Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning
Kursus

Afgangsprojekt (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)

Som afslutning på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning udarbejder du et skriftligt afgangsprojekt.

Fakta

Navn:
Afgangsprojekt (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Bestået alle obligatoriske og valgfrie moduler
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du kan skrive projektet inden for finansiel rådgivning generelt eller inden for den retning på uddannelsen, du har valgt at specialisere dig i. 

Projektet skal dokumentere, at du kan anvende din viden om teori, metode og praksis i arbejdet med finansiel rådgivning.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

 

 

 

 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I afgangsprojektet kombinerer du teoretiske, metodiske og faglige elementer til viden, der er anvendelig i din profession. Du lærer at formidle dine synspunkter og indgå i en kvalificeret dialog om din tilgang til projektet.

Projektets emne skal ligge inden for uddannelsens faglige område og formuleres, så eventuelle valgfag, herunder de retningsspecifikke fag, inddrages.

Du kan skrive projekt inden for finansiel rådgivning generelt eller inden for retningerne:

  • Bank og realkredit
  • Ejendomsadministration
  • Ejendomsmægler
  • Revision

Under forløbet lærer du bl.a. at:

  • vurdere, vælge og anvende relevant faglig metode
  • formulere og afgrænse problemstillingen inden for det valgte opgavefelt
  • anvende teorier, metoder og modeller til at løse en praktisk problemstilling

Undervisning

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Eksamen

Modulet afsluttes med en mundtlig prøve med udgangspunkt i afgangsprojektet.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Læs mere om ECTS-pointsystemet

Optagelse og adgang

Du skal have bestået alle obligatoriske og valgfrie moduler, herunder de retningsspecifikke moduler, for at begynde på afgangsprojektet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. september 2024
31. december 2024
Afgangsprojekt - Bank og realkredit Dagundervisning 7400 Herning
*
5. september 2024
31. december 2024
Afgangsprojekt Ejendomsmægler Dagundervisning 7400 Herning