Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning
Kursus

Omsætning af fast ejendom (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)

Du bliver klædt på til at yde kunderådgivning i alle ejendomshandlens faser, og du kan afgøre, hvornår der evt. skal henvises til anden sagkyndig bistand.

Fakta

Navn:
Omsætning af fast ejendom
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 8.500 - 12.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Faget er et retningsspecifikt modul inden for retningen Ejendomsmægler på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig forudsætninger for at anvende de juridiske og skattemæssige regler, der er relevante for ejendomsmæglerens opgaver.

Blandt andet får du kompetencer til at rådgive om dokumenter vedr. salgsopstilling, købsaftale, salgsbudget og -provenu, og du kan håndtere ekspedition og rådgivning i forbindelse med berigtigelse og køberrådgivning.

Du vil få viden om emner som:

  • Byggetekniske forhold; byggematerialer, kostruktioner samt ofte forekommende skader
  • Byggelovgivning og bygningsreglementet
  • Skattemæssige konsekvenser ved forældrekøb og udlejning af sommerhuse

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Omsætning af fast ejendom er et retningsspecifikt modul inden for retningen Ejendomsmægler på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 8.500 - 12.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. september 2021
28. januar 2022
Omsætning af fast ejendom Dagundervisning 4700 Næstved
*
8. september 2021
31. december 2022
Omsætning af fast ejendom Dagundervisning 4000 Roskilde