Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning
Kursus

Afgangsprojekt (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)

Som afslutning på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning udarbejder du et skriftligt afgangsprojekt. Du kan skrive projektet inden for finansiel rådgivning generelt eller inden for den retning på uddannelsen, du har valgt at specialisere dig i.

Fakta

Navn:
Afgangsprojekt (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Bestået alle obligatoriske og valgfrie moduler
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 8.250 kr. SVU under visse forudsætninger

Projektet skal dokumentere, at du kan anvende din viden om teori, metode og praksis i arbejdet med finansiel rådgivning.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I afgangsprojektet kombinerer du teoretiske, metodiske og faglige elementer til viden, der er anvendelig i din profession. Du lærer at formidle dine synspunkter og indgå i en kvalificeret dialog om din tilgang til projektet.

Projektets emne skal ligge inden for uddannelsens faglige område og formuleres, så eventuelle valgfag, herunder de retningsspecifikke fag, inddrages.

Du kan skrive projekt inden for finansiel rådgivning generelt eller inden for retningerne:

  • Bank og realkredit
  • Ejendomsadministration
  • Ejendomsmægler
  • Revision

Under forløbet lærer du bl.a. at:

  • vurdere, vælge og anvende relevant faglig metode
  • formulere og afgrænse problemstillingen inden for det valgte opgavefelt
  • anvende teorier, metoder og modeller til at løse en praktisk problemstilling

Afgangsprojektet kan udbydes på erhvervsakademier over hele landet.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Modulet afsluttes med en mundtlig prøve med udgangspunkt i afgangsprojektet.

Varighed

Afgangsprojektet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Du skal have bestået alle obligatoriske og valgfrie moduler, herunder de retningsspecifikke moduler, for at begynde på afgangsprojektet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste ca. 8.250 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.