Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning
Kursus

Investering (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)

Du får forudsætninger for at rådgive om investeringer, der efter lovkrav om mærkning af investeringsprodukter er risikomærket i de såkaldte gule og grønne risikokategorier.

Fakta

Navn:
Investering
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 3.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Bl.a. får du kendskab til lovgivningen på området og til de investeringsprodukter, du kan yde rådgivning om. 

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig papir på, at du opfylder de lovmæssige krav til rådgivning om de ’gule’ og ’grønne’ investeringsprodukter.

Dels får du en viden inden for investering, som du kan anvende i den daglige rådgivning af kunder. Dels kan din arbejdsgiver dokumentere dine kompetencer over for Finanstilsynet.

Modulet indeholder emnerne:

  • Økonomisk forståelse
  • Lovgivning på området, herunder MiFID-direktivet, reglerne for god skik, risikomærkning, central investeringsinformation, investeringsjura, markedsmisbrug og værdipapirhandler
  • Produktkendskab inden for den gule og grønne risikokategori
  • Porteføljeteori
  • Investeringsrådgivning, herunder simple og komplekse cases og opgaver, der sikrer, at du kan omsætte teorien til dialog med kunden i en rådgivningssituation

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Investering er valgfrit på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, men kan evt. også indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste ca. 3.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
24. november 2021
11. februar 2022
Investering hold 40 Dagundervisning 6000 Kolding
*
9. december 2021
2. marts 2022
Investering hold 42 - CPH Dagundervisning 1119 København K
*
9. december 2021
2. marts 2022
Investering hold 43 Dagundervisning 6000 Kolding
*
24. marts 2022
10. juni 2022
Investering hold 44 - CPH Dagundervisning 1119 København K
*
24. marts 2022
10. juni 2022
Investering hold 45 Dagundervisning 6000 Kolding
*
28. marts 2022
14. juni 2022
Investering | Hold 5 - Online Fjernundervisning 6000 Kolding
*
24. august 2022
11. november 2022
Investering hold 46 - CPH Dagundervisning 1119 København K
*
24. august 2022
11. november 2022
Investering hold 47 Dagundervisning 6000 Kolding
*
29. august 2022
17. november 2022
Investering | Hold 6 - Online Fjernundervisning 6000 Kolding
*
14. december 2022
10. marts 2023
Investering hold 48 - CPH Dagundervisning 1119 København K
*
14. december 2022
10. marts 2023
Investering hold 49 Dagundervisning 6000 Kolding
*
16. marts 2023
26. maj 2023
Investering hold 50 - CPH Dagundervisning 1119 København K
*
16. marts 2023
26. maj 2023
Investering hold 51 Dagundervisning 6000 Kolding
*
22. marts 2023
16. juni 2023
Investering | Hold 7 - Online Fjernundervisning 6000 Kolding
*
24. august 2023
10. november 2023
Investering hold 53 - CPH Dagundervisning 1119 København K
*
24. august 2023
14. november 2023
Investering hold 54 Dagundervisning 6000 Kolding