Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning
Akademiuddannelse

Ejendomsinvestering og finansiering (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)

Du får forudsætninger for at vurdere risici og afkastmuligheder ved investering i ejendomme.

Fakta

Navn:
Ejendomsinvestering og finansiering
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Generelt får du praktisk forståelse af ejendomsinvesteringsmarkedet og lærer bl.a. at vurdere investeringsprojekter på ejendomme, herunder konsekvensen for værdien af ejendommen.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

 

 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig redskaber og metoder til at foretage beregninger og vurderinger, der er relevante for dig som ejendomsadministrator.

Det indeholder emner som:

 • Introduktion til investeringsejendomsmarkedet
 • Investeringsteori og metode
 • Renteregning
 • Cashflow
 • Levetidskalkuler
 • Stratetisk investering og mål
 • Finansiering af fast ejendom
 • Måling af ejendomsafkast
 • Værdiansættelse af ejendomme
 • Risiko
 • Porteføljeteori

Undervisning

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Værd at vide

Ejendomsinvestering og finansiering er et valgfrit modul på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, men kan evt. indgå som valgfrit modul i andre akademiuddannelser.

Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Læs mere om ECTS-pointsystemet

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering

Økonomi

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling. Prisen kan variere og afhænger bl.a. af antal ECTS og undervisningsformen, fx om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

SVU

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). 

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. 

Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)