Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning
Kursus

Data, marked og afsætning (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)

Du får forudsætninger for at indsamle og analysere data fra det finansielle marked og bruge din viden strategisk i forbindelse med afsætning.

Fakta

Navn:
Data, marked og afsætning
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 5.500 - 12.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Faget er et retningsspecifikt modul inden for retningen Bank og realkredit på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Faget kvalificerer dig bl.a. til - med henblik på salg af finansielle produkter - at anvende statistiske metoder ved indsamling og analyse af data.

Du tilegner dig metoder til at vurdere usikkerhed, designe modeller og gennemføre repræsentative undersøgelser af både finansielle markeder og afsætningsmarkeder for finansielle produkter.

Modulet giver dig bl.a. viden om:

  • Generelle statistiske begreber, metoder og modeller
  • Deskriptiv statistik
  • Sandsynlighedsteori, stikprøveanalyse, hypotesetest og regressions- og korrelationsanalyse
  • Krav til dataindsamling med henblik på markedsanalyse og afsætning
  • Muligheder for anvendelse af statistisk metode i forbindelse med afsætning af finansielle produkter

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Data, marked og afsætning er et retningsspecifikt modul på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, men kan evt. også indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 5.500 - 12.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.