Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning
Kursus

Bolig 1 (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)

Du får forudsætninger for at rådgive i købersager, herunder beregne kontantpris samt brutto- og nettoydelse.

Fakta

Navn:
Bolig 1
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 3.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Du kan også rådgive om emner, der vedrører finansiering ved køb, fx overtagelse eller konvertering af lån.

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig viden om hovedlove på boligområdet og om ejendomsjura inden for forskellige ejendomskategorier og ejerformer.

Du får også kendskab til almindelige ejerboligtyper samt viden om skatteregler og finansiering af boliger.

Endelig får du forudsætninger for at planlægge forløbet i en boligfinansiering og håndtere de dokumnter, der er relevante i processen.

Du lærer om:

  • Typiske problemstillinger, der præger boligmarkedet
  • Finansielle og juridiske problemstillinger i forbindelse med køb, salg og finansiering af fast ejendom

Du lærer desuden at

  • analysere behov for boligprodukter
  • præsentere mulige løsninger, vejlede om, hvordan de virker og beregne økonomiske konsekvenser af konkrete valg ud fra kundens situation

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Bolig 1 er valgfrit på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, men kan evt. også indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste ca. 3.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
2. juni 2020
2. september 2020
Bolig 1 | Hold 1 - Online Fjernundervisning 6000 Kolding
*
1. september 2020
16. november 2020
Bolig 1 hold 29 - CPH Dagundervisning 1119 København K
*
1. september 2020
16. november 2020
Bolig 1 hold 29 - CPH Dagundervisning 1119 København K
*
1. september 2020
16. november 2020
Bolig 1 hold 30 - IBA Dagundervisning 6000 Kolding
*
1. september 2020
16. november 2020
Bolig 1 hold 30 - IBA Dagundervisning 6000 Kolding
*
8. december 2020
2. marts 2021
Bolig 1 hold 31 - CPH Dagundervisning 1119 København K
*
8. december 2020
2. marts 2021
Bolig 1 hold 31 - CPH Dagundervisning 1119 København K
*
8. december 2020
2. marts 2021
Bolig 1 hold 32 - IBA Dagundervisning 6000 Kolding
*
8. december 2020
2. marts 2021
Bolig 1 hold 32 - IBA Dagundervisning 6000 Kolding
*
17. marts 2021
11. juni 2021
Bolig 1 hold 33 - CPH Dagundervisning 1119 København K
*
17. marts 2021
11. juni 2021
Bolig 1 hold 34 - IBA Dagundervisning 6000 Kolding
*
19. april 2021
11. juni 2021
Bolig 1 hold 40 - IBA Dagundervisning 6000 Kolding
*
24. august 2021
5. november 2021
Bolig 1 hold 35 - CPH Dagundervisning 1119 København K
*
24. august 2021
5. november 2021
Bolig 1 hold 36 - IBA Dagundervisning 6000 Kolding