Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning
Kursus

Årsrapport og virksomhedsanalyse (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)

Modulet giver dig forudsætninger for at anvende eksterne regnskaber og foretage virksomhedsanalyser, som kan danne grundlag for at træffe økonomiske beslutninger og rådgive private virksomheder.

Fakta

Navn:
Årsrapport og virksomhedsanalyse
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 5.000 - 12.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Du får fx grundlæggende kendskab til årsregnskabsloven og til mindstekravsbekendtgørelsen.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Faget giver dig bl.a. kompetencer til at vurdere nøgletal, budgetforudsætninger og forskellige brugeres forventninger til årsrapporten.

Du bliver i stand til at lave en samlet vurdering af virksomheden og dens kreditværdighed, og du kan opbygge beslutningsgrundlag for virksomheden på baggrund af de analyser, du foretager.

Du får bl.a. viden om:

 • Hovedprincipperne i regnskabslovgivningen, fx opbygningen i regnskabsklasser
 • Hovedprincipper for koncernregnskaber
 • Forskellen mellem skattemæssige og driftsøkonomiske regnskaber
 • Anerkendte retningslinjer inden for eksternt regnskabsvæsen og -analyse
 • Generationsskifte og værdiansættelse af virksomheder
 • Virksomhedsskatteordningen
 • Personligt drevne virksomheder
 • Risikostyring
 • Råbalancers anvendelse
 • Andre regnskabsformer, fx grønt regnskab og vidensregnskab
 • Totalbudgettets opbygning og den indbyrdes sammenhæng mellem budgetelementer

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Årsrapport og virksomhedsanalyse er valgfrit på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, men kan evt. også indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 5.000 - 12.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.