Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning
Kursus

Erhvervsjura for ejendomsmæglere (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)

Du bliver fortrolig med den juridiske organisation og får basis for - som ejendomsmægler - at udøve en juridisk praksis, der forebygger eller minimerer konflikter.

Fakta

Navn:
Erhvervsjura for ejendomsmæglere
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du lærer at varetage salg, køb og rådgivning i forbindelse med ejendomshandel på et juridisk og brancheetisk forsvarligt grundlag.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

 

 

 

 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

På modulet får du forståelse for grundlæggende juridiske begreber, retskilder og juridisk metode, der er relevant for ejendomshandel.

Du får bl.a. viden om tinglysningssystemet, pantebrevstyper, erstatningsretlige betingelser samt regler inden for GDPR og hvidvask i ejendomsmæglerbranchen.

Du får bl.a. forudsætninger for at:

  • håndtere komplekse arbejdsprocesser i forbindelse med salg og overdragelse af fast ejendom
  • agere etisk korrekt og professionelt i salgs- og rådgivningssituationen
  • planlægge og udføre opgaver i en ejendomsmæglerbutik

Undervisning

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Værd at vide

Erhvervsjura for ejendomsmæglere er valgfrit på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, men kan evt. også indgå som valgfrit modul i andre akademiuddannelser.

Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Læs mere om ECTS-pointsystemet

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
2. september 2024
3. januar 2025
Erhvervsjura for ejendomsmæglere Dagundervisning 7400 Herning