Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning
Kursus

Erhvervsjura i den finansielle sektor (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)

Faget klæder dig på til at fungere professionelt i en rådgivningssitution, hvor du skal identificere de relevante gældende regler eller rettidigt henvise til andre juridiske rådgivere.

Fakta

Navn:
Erhvervsjura i den finansielle sektor
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du beskæftiger dig fx med retskilder, person-, familie- og arveret, gældsbreve, betalingsmidler og kaution.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

 

 

 

 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig kvalifikationer til at identificere juridiske problemer og komme med løsningsforslag i forbindelse med rådgivning i en finansiel virksomhed. Du får kendskab til den juridiske verdens organisation med domstole, ankenævn, retskilder og regelfortolkning.

Du får kompetencer til at identificere relevante retsregler, der kan løse et juridisk problem, og du vil vide, hvornår det er nødvendigt at henvise til andre juridiske rådgivere. Du kan fungere professionelt i en rådgivningssituation ved at anvende branchevedtagne eller påbudte etiske regler.

Du får viden om emner som:

 • Grundlæggende juridiske begreber
 • Nationale og internationale retskilder
 • Person-, familie- og arveret
 • Etik, rådgivning, rådgiveransvar og erstatningsret
 • Aftaler og fuldmagter
 • Kreditaftaler og købelov
 • Gældsbreve, betalingsmidler og kaution
 • Tinglysning og pant i fast ejendom
 • Forsikring og pensionsopsparing
 • Forældelse, modregning og deponering
 • Overdragelse og finansiering af fast ejendom

Undervisning

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Værd at vide

Erhvervsjura i den finansielle sektor er obligatorisk på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser.

Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Læs mere om ECTS-pointsystemet

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
6. september 2024
10. januar 2025
Erhvervsjura i den finansielle sektor Dagundervisning 7400 Herning