Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning
Kursus

Samfundsøkonomi i ejendomshandel (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)

Du får forståelse for sammenhæng og samspil mellem samfundsøkonomien og boligmarkedet

Fakta

Navn:
Samfundsøkonomi i ejendomshandel
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger

Fx får du forudsætninger for at håndtere de komplekse problemstillinger, som økonomiske forandringer og politiske tiltag kan have for prisdannelsen på boliger.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig viden om:

 • Modeller for udbud- og efterspørgsel, prisdannelse, demografiske forhold og forskellige markedsformer, økonomiske elasticiteter samt udefrakommende påvirkninger på prisdannelsen
 • Centrale makroøkonomiske målsætninger og begreber, EU’s indflydelse på dansk økonomi samt centrale økonomiske modeller
 • European Central Bank’s/EU’s indflydelse på fastsættelsen af den danske rente, nationalbankens målsætninger og politikker, forskellige rentetyper, risici og valutakursregimer
 • Obligationsmarkedet i relation til finansiering af fast ejendom – herunder de forskellige lånetyper

 

Du får bl.a. forudsætninger for at:

 • analysere og vurdere udviklingen på boligmarkedet på kort og langt sigt ud fra modeller om udbud- og efterspørgsel
 • vurdere effekten af konjunkturpolitikker på samfundsøkonomien (BNP og ledighed) ved hjælp af en makromodel
 • udarbejde og formidle aktuelle og konkrete rentestrukturkurver til samarbejdspartnere og kunder
 • vurdere aktuelle samfundsøkonomiske situationer og tendensers betydning for ejendomsmarkedet

 

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Samfundsøkonomi i ejendomshandel er valgfrit på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, men kan evt. også indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

SVU

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Ledig eller revalidend

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. september 2021
28. januar 2022
Samfundsøkonomi i ejendomshandel Dagundervisning 4700 Næstved
*
3. november 2021
31. december 2022
Samfundsøkonomi i ejendomshandel Dagundervisning 4000 Roskilde
*
4. november 2021
7. januar 2022
Samfundsøkonomi i ejendomshandel Dagundervisning 6000 Kolding