Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning
Kursus

Erhvervsjura for ejendomsmæglere (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)

Du bliver fortrolig med den juridiske organisation og får basis for - som ejendomsmægler - at udøve en juridisk praksis, der forebygger eller minimerer konflikter.

Fakta

Navn:
Erhvervsjura for ejendomsmæglere
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger

Desuden lærer du at varetage salg, køb og rådgivning i forbindelse med ejendomshandel på et juridisk og brancheetisk forsvarligt grundlag.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får forståelse for grundlæggende juridiske begreber, retskilder og juridisk metode, der er relevant for ejendomshandel.

Desuden viden om:

 • Værneting ved sager om fast ejendom og domstolenes organisation
 • Praksis ved anvendelse af tinglysningssystemet og afgiftssatser
 • Pantebrevstyper ved pantsætning af fast ejendom
 • Praksis ved anvendelse af privatkaution
 • Aftalers og fordringers ophør ved forældelse
 • Praksis ved anvendelse af deponeringsreglerne i handel med fast ejendom
 • Centrale regler om familie- og arverettens betydning for omsætning af fast ejendom
 • Grundlæggende erstatningsretlige betingelser
 • Centrale regler om virksomhedsformer og selskabsret til identifikation af rette ejer
 • Køberetlige mangler
 • Centrale regler inden for GDPR og hvidvask i ejendomsmæglerbranchen

 

Du får bl.a. forudsætninger for at anvende:

 • Juridisk viden og færdigheder til at håndtere komplekse arbejdsprocesser i forbindelse med salg og overdragelse af fast ejendom
 • Kendskab til regler og standarder som grundlag for at agere etisk korrekt og professionelt i salgs- og rådgivningssituationen
 • Juridisk teori og praksis til planlægningsopgaver i en ejendomsmæglerbutik

 

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Erhvervsjura for ejendomsmæglere er valgfrit på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, men kan evt. også indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

SVU

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Ledig eller revalidend

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. september 2021
28. januar 2022
Erhvervsjura for ejendomsmæglere Dagundervisning 4700 Næstved
*
1. september 2021
28. januar 2022
Erhvervsjura for ejendomsmæglere Dagundervisning 4000 Roskilde