Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning
Kursus

Rådgivning og kommunikation (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)

Du bliver klædt på til at balancere dine roller som rådgiver og sælger over for kunden.

Fakta

Navn:
Rådgivning og kommunikation
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Det indebærer bl.a., at du kan yde etisk korrekt vejledning, samtidig med at du har viden om de konkurrencemæssige udfordringer for din virksomhed.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

 

 

 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får viden om målgrupper og segmenter, så du i din kommunikation kan tage udgangspunkt i kundens behov, og du får metoder til at strukturere samtalen, så den bliver klar og effektiv.

Du lærer også om strategier til at understøtte kundens beslutningsproces, og om hvordan kommunikationen har indflydelse på kundefastholdelse og -loyalitet.

Modulet indeholder emner som:

  • Etik og værdinormer
  • Rådgivning og rådgiveransvar
  • Konkurrenceteori og -strategi
  • Kundesegmentering og -forretning
  • Rådgivning og kommunikationsteknikker i praksis - herunder kundepsykologi

Undervisning

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Værd at vide

Rådgivning og kommunikation er valgfrit på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, men kan evt. også indgå som valgfrit modul i andre akademiuddannelser.

Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Læs mere om ECTS-pointsystemet

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse