Merkantil diplomuddannelse
Diplomuddannelse

Merkantil diplomuddannelse

På uddannelsen får du uddybet din viden om teorier og metoder i relation til det merkantile område, og du lærer at vælge relevante løsningsmodeller.

Fakta

Navn:
Merkantil diplomuddannelse
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
En videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 70.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Undervisningen har fokus på fag inden for bl.a. afsætningsøkonomi, forretningsforståelse, marketing og globale markedsforhold.

Uddannelsen henvender sig både til dig, der arbejder inden for virksomhedsdrift og -udvikling i offentlige eller private virksomheder, og til dig, der har en anden faglighed og måske har brug for at lære at drive og udvikle en virksomhed, en organisation eller et forretningsområde.

Du kan specialisere dig inden for e-handel, finansiel rådgivning, kommunikation, leisure management, salg og markedsføring, shipping, sportsmanagement, transport- og supply chain optimering samt økonomi og regnskab.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På den merkantile diplomuddannelse kan du specialisere dig inden for ni forskellige uddannelsesretninger. Uddannelsen sammensættes af obligatoriske moduler, retningsspecifikke og valgfrie moduler samt et afgangsprojekt. Du kan også gennemføre uddannelsen uden retning.

De ni uddannelsesretninger er:

 • E-handel
 • Finansiel rådgivning
 • Kommunikation
 • Leisure management
 • Salg og markedsføring
 • Shipping
 • Sportsmanagement
 • Transport- og supply chain optimering
 • Økonomi og regnskab

Blandt de valgfrie moduler er det muligt at vælge på tværs af uddannelsesretningerne samt moduler fra diplomuddannelsen i ledelse og diplomuddannelsen i vurdering.

Undervisningsformen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, workshops, studiekredse, øvelser og projektarbejde.

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

En hel merkantil diplomuddannelse består af:obligatoriske moduler på samlet 15 ECTS, retningsspecifikke moduler i et omfang af 15-30 ECTS plus valgfrie moduler i et omfang af 0-15 ECTS samt et afgangsprojekt på 15 ECTS.

Ønsker du ikke at specialisere dig i en retning, sammensætter du samlet 30 ECTS på tværs af retningsspecifikke og/eller valgfrie moduler fra uddannelsens retninger. Du kan desuden vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS-point.

De obligatoriske moduler er:

 • Forretningsforståelse (10 ECTS)
 • Projektledelse (5 ECTS)

De retningspecifikke moduler - og evt. relevante valgfag - fordelt på uddannelsesretninger er:

E-handel

På E-handel følger du retningsspecifikke moduler i et omfang af 25 ECTS og valgfrie moduler i et omfang af 5 ECTS.

 • Advanced digital marketing (10 ECTS)
 • Dataanalyse (10 ECTS)
 • Digital forretningsforståelse (5 ECTS)

Retningsrelevante valgfag:

 • Den digitale kunderejse/customer experience (5 ECTS)
 • Digitalt content marketing/e-handelsteknologier (5 ECTS)

Finansiel rådgivning

På Finansiel rådgivning følger du retningsspecifikke moduler i et omfang af 25 ECTS og valgfrie moduler i et omfang af 5 ECTS.

 • Formuerådgivning (10 ECTS)
 • Rundt om virksomhedsejeren (10 ECTS)
 • Kundesamspil (5 ECTS)

Retningsrelevant valgfag:

 • Den finansielle sektor i fremtiden (5 ECTS)

Kommunikation

På Kommunikation følger du retningsspecifikke moduler i et omfang af 15 ECTS og valgfrie moduler i et omfang af 15 ECTS.

 • Digital kommunikation (5 ECTS)
 • Organisationskommunikation (5 ECTS)
 • Personlig og interkulturel kommunikation (5 ECTS)

Retningsrelevante valgfag:

 • Finansiel kommunikation (5 ECTS)
 • Forandringskommunikation i et relationelt perspektiv (5 ECTS)
 • Integreret markedskommunikation (5 ECTS)

Leisure management

På Leisure management følger du retningsspecifikke moduler i et omfang af 20 ECTS og valgfrie moduler i et omfang af 10 ECTS.

 • Service- og oplevelsesdesign (10 ECTS)
 • Oplevelsesledelse (5 ECTS)
 • Salg og marketing i leisureindustrien (5 ECTS)

Retningsrelevante valgfag:

 • Eventledelse (5 ECTS)
 • Entreprenant mindset i leisureindustrien (5 ECTS)

Salg og markedsføring

På Salg og markedsføring følger du retningsspecifikke moduler i et omfang af 15 ECTS og valgfrie moduler i et omfang af 15 ECTS.

 • Forretningsudvikling og innovationsledelse (5 ECTS)
 • Kundeindsigter, trends og tendenser (5 ECTS)
 • Organisation, kultur og forandringsledelse (5 ECTS)

Retningsrelevante valgfag:

 • Marketingledelse og konceptudvikling (10 ECTS)
 • Salg og salgsledelse i en strategisk kontekst (10 ECTS)

Shipping

På Shipping følger du retningsspecifikke moduler i et omfang af 25 ECTS og valgfrie moduler i et omfang af 5 ECTS.

 • Interkulturel kommunikation og kulturanalyse (5 ECTS)
 • Maritim økonomi (5 ECTS)
 • Shippingdrift og -ledelse (5 ECTS)
 • Shippingvirksomhed og forretningsudvikling (5 ECTS)
 • Søret (5 ECTS)

Retningsrelevante valgfag:

 • Linjefart (5 ECTS)
 • Offshoresupport (5 ECTS)
 • Tankbefragtning (5 ECTS)
 • Tørlastbefragtning (5 ECTS)

Sportsmanagement

På Sportsmanagement følger du retningsspecifikke moduler i et omfang af 25 ECTS og valgfrie moduler i et omfang af 5 ECTS.

 • Sportsjura (5 ECTS)
 • Sportsmanagement (5 ECTS)
 • Sportsmarketing (10 ECTS)
 • Sportsøkonomi (5 ECTS)

Transport- og supply chain-optimering

På Transport- og supply chain-optimering følger du retningsspecifikke moduler i et omfang af 20 ECTS og valgfrie moduler i et omfang af 10 ECTS.

 • Kompetitativ logistik (10 ECTS)
 • Strategisk økonomi (10 ECTS)

Retningsrelevante valgfag:

 • Indkøb og forhandling (10 ECTS)
 • Strategisk forretningsudvikling (10 ECTS)
 • Tender management (10 ECTS)

Økonomi og regnskab

På Økonomi og regnskab følger du retningsspecifikke moduler i et omfang af 25 ECTS og valgfrie moduler i et omfang af 5 ECTS.

 • Eksternt og internt regnskab (10 ECTS)
 • Investering og finansiering (10 ECTS)
 • Strategisk ledelse og økonomistyring (5 ECTS)

Retningsrelevant valgfag:

 • Grundlæggende skatteret (5 ECTS)

Der kan udbydes følgende valgfrie moduler:

 • Den digitale kunderejse/customer experience
 • Den finansielle sektor i fremtiden
 • Digitalt content marketing/e-handelsteknologier
 • Entreprenant mindset i leisureindustrien
 • Eventledelse
 • Finansiel kommunikation
 • Forandringskommunikation i et relationelt perspektiv
 • Grundlæggende skatteret
 • Indkøb og forhandling (10 ECTS)
 • Integreret markedskommunikation
 • Linjefart
 • Marketingledelse og konceptudvikling
 • Offshoresupport
 • Salg og salgsledelse i en strategisk kontekst
 • Strategisk forretningsudvikling (10 ECTS)
 • Tankbefragtning
 • Tender management (10 ECTS)
 • Tørlastbefragtning

Hvis ikke andet er angivet, har valgfagene hvert et omfang af 5 ECTS.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for dit arbejdsfelt.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En samlet uddannelse koster ca. 70.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelsen som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

audiplom.dk. Viser Danske Erhvervsakademiers udbud af akademi- og diplomuddannelser, men ikke det udbud, der finder sted på professionshøjskoler.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. januar 2019
1. juli 2019
Salg i prakis Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
21. januar 2019
7. juni 2019
Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
22. januar 2019
28. marts 2019
Kundesamspil Dagundervisning 6000 Kolding
*
22. januar 2019
26. marts 2019
Salg, salgsledelse og kundeforståelse, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
29. januar 2019
24. april 2019
Forretningsforståelse, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
31. januar 2019
30. juni 2019
Afgangsprojekt salg og markedsføring, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
31. januar 2019
4. april 2019
Competitive logistics, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
31. januar 2019
28. marts 2019
Projektledelse Aftenundervisning 1366 København K
*
4. februar 2019
19. juni 2019
Afgangsprojekt, merkantil diplom Aftenundervisning 1366 København K
*
5. februar 2019
30. juni 2019
Afgangsprojekt diplom i økonomi og regnskab Dagundervisning 8260 Viby J
*
5. februar 2019
4. juni 2019
Diplom Strategisk økonomi Dagundervisning 6000 Kolding
*
5. februar 2019
7. maj 2019
Sportsmarketing Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
18. februar 2019
30. april 2019
Digital kommunikation Aftenundervisning 1366 København K
*
19. februar 2019
28. maj 2019
Forretningsforståelse Aftenundervisning 1366 København K
*
19. februar 2019
30. april 2019
Investering og finansiering Diplom i regnskab Dagundervisning 6000 Kolding
*
20. februar 2019
24. april 2019
Personlig og interkulturel kommunikation Aftenundervisning 1366 København K
*
20. februar 2019
29. maj 2019
Salg, salgsledelse og kundeforståelse Aftenundervisning 1366 København K
*
21. februar 2019
21. juni 2019
Forretningsforståelse, diplom Dagundervisning 6000 Kolding
*
25. februar 2019
31. maj 2019
Afgangsmodul Økonomi og regnskab - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
25. februar 2019
12. april 2019
Forandringskommunikation - et relationelt perspekt Fjernundervisning 1366 København K
*
25. februar 2019
31. maj 2019
Investering og finansiering - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
25. februar 2019
12. april 2019
Organisationskommunikation - et corporate perspekt Fjernundervisning 1366 København K
*
25. februar 2019
12. april 2019
Projektledelse - online Fjernundervisning 1366 København K
*
25. februar 2019
12. april 2019
Projektledelse - online Fjernundervisning 1366 København K
*
25. februar 2019
12. april 2019
Økonomisk analyse - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
26. februar 2019
14. juni 2019
Rundt om virksomhedsejeren Dagundervisning 6000 Kolding
*
27. februar 2019
12. juni 2019
Formuerådgivning Dagundervisning 6000 Kolding
*
27. februar 2019
12. juni 2019
Rundt om virksomhedsejeren Dagundervisning 1119 København K
*
7. marts 2019
18. juni 2019
Marketingledelse og konceptudvikling Dagundervisning 6000 Kolding
*
8. marts 2019
24. maj 2019
Formuerådgivning, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
8. marts 2019
30. april 2019
Strategisk ledelse og økonomistyring, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
14. marts 2019
25. juni 2019
Diplom competitativ logistik Dagundervisning 6000 Kolding
*
14. marts 2019
25. april 2019
Kundesamspil, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
14. marts 2019
16. maj 2019
Organisation, kultur og forandringsledelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
22. marts 2019
20. juni 2019
Advanced Digital Marketing, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
22. marts 2019
20. juni 2019
Dataanalyse, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
25. marts 2019
7. juni 2019
Skoleledelse 6100 Haderslev
*
2. april 2019
25. juni 2019
Forretningsudvikling og innovationsledelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
2. april 2019
14. maj 2019
Organisation, kultur og forandringsledelse, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
3. april 2019
20. juni 2019
Forretningsforståelse Fleksibel undervisning 6700 Esbjerg
*
3. april 2019
15. maj 2019
Kundeindsigter, trends og tendenser, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
5. april 2019
21. juni 2019
Kundesamspil Dagundervisning 1119 København K
*
10. april 2019
7. juni 2019
Kundesamspil Dagundervisning 6000 Kolding
*
15. april 2019
31. maj 2019
Personlig og interkulturel kommunikation - online Fjernundervisning 1366 København K
*
15. april 2019
31. maj 2019
Strategisk ledelse og økonomistyring-Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
25. april 2019
20. juni 2019
Forandringskommunikation i relationelt perspektiv Aftenundervisning 1366 København K
*
25. april 2019
20. juni 2019
Sportsmanagement Aftenundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
29. april 2019
13. juni 2019
Projektledelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
14. maj 2019
25. juni 2019
Projektledelse, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
2. september 2019
31. december 2019
Afgangsprojekt diplom i økonomi og regnskab Dagundervisning 8260 Viby J
*
2. september 2019
18. oktober 2019
Digital kommunikation - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
2. september 2019
6. december 2019
Eksternt og internt regnskab - online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
2. september 2019
6. december 2019
Forretningsforståelse - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
3. september 2019
12. november 2019
Forretningsforståelse, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
4. september 2019
13. november 2019
Marketingledelse og konceptudvikling, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
10. september 2019
17. december 2019
Eksternt og internt regnskab, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
11. september 2019
4. november 2019
Grundlæggende skatteret, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
11. september 2019
11. december 2019
Salg, salgsledelse og kundeforståelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
12. september 2019
13. januar 2020
Forretningsforståelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
17. september 2019
21. november 2019
Rundt om virksomhedsejeren, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
19. september 2019
19. december 2019
Investering og finansiering, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
9. oktober 2019
8. januar 2020
Kundeindsigter, trends og tendenser Dagundervisning 6000 Kolding
*
21. oktober 2019
6. december 2019
Forandringskommunikation - et relationelt perspekt Fjernundervisning 1366 København K
*
21. oktober 2019
6. december 2019
Organisationskommunikation - et corporate perspekt Fjernundervisning 1366 København K
*
28. oktober 2019
16. december 2019
Projektledelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
18. november 2019
17. december 2019
Forretningsudvikling og innovationsledelse, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
19. november 2019
16. december 2019
Digitalt content marketing, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
3. december 2019
30. januar 2020
Projektledelse, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
27. april 2020
11. juni 2020
Projektledelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
26. oktober 2020
14. december 2020
Projektledelse Dagundervisning 6000 Kolding

Uddannelsens veje