Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning
Kursus

Samfundsøkonomi i ejendomshandel (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)

Du får forståelse for sammenhæng og samspil mellem samfundsøkonomien og boligmarkedet.

Fakta

Navn:
Samfundsøkonomi i ejendomshandel
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du får fx forudsætninger for at håndtere de komplekse problemstillinger, som økonomiske forandringer og politiske tiltag kan have for prisdannelsen på boliger.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

 

 

 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

På modulet lærer du bl.a. om forskellige lånetyper, makroøkonomiske målsætninger, udefrakommende påvirkninger på prisdannelsen samt modeller for udbud og efterspørgsel.

Du får desuden indsigt i European Central Bank’s/EU’s indflydelse på dansk økonomi, herunder fx fastsættelsen af den danske rente.

Du får bl.a. forudsætninger for at:

  • analysere og vurdere udviklingen på boligmarkedet på kort og langt sigt
  • vurdere effekten af konjunkturpolitikker på samfundsøkonomien (BNP og ledighed) vha. en makromodel
  • udarbejde og formidle rentestrukturkurver til samarbejdspartnere og kunder
  • vurdere samfundsøkonomiske situationer og tendensers betydning for ejendomsmarkedet

Undervisning

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Værd at vide

Samfundsøkonomi i ejendomshandel er valgfrit på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, men kan evt. også indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser.

Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Læs mere om ECTS-pointsystemet

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse