Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning
Kursus

Virksomhedens investering og finansiering (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)

Du får redskaber til at vurdere og løse erhvervsøkonomiske problemstillinger i en finansiel virksomhed.

Fakta

Navn:
Virksomhedens investering og finansiering
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du får bl.a. viden om at rådgive kunder og træffe ledelsesmæssige beslutninger.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

 

 

 

 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver kompetencer til at analysere og vurdere centrale erhvervsøkonomiske problemstillinger. Desuden lærer du at anvende relevante modeller og metoder til at håndtere problemstillinger på området.

Du beskæftiger dig fx med pris og indtjening for en vare på et eller flere markeder. Du lærer at analysere en virksomheds årsrapport og gennemføre en regnskabsanalyse. Du lærer også at udarbejde budgetter for en virksomhed, opstille investeringskalkuler og redegøre for finansieringsformer.

Du får fx viden om:

 • Pris-mængdeoptimering
 • Priselasticitet
 • Markedsformer
 • Prisafsætningsfunktioner
 • Omkostningsteori
 • Spilteori
 • Årsrapport
 • Regnskabsanalyse
 • Budgettering
 • Investering
 • Finansiering

Undervisning

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Værd at vide

Virksomhedens investering og finansiering er et retningsspecifikt modul inden for retningerne Bank og realkredit og Revision på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, men kan evt. indgå som valgfrit modul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Læs mere om ECTS-pointsystemet

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse