden for faget.

Din arbejdsgiver har mulighed for at søge om tilskud til din løn i praktikperioderne. Det er jobcentret, der skal bevillige virksomheden tilskud til at ansætte en voksenlærling.

I skoleperioderne har din arbejdsgiver mulighed for at få tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Få mere at vide

Læs om Voksenlærling hos star.dk, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Se en skematisk fremstilling af de forenklede regler på voksenlærlingeområdet pr. 1. januar 2020 på STARs hjemmeside.

Se kampagnen Voksenlærling - En ordning. To vindere. Fagforbundene og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) står bag kampagnen, der bl.a. indeholder videoer og trin for trin-vejledninger. Se vejledninger til:

Læs om lønrefusion, befordringstilskud og Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) på virk.dk.

Kampagne for voksenlærlinge

Mød Caroline, Max og Naja og de virksomheder, der har ansat dem som voksenlærlinge.

Kampagnen Voksenlærling - En ordning. To vindere giver indblik i fakta og fordele.

Se voksenlærling.nu.