Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning
Kursus

Samfundsøkonomi (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)

Faget giver dig redskaber til at yde kvalificeret finansiel rådgivning til privatpersoner og mindre virksomheder.

Fakta

Navn:
Samfundsøkonomi
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 5.500 - 12.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Du undervises i emner som prisdannelse, kapitalmarked, rentedannelse, valutakursdannelse mv.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig viden om centrale samfundsøkonomiske sammenhænge, hvor du kan se den økonomiske enhed i relation til samfundet og dets placering i markedsøkonomien. Du kan beskrive struktur og udvikling i dansk og international økonomi. Ikke mindst lærer du at anvende de faglige metoder og den teoretiske økonomi til at yde kvalificeret finansiel rådgivning.

Du får kompetencer til at benytte samfundsøkonomiske analyser og prognoser i dit professionelle arbejde. Du kan relatere konjunkturbeskrivelsen til aktuelle problemstillinger og rådgive kunder ud fra din forståelse af samfundsøkonomiens udvikling.

Modulet giver dig viden om emner som:

 • Mikroøkonomiens grundbegreber
 • Teorier og faktorer bag beslutninger om efterspørgsel og udbud
 • Prisdannelse og markedseffektivitet
 • Markedseffektivitet på et frit marked
 • Mikroøkonomiske indgreb
 • Demografi og befolkningsudviklingens betydning for samfundsøkonomien
 • Klassiske og nyere handelsteorier
 • Internationalt økonomisk samarbejde og globalisering
 • Nationalregnskabets opbygning; makroøkonomiske nøgletal
 • Modeller til analyse af nationalindkomst mv.
 • Kapitalmarkeder
 • Rentedannelse og -struktur
 • Valutakursdannelse
 • Samfundsøkonomi - mål og politikker

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Samfundsøkonomi er obligatorisk på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 5.500 - 12.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. september 2021
28. januar 2022
Samfundsøkonomi Dagundervisning 4700 Næstved
*
1. september 2021
28. januar 2022
Samfundsøkonomi Dagundervisning 4000 Roskilde