Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning
Akademiuddannelse

Ejendoms- og skatteregnskab (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)

Du får en solid viden om, hvordan en årsrapport udarbejdes og opstilles.

Fakta

Navn:
Ejendoms- og skatteregnskab
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 5.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Desuden lærer du om, hvordan man foretager momsregistrering og afregning med SKAT og om opstilling af den skattepligtige indkomst i henhold til lovgivningen.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig forudsætninger for at varetage den daglige bogføring og afstemning af ejendomsregnskaber.

Du lærer bl.a. at foretage afskrivninger og vurdere, hvorvidt en årsrapport lever op til bogføring- og årsregnskabsloven.

Du kan også vurdere, om den skattepligtige indkomst lever op til skattelovgivningen og de skattemæssige regler.

Modulet indeholder emner som:

 • Opstilling af årsregnskab inklusive noter i henhold til regnskabsloven og branchenormer
 • Værdiansættelse af ejendomme i henhold til årsregnskabsloven
 • Afkastmetoden med værdiregulering over resultatopgørelsen
 • Ejendomskontering og løbende kontrol med bogføring
 • Bogføring ved frivillig momsregistrering
 • Tab på tilgodehavender; bogføring af indvendig vedligeholdelse
 • Bogføring af forbedringer
 • Bogføring af udvendig vedligeholdelse, herunder negative hensættelser
 • Udarbejdelse af regnskaber til Grundejernes Investeringsfond
 • Udarbejdelse af varmeregnskaber og andre fællesregnskaber
 • Udarbejdelse af drifts- og likviditetsbudgetter samt skatteregnskab for udlejningsejendomme

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Ejendoms- og skatteregnskab er et retningsspecifikt modul inden for Ejendomsadministration på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste ca. 5.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.