Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning
Kursus

Samfundsøkonomi (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)

Faget giver dig redskaber til at yde kvalificeret finansiel rådgivning til privatpersoner og mindre virksomheder.

Fakta

Navn:
Samfundsøkonomi
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du undervises i emner som prisdannelse, kapitalmarked, rentedannelse, valutakursdannelse mv.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

 

 

 

 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig viden om centrale samfundsøkonomiske sammenhænge, hvor du kan se den økonomiske enhed i relation til samfundet og dets placering i markedsøkonomien. Du lærer at beskrive struktur og udvikling i dansk og international økonomi.

Du får kompetencer til at benytte samfundsøkonomiske analyser og prognoser i dit professionelle arbejde.

Modulet giver dig viden om emner som:

 • Mikroøkonomiens grundbegreber
 • Teorier og faktorer bag beslutninger om efterspørgsel og udbud
 • Cost-benefit-analyser
 • Prisdannelse og markedseffektivitet
 • Demografi og befolkningsudviklingens betydning for samfundsøkonomien
 • Klassiske og nyere handelsteorier
 • Internationalt økonomisk samarbejde og globalisering
 • Konjunkturudvikling
 • Nationalregnskabets opbygning; makroøkonomiske nøgletal
 • Modeller til analyse af nationalindkomst mv.
 • Kapitalmarkeder
 • Rentedannelse og -struktur
 • Valutakursdannelse

Undervisning

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Værd at vide

Samfundsøkonomi er obligatorisk på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Læs mere om ECTS-pointsystemet

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
6. september 2024
31. december 2024
Samfundsøkonomi Dagundervisning 7400 Herning