Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning
Kursus

Bolighandel 1 (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)

Modulet giver dig forudsætninger for at anvende branchens centrale metoder og redskaber, når du arbejder med formidling af boligejendomme.

Fakta

Navn:
Bolighandel 1
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du får desuden kendskab til ejendomsmæglerbranchens organisationer og til den kernelovgivning, der regulerer branchen.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

 

 

 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du vil beskæftige dig med ejendomskategorierne:

 • 1- og 2-familieshuse
 • Parcelhuse og villaer
 • Rækkehuse
 • Ejerlejligheder
 • Boliglandbrug eller nedlagte landbrug
 • Ideelle anparter
 • Andelsboliger
 • Ferieboliger og fritidshuse
 • Blandede ejendomme
 • Salg af grunde til samme kategorier

På modulet lærer du bl.a. at:

 • løse opgaverne i en formidlingsaftale, dvs. en skriftlig aftale mellem dig og kunden om, at kundens bolig udbydes til salg
 • vurdere, om forudsætningerne er til stede for, at du som mægler kan håndtere og rådgive kunden på en etisk korrekt måde
 • rådgive kunden om særlige forhold ved den konkrete ejendomskategori samt brug af huseftersynsordning og sælgeransvarsforsikring i en bolighandel
 • udarbejde formidlingsaftale, salgsbudget/salgsprovenu og salgsopstilling til brug ved en bolighandel
 • håndtere fortrydelsesretten og hvidvasklovgivningen ved en bolighandel

Undervisning

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Værd at vide

Bolighandel 1 er et modul på uddannelsesforløbet for ejendomsmæglere på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser.

Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Læs mere om ECTS-pointsystemet

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse