Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning
Kursus

Erhvervsjura i den finansielle sektor (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)

Faget klæder dig på til at fungere professionelt i en rådgivningssitution, hvor du skal identificere de relevante gældende regler eller rettidigt henvise til andre juridiske rådgivere.

Fakta

Navn:
Erhvervsjura i den finansielle sektor
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 5.000 - 12.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Du beskæftiger dig fx med retskilder, person-, familie- og arveret, gældsbreve, betalingsstandsning og kaution.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig kvalifikationer til at identificere juridiske problemer og komme med løsningsforslag i forbindelse med rådgivning i en finansiel virksomhed. Du får kendskab til den juridiske verdens organisation med domstole, ankenævn, retskilder og regelfortolkning.

Du får kompetencer til at identificere den relevante retsregel, der kan løse et juridisk problem, og du vil vide, hvornår det er nødvendigt at henvise til andre juridiske rådgivere. Du kan fungere professionelt i en rådgivningssituation ved at anvende branchevedtagne eller påbudte etiske regler.

Du får viden om emner som:

 • Grundlæggende juridiske begreber
 • Person-, familie- og arveret
 • Etik, rådgivning, rådgiveransvar og erstatningsret
 • Aftaler og fuldmagter
 • Kreditaftaler og købelov
 • Gældsbreve, betalingsmidler og kaution
 • Tinglysning og pant i fast ejendom
 • Forsikring og pensionsopsparing
 • Forældelse, modregning og deponering
 • Individualforfølgning
 • Overdragelse og finansiering af fast ejendom

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Erhvervsjura i den finansielle sektor er obligatorisk på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 5.000 - 12.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. september 2021
28. januar 2022
Erhvervsjura i den finansielle sektor Dagundervisning 4000 Roskilde
*
1. september 2021
28. januar 2022
Erhvervsjura i den finansielle sektor Dagundervisning 4700 Næstved