Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning
Kursus

Rådgivning og kommunikation (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)

Du bliver klædt på til at balancere dine roller som rådgiver og sælger over for kunden.

Fakta

Navn:
Rådgivning og kommunikation
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 5.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Det indebærer bl.a., at du kan yde etisk korrekt vejledning, samtidig  med at du  har viden om de konkurrencemæssige udfordringer for din virksomhed.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får viden om målgrupper og segmenter, så du i din kommunikation kan tage udgangspunkt i kundens behov, og du får metoder til at strukturere samtalen, så den bliver klar og effektiv.

Du lærer også om strategier til at understøtte kundens beslutningsproces og om, hvordan kommunikationen har indflydelse på kundefastholdelse og -loyalitet.

Modulet indeholder emner som:

  • Etik og værdinormer
  • Rådgivning og rådgiveransvar
  • Konkurrenceteori og strategi
  • Kundesegmentering og forretning
  • Rådgivning og kommunikationsteknikker i praksis - herunder kundepsykologi

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Rådgivning og kommunikation er valgfrit på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, men kan evt. også indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste ca. 5.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.