Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning
Kursus

Analyse af regnskabsdata (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)

Du får forudsætninger for at udarbejde kvantitativ analyse af regnskabsdata ved hjælp af statistisk metode.

Fakta

Navn:
Analyse af regnskabsdata
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 5.500 - 12.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Bl.a. lærer du at anvende modeller og opstille hypoteser på regnskabsdata og at tage kritisk stilling til forecast og budgettering.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Faget giver dig bl.a. kompetencer til at gennemføre statistisk revision. Du får metoder til at afdække fejl i regnskaber og mindske fejl i revisionen.

Du får bl.a. viden om:

  • Generelle statistiske begreber, metoder og modeller som deskriptiv statistik, sandsynlighedsteori, stikprøveanalyse, hypotesetest samt regressions- og korrelationsanalyse
  • Krav til indsamling af data i forbindelse med revision
  • Mulighederne for at anvende statistisk metode på praktisk revision

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Analyse af regnskabsdata er et retningsspecifikt modul inden for retningen Revision på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 5.500 - 12.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.