Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning
Kursus

Virksomhedens investering og finansiering (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)

Du får redskaber til at vurdere og løse erhvervsøkonomiske problemstillinger i en finansiel virksomhed.

Fakta

Navn:
Virksomhedens investering og finansiering
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 5.000 - 12.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Bl.a. får du grundlag for at rådgive kunder og træffe ledelsesmæssige beslutninger.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver kompetencer til at analysere og vurdere centrale erhvervsøkonomiske problemstillinger og indsigt i at anvende relevante modeller og metoder til at håndtere problemstillinger på området.

Du beskæftiger dig fx med pris og indtjening for en vare på et eller flere markeder. Du lærer at analysere en virksomheds årsrapport og gennemføre en regnskabsanalyse. Du lærer også at udarbejde budgetter for en virksomhed, opstille investeringskalkuler og redegøre for finansieringsformer.

Du får fx viden om:

 • Pris-mængdeoptimering
 • Priselasticitet
 • Markedsformer
 • Prisafsætningsfunktioner
 • Omkostningsteori
 • Spilteori
 • Årsrapport
 • Regnskabsanalyse
 • Budgettering
 • Investering
 • Finansiering

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Virksomhedens investering og finansiering er et retningsspecifikt modul inden for retningen Bank og realkredit på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 5.000 - 12.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. september 2021
28. januar 2022
Virksomhedens investering og finansiering Dagundervisning 4700 Næstved
*
8. september 2021
31. januar 2022
Virksomhedens investering og finansiering Dagundervisning 4000 Roskilde