Merkantil diplomuddannelse
Diplomuddannelse

Merkantil diplomuddannelse

Uddannelsen udvikler din forretningsforståelse og færdigheder inden for projektledelse. Du får dels metoder til at analysere og vurdere strategier og forretningsmodeller, dels redskaber til at styre og følge op på projekter.

Fakta

Navn:
Merkantil diplomuddannelse
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
En videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 70.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Desuden kan du specialisere dig inden for forskellige forretningsområder som bæredygtighed, e-handel, finansiel rådgivning, forvaltning af ejendom, leisure management, salg og markedsføring, shipping, transport og supply chain-optimering samt økonomi og regnskab.

Uddannelsen henvender sig både til dig, der arbejder inden for drift og udvikling i offentlige eller private virksomheder, og til dig, der har en anden faglighed og måske har brug for at lære at drive og udvikle en virksomhed, en organisation eller et forretningsområde.

Foto: Getty Images

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På den merkantile diplomuddannelse får du uddybet din viden om principper og processer inden for det merkantile område, og du lærer at vælge metoder og løsninger, der er relevante for dit forretningsområde.

Retninger

Du kan specialisere dig inden for ni retninger: 

 • Bæredygtig virksomhed
 • E-handel
 • Finansiel rådgivning
 • Forvaltning af fast ejendom
 • Leisure management
 • Salg og markedsføring
 • Shipping
 • Transport og supply chain-optimering
 • Økonomi og regnskab

Det er ikke et krav, at du vælger retning.

Bæredygtig virksomhed

Inden for Bæredygtig virksomhed får du redskaber til at arbejde med cirkulær økonomi og bæredygtighed i din virksomhed, herunder viden om etik, værdier og strategier for produktion, leverandører mv.

E-handel

Inden for E-handel lærer du at udvikle webshops og skabe sammenhæng mellem organisationens e-handel og virksomhedens overordnede startegier.

Finansiel rådgivning

Inden for Finansiel rådgivning får du viden om investering og finansiering, som giver dig forudsætninger for at rådgive privatkunder, virksomhedsejere og iværksættere.

Forvaltning af fast ejendom

Inden for Forvaltning af fast ejendom får du viden og praktiske færdigheder i at varetage ’asset management’ af ejendomme og fx rådgive kunder, bestyrelser og interessenter om vedligehold og udvikling af ejendomsporteføljen.

Leisure management

Inden for Leisure management kan du fx lære at designe, planlægge og gennemføre events og aktiviteter. Det kan være koncerter, festivaler, motionsløb mv.

Salg og markedsføring

Inden for Salg og markedsføring kan du fx lære at udvikle forretningskoncepter, gennemføre kundeanalyser og implementere salgs- og markedsføringsstrategier.

Shipping

Inden for Shipping lærer du at lede shippingoperationer på baggrund af strategiske overvejelser; du får bl.a. forståelse af kultur og værdier på tværs af landegrænser og viden om den globale økonomis betydning for branchen.

Transport og supply chain-optimering

Inden for Transport og supply chain-optimering får du viden på strategisk niveau, når det gælder logistik, salg og indkøb, og du kan fx lære at udarbejde salgstilbud og prissætte ydelser.

Økonomi og regnskab

Inden for Økonomi og regnskab går du i dybden med virksomhedens økonomi- og finansfunktioner, og du lærer at indgå i samarbejde om opgaver på strategisk, taktisk og operationelt niveau.

Opbygning

Uddannelsen består af

 • To obligatoriske moduler
 • Et antal retningsbestemte og/eller valgfrie moduler
 • Et afgangsprojekt

Undervisning

Undervisningsformen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, workshops, studiekredse, øvelser og projektarbejde.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Titel

En fuld merkantil diplomuddannelse giver titlen merk.d.

Uddannelsens engelske betegnelse er Diploma of Business Studies.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

Uddannelsens obligatoriske moduler er:

 • Forretningsforståelse (10 ECTS)
 • Projektledelse (5 ECTS)

Retningsspecifikke moduler - Bæredygtig virksomhed

På Bæredygtig virksomhed følger du retningsspecifikke moduler i et omfang af 25 ECTS og valgfrie moduler i et omfang af 5 ECTS.

 • Bæredygtig forretningsudvikling (10 ECTS)
 • Bæredygtige forretningsmodeller (5 ECTS)
 • Virksomhedens sociale ansvarlighed (5 ECTS)
 • Virksomheden og certificeringer, rapportering og dokumentation (5 ECTS)

Retningsspecifikke moduler - E-handel

På E-handel følger du retningsspecifikke moduler i et omfang af 25 ECTS og valgfrie moduler i et omfang af 5 ECTS.

 • Advanced digital marketing (10 ECTS)
 • Dataanalyse (10 ECTS)
 • Digital forretningsforståelse (5 ECTS)

Retningsspecifikke moduler - Finansiel rådgivning

På Finansiel rådgivning følger du retningsspecifikke moduler i et omfang af 25 ECTS og valgfrie moduler i et omfang af 5 ECTS.

 • Formuerådgivning (10 ECTS)
 • Rundt om virksomhedsejeren (10 ECTS)
 • Kundesamspil (5 ECTS)

Retningsspecifikke moduler - Forvaltning af fast ejendom

På Forvaltning af fast ejendom følger du retningsspecifikke moduler i et omfang af 15 ECTS og valgfrie moduler i et omfang af 15 ECTS.

 • Bogføring og regnskab i ejendomsselskaber (5 ECTS)
 • Ejendomshandel og forvaltning (5 ECTS)
 • Regulering og administration af bolig- og erhvervslejemål (5 ECTS)

Retningsspecifikke moduler - Leisure management

På Leisure management følger du retningsspecifikke moduler i et omfang af 20 ECTS og valgfrie moduler i et omfang af 10 ECTS.

 • Service- og oplevelsesdesign (10 ECTS)
 • Oplevelsesledelse (5 ECTS)
 • Salg og marketing i leisureindustrien (5 ECTS)

Retningsspecifikke moduler - Salg og markedsføring

På Salg og markedsføring følger du retningsspecifikke moduler i et omfang af 15 ECTS og valgfrie moduler i et omfang af 15 ECTS.

 • Forretningsudvikling og innovationsledelse (5 ECTS)
 • Kundeindsigter, trends og tendenser (5 ECTS)
 • Organisation, kultur og forandringsledelse (5 ECTS)

Retningsspecifikke moduler - Shipping

På Shipping følger du retningsspecifikke moduler i et omfang af 25 ECTS og valgfrie moduler i et omfang af 5 ECTS.

 • Interkulturel kommunikation og kulturanalyse (5 ECTS)
 • Maritim økonomi (5 ECTS)
 • Shippingdrift og -ledelse (5 ECTS)
 • Shippingvirksomhed og forretningsudvikling (5 ECTS)
 • Søret (5 ECTS)

Retningsspecifikke moduler - Transport og supply chain-optimering

På Transport og supply chain-optimering følger du retningsspecifikke moduler i et omfang af 20 ECTS og valgfrie moduler i et omfang af 10 ECTS.

 • Kompetitiv logistik (10 ECTS)
 • Strategisk økonomi (10 ECTS)

Retningsspecifikke moduler - Økonomi og regnskab

På Økonomi og regnskab følger du retningsspecifikke moduler i et omfang af 25 ECTS og valgfrie moduler i et omfang af 5 ECTS.

 • Eksternt og internt regnskab (10 ECTS)
 • Investering og finansiering (10 ECTS)
 • Strategisk ledelse og økonomistyring (5 ECTS)

Merkantil diplom uden retning

Ønsker du ikke at specialisere dig i en retning, sammensætter du 30 ECTS på tværs af retningsspecifikke og/eller valgfrie moduler fra uddannelsens retninger. Du kan desuden vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS-point.

Valgfrie moduler

Uddannelsens valgfrie moduler falder inden for forskellige temaer.

Tema: Bæredygtig virksomhed

 • Livscyklusanalyser (5 ECTS)
 • Bæredygtigt indkøb (5 ECTS)

Tema: E-handel

 • Den digitale kunderejse (5 ECTS)
 • Digitalt content marketing (5 ECTS)

Tema: Finansiel rådgivning

 • Den finansielle sektor i fremtiden (5 ECTS)

Tema: Forvaltning af fast ejendom

 • Andelsbolig- og ejerforeninger (5 ECTS)
 • Makroøkonomi og ejendomme (5 ECTS)
 • Renoveringsprojekter og nybyggeri (5 ECTS)

Tema: Kommunikation

 • Corporate communication (5 ECTS)
 • Personlig og interkulturel kommunikation (5 ECTS)
 • Digital kommunikation (5 ECTS)
 • Finansiel kommunikation (5 ECTS)
 • Integreret markedskommunikation (5 ECTS)
 • Forandringskommunikation i relationelt perspektiv (5 ECTS)

Tema: Leisure management

 • Eventledelse (5 ECTS)
 • Entreprenant mindset i leisureindustrien (5 ECTS)

Tema: Salg og markedsføring

 • Marketingledelse og konceptudvikling (10 ECTS)
 • Salg, salgsledelse og kundeforståelse (10 ECTS)

Tema: Shipping

 • Tørlastbefragtning (5 ECTS)
 • Linjefart (5 ECTS)
 • Offshore support (5 ECTS)
 • Tankbefragtning (5 ECTS)

Tema: Sportsmanagement

 • Sportsmarketing (10 ECTS)
 • Sportsmanagement (5 ECTS)
 • Sportsøkonomi (5 ECTS)
 • Sportsjura (5 ECTS)

Tema: Transport og supply chain-optimering

 • Tender management (10 ECTS)
 • Strategisk forretningsudvikling (10 ECTS)
 • Indkøb og forhandling (10 ECTS)

Tema: Økonomi og regnskab

 • Grundlæggende skatteret (5 ECTS)

De retningsspecifikke moduler kan også anvendes som valgfrie moduler.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for dit arbejdsfelt.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

 • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
 • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling. En samlet uddannelse koster ca. 70.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

SVU

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne.

Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Ledig eller revalidend

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Afhængigt af den retning, du afslutter den merkantile diplomuddannelse med, kan du arbejde i mange forskellige brancher og funktioner.

Med Bæredygtig virksomhed kan du arbejde med cirkulær økonomi, bæredygtighed og CSR i virksomhedens forretningsudvikling, fx når der skal vælges forretningsideer og værdikæder.

Med E-handel kan du bl.a. arbejde med webshops, e-commerce management og digital udvikling.

Med Finansiel rådgivning kan du som finansøkonom eller privatkunderådgiver yde rådgivning for din kundeportefølje.

Med Forvaltning af fast ejendom kan du arbejde med såvel administration og drift af ejendomme som ejendomshandel og strategisk udvikling af kunders ejendomsportefølje.

Med Leisure management kan du være med til at markedsføre og koordinere aktiviteter og events inden for turisme, kultur og sport.

Med Salg og markedsføring kan du være med til at planlægge og udvikle din virksomheds salg – nationalt og internationalt.

Med Shipping kan du være med til at planlægge og lede shippingoperationer.

Med Transport og supply chain optimering kan du arbejde med økonomiske sammenhænge, forretningsudvikling, værdikædeoptimering og tilbudsgivning i din virksomhed, fx i speditør- og transportvirksomheder.

Med Økonomi og regnskab kan du varetage økonomistyrings- og regnskabsfunktioner i mange slags handelsvirksomheder.

Mere uddannelse

En fuld diplomuddannelse giver mulighed for, at du videreuddanner dig på deltid med en relevant masteruddannelse.

Se alle masteruddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
2. september 2021
26. november 2021
Salg og marketing i leisureindustrien, id 7923 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
23. september 2021
26. november 2021
Marketingledelse og konceptudvikling Dagundervisning 6000 Kolding
*
23. september 2021
26. november 2021
Marketingledelse og konceptudvikling - BUSINESS DK Dagundervisning 6000 Kolding
*
28. september 2021
17. december 2021
Investering og finansiering, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
29. september 2021
9. december 2021
Kundesamspil Dagundervisning 6000 Kolding
*
4. oktober 2021
6. december 2021
Grundlæggende skatteret - valgfag Diplom i økonomi Dagundervisning 6000 Kolding
*
5. oktober 2021
3. december 2021
Forretningsforståelse 1
*
5. oktober 2021
3. december 2021
Forretningsforståelse Diplom Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
13. oktober 2021
16. december 2021
Projektledelse - DIPLOM - EFTERÅR 2021 Dagundervisning 6000 Kolding
*
19. oktober 2021
9. december 2021
Kundesamspil Dagundervisning 6000 Kolding
*
25. oktober 2021
9. december 2021
Kundesamspil Dagundervisning 6000 Kolding
*
25. oktober 2021
17. december 2021
Organisationskommunikation - et corporate perspekt Fjernundervisning 1366 København K
*
25. oktober 2021
22. november 2021
projektledelse (den merkantile diplomuddannelse) Dagundervisning 6600 Vejen
*
25. oktober 2021
21. december 2021
Strategisk økonomi Diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
26. oktober 2021
15. december 2021
Bæredygtige forretningsmodeller Dagundervisning 6000 Kolding
*
28. oktober 2021
20. december 2021
Advanced digital marketing, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
28. oktober 2021
26. november 2021
Forretningsudvikling og innovationsledelse, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
28. oktober 2021
9. december 2021
Salg, salgsledelse og kundeforståelse - CPH Dagundervisning 1366 København K
*
1. november 2021
4. januar 2022
Strategisk økonomi Diplom Dagundervisning 6000 Kolding
*
1. november 2021
4. januar 2022
Strategisk økonomi, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
2. november 2021
7. januar 2022
Bæredygtig forretningsudvikling, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
3. november 2021
16. december 2021
Den digitale kunderejse - CPH Dagundervisning 1366 København K
*
3. november 2021
16. december 2021
Den digitale kunderejse - CPH Dagundervisning 1366 København K
*
3. november 2021
8. december 2021
Den digitale kunderejse - UCN Dagundervisning 9200 Aalborg SV
*
4. november 2021
2. december 2021
Kundesamspil Fleksibel undervisning 8960 Randers SØ
*
4. november 2021
11. januar 2022
Organisation, kultur og forandringsledelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
5. januar 2022
4. marts 2022
Projektledelse 1
*
5. januar 2022
4. marts 2022
Projektledelse Fleksibel undervisning 1
*
5. januar 2022
4. marts 2022
Projektledelse Diplom Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
19. januar 2022
16. marts 2022
Kundeindsigter, trends og tendenser Dagundervisning 6000 Kolding
*
19. januar 2022
16. marts 2022
Kundeindsigter, trends og tendenser Dagundervisning 6000 Kolding
*
19. januar 2022
30. marts 2022
Salg, salgsledelse og kundeforståelse UCN Dagundervisning 6000 Kolding
*
19. januar 2022
30. marts 2022
Salg, salgsledelse og kundeforståelse UCN Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
20. januar 2022
1. juni 2022
afgangsprojekt Diplom Salg og markedsføring Dagundervisning 6000 Kolding
*
20. januar 2022
11. marts 2022
Competitive logistics diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
20. januar 2022
18. marts 2022
Competitive logistics, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
25. januar 2022
30. juni 2022
Afgangsprojekt diplom e-handel Dagundervisning 8260 Viby J
*
25. januar 2022
30. juni 2022
Afgangsprojekt diplom i bæredygtig virksomhed Dagundervisning 8260 Viby J
*
25. januar 2022
30. juni 2022
Afgangsprojekt diplom i salg og markedsføring Dagundervisning 8260 Viby J
*
25. januar 2022
30. juni 2022
Afgangsprojekt diplom i transport og supply chain Dagundervisning 8260 Viby J
*
25. januar 2022
30. juni 2022
Afgangsprojekt diplom i økonomi og regnskab Dagundervisning 8260 Viby J
*
25. januar 2022
1. marts 2022
Forretningsudvikling og innovationsledelse Fleksibel undervisning 8960 Randers SØ
*
25. januar 2022
15. juni 2022
Rundt om virksomhedsejeren - ERHVERVSRÅDGIVERE Dagundervisning 6000 Kolding
*
26. januar 2022
25. marts 2022
Salg, salgsledelse og kundeforståelse, merk diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
27. januar 2022
28. marts 2022
Forretningsforståelse, merkantil diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
27. januar 2022
1. marts 2022
Forretningsudvikling og innovationsledelse Fleksibel undervisning 1366 København K
*
22. februar 2022
25. maj 2022
Forretningsforståelse, diplom Fjernundervisning 6000 Kolding
*
7. marts 2022
2. maj 2022
Eksternt Internt Regnskab Dagundervisning 6000 Kolding
*
30. marts 2022
6. maj 2022
Kundeindsigter, trends og tendenser, merk diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
31. marts 2022
10. maj 2022
Digitalt content marketing, merkantil diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
4. april 2022
16. maj 2022
Diplom Strategisk Forretningsudvikling Dagundervisning 6000 Kolding
*
4. april 2022
16. maj 2022
Strategisk forretningsudvikling, merkantil diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
5. april 2022
30. maj 2022
Livscyklusanalyser, merkantil diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
7. april 2022
16. juni 2022
Dataanalyse, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
7. april 2022
17. juni 2022
Projektledelse - DIPLOM - FORÅR 2022 Dagundervisning 6000 Kolding
*
20. april 2022
1. juni 2022
Kundeindsigter, trends og tendenser UCN Dagundervisning 9200 Aalborg SV
*
21. april 2022
25. maj 2022
Strategisk ledelse og økonomistyring, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
5. maj 2022
24. juni 2022
Forretningsudvikling og innovationsledelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
11. maj 2022
13. juni 2022
Projektledelse, merkantil diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
31. maj 2022
29. juni 2022
Virksomheden og cert., rapportering og dok, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
31. august 2022
9. november 2022
Marketingledelse og konceptudvikling Dagundervisning 9200 Aalborg SV
*
5. september 2022
14. november 2022
Salg, salgsledelse og kundeforståelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
5. september 2022
22. november 2022
Salg, salgsledelse og kundeforståelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
5. september 2022
14. november 2022
Salg, salgsledelse og kundeforståelse UCN Dagundervisning 6000 Kolding
*
5. september 2022
14. november 2022
Salg, salgsledelse og kundeforståelse UCN Dagundervisning 9200 Aalborg SV
*
25. januar 2023
15. marts 2023
Kundeindsigter, trends og tendenser Dagundervisning 6000 Kolding
*
25. januar 2023
15. marts 2023
Kundeindsigter, trends og tendenser Dagundervisning 6000 Kolding
*
3. maj 2023
23. juni 2023
Forretningsudvikling og innovationsledelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
6. september 2023
13. november 2023
Salg, salgsledelse og kundeforståelse Dagundervisning 6000 Kolding

Uddannelsens veje