Merkantil diplomuddannelse
Diplomuddannelse

Merkantil diplomuddannelse

Uddannelsen udvikler din forretningsforståelse og færdigheder inden for projektledelse. Du får dels metoder til at analysere og vurdere strategier og forretningsmodeller, dels redskaber til at styre og følge op på projekter.

Fakta

Navn:
Merkantil diplomuddannelse
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
En videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU kun i særlige tilfælde

Desuden kan du specialisere dig inden for forretningsområder som bæredygtighed, e-handel, finansiel rådgivning, forvaltning af ejendom, leisure management, salg og markedsføring, shipping, transport og supply chain-optimering samt økonomi og regnskab.

Uddannelsen henvender sig til dig, der arbejder inden for drift og udvikling i offentlige eller private virksomheder, og til dig, der har en anden faglighed og måske har brug for at lære at drive og udvikle en virksomhed, en organisation eller et forretningsområde.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Foto: Getty Images
Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På den merkantile diplomuddannelse får du uddybet din viden om principper og processer inden for det merkantile område, og du lærer at vælge metoder og løsninger, der er relevante for dit forretningsområde.

Retninger

Du kan specialisere dig inden for ni retninger: 

 • Bæredygtig virksomhed
 • E-handel
 • Finansiel rådgivning
 • Forvaltning af fast ejendom
 • Leisure management
 • Salg og markedsføring
 • Shipping
 • Transport og supply chain-optimering
 • Økonomi og regnskab

Det er ikke et krav, at du vælger retning.

Bæredygtig virksomhed

Inden for Bæredygtig virksomhed får du redskaber til at arbejde med cirkulær økonomi og bæredygtighed i din virksomhed, herunder viden om etik, værdier og strategier for produktion, leverandører mv.

E-handel

Inden for E-handel lærer du at udvikle webshops og skabe sammenhæng mellem organisationens e-handel og virksomhedens overordnede startegier.

Finansiel rådgivning

Inden for Finansiel rådgivning får du viden om investering og finansiering, som giver dig forudsætninger for at rådgive privatkunder, virksomhedsejere og iværksættere.

Forvaltning af fast ejendom

Inden for Forvaltning af fast ejendom får du viden og praktiske færdigheder i at varetage ’asset management’ af ejendomme og fx rådgive kunder, bestyrelser og interessenter om vedligehold og udvikling af ejendomsporteføljen.

Leisure management

Inden for Leisure management kan du fx lære at designe, planlægge og gennemføre events og aktiviteter. Det kan være koncerter, festivaler, motionsløb mv.

Salg og markedsføring

Inden for Salg og markedsføring kan du fx lære at udvikle forretningskoncepter, gennemføre kundeanalyser og implementere salgs- og markedsføringsstrategier.

Shipping

Inden for Shipping lærer du at lede shippingoperationer på baggrund af strategiske overvejelser; du får bl.a. forståelse af kultur og værdier på tværs af landegrænser og viden om den globale økonomis betydning for branchen.

Transport og supply chain-optimering

Inden for Transport og supply chain-optimering får du viden på strategisk niveau, når det gælder logistik, salg og indkøb, og du kan fx lære at udarbejde salgstilbud og prissætte ydelser.

Økonomi og regnskab

Inden for Økonomi og regnskab går du i dybden med virksomhedens økonomi- og finansfunktioner, og du lærer at indgå i samarbejde om opgaver på strategisk, taktisk og operationelt niveau.

Opbygning

Uddannelsen består af

 • To obligatoriske moduler
 • Et antal retningsbestemte og/eller valgfrie moduler
 • Et afgangsprojekt

Undervisning

Undervisningsformen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, workshops, studiekredse, øvelser og projektarbejde.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Titel

En fuld merkantil diplomuddannelse giver titlen merk.d.

Uddannelsens engelske betegnelse er Diploma of Business Studies.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

Uddannelsens obligatoriske moduler er:

 • Forretningsforståelse (10 ECTS)
 • Projektledelse (5 ECTS)

Retningsspecifikke moduler - Bæredygtig virksomhed

På Bæredygtig virksomhed følger du retningsspecifikke moduler i et omfang af 25 ECTS og valgfrie moduler i et omfang af 5 ECTS.

 • Bæredygtig forretningsudvikling (10 ECTS)
 • Bæredygtige forretningsmodeller (5 ECTS)
 • Virksomhedens sociale ansvarlighed (5 ECTS)
 • Virksomheden og certificeringer, rapportering og dokumentation (5 ECTS)

Retningsspecifikke moduler - E-handel

På E-handel følger du retningsspecifikke moduler i et omfang af 25 ECTS og valgfrie moduler i et omfang af 5 ECTS.

 • Advanced digital marketing (10 ECTS)
 • Dataanalyse (10 ECTS)
 • Digital forretningsforståelse (5 ECTS)

Retningsspecifikke moduler - Finansiel rådgivning

På Finansiel rådgivning følger du retningsspecifikke moduler i et omfang af 25 ECTS og valgfrie moduler i et omfang af 5 ECTS.

 • Formuerådgivning (10 ECTS)
 • Rundt om virksomhedsejeren (10 ECTS)
 • Kundesamspil (5 ECTS)

Retningsspecifikke moduler - Forvaltning af fast ejendom

På Forvaltning af fast ejendom følger du retningsspecifikke moduler i et omfang af 15 ECTS og valgfrie moduler i et omfang af 15 ECTS.

 • Bogføring og regnskab i ejendomsselskaber (5 ECTS)
 • Ejendomshandel og forvaltning (5 ECTS)
 • Regulering og administration af bolig- og erhvervslejemål (5 ECTS)

Retningsspecifikke moduler - Leisure management

På Leisure management følger du retningsspecifikke moduler i et omfang af 20 ECTS og valgfrie moduler i et omfang af 10 ECTS.

 • Service- og oplevelsesdesign (10 ECTS)
 • Oplevelsesledelse (5 ECTS)
 • Salg og marketing i leisureindustrien (5 ECTS)

Retningsspecifikke moduler - Salg og markedsføring

På Salg og markedsføring følger du retningsspecifikke moduler i et omfang af 15 ECTS og valgfrie moduler i et omfang af 15 ECTS.

 • Forretningsudvikling og innovationsledelse (5 ECTS)
 • Kundeindsigter, trends og tendenser (5 ECTS)
 • Organisation, kultur og forandringsledelse (5 ECTS)

Retningsspecifikke moduler - Shipping

På Shipping følger du retningsspecifikke moduler i et omfang af 25 ECTS og valgfrie moduler i et omfang af 5 ECTS.

 • Interkulturel kommunikation og kulturanalyse (5 ECTS)
 • Maritim økonomi (5 ECTS)
 • Shippingdrift og -ledelse (5 ECTS)
 • Shippingvirksomhed og forretningsudvikling (5 ECTS)
 • Søret (5 ECTS)

Retningsspecifikke moduler - Transport og supply chain-optimering

På Transport og supply chain-optimering følger du retningsspecifikke moduler i et omfang af 20 ECTS og valgfrie moduler i et omfang af 10 ECTS.

 • Kompetitiv logistik (10 ECTS)
 • Strategisk økonomi (10 ECTS)

Retningsspecifikke moduler - Økonomi og regnskab

På Økonomi og regnskab følger du retningsspecifikke moduler i et omfang af 25 ECTS og valgfrie moduler i et omfang af 5 ECTS.

 • Eksternt og internt regnskab (10 ECTS)
 • Investering og finansiering (10 ECTS)
 • Strategisk ledelse og økonomistyring (5 ECTS)

Merkantil diplom uden retning

Ønsker du ikke at specialisere dig i en retning, sammensætter du 30 ECTS på tværs af retningsspecifikke og/eller valgfrie moduler fra uddannelsens retninger. Du kan desuden vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS-point.

Valgfrie moduler

Uddannelsens valgfrie moduler falder inden for forskellige temaer.

Tema: Bæredygtig virksomhed

 • Livscyklusanalyser (5 ECTS)
 • Bæredygtigt indkøb (5 ECTS)

Tema: E-handel

 • Den digitale kunderejse (5 ECTS)
 • Digitalt content marketing (5 ECTS)

Tema: Finansiel rådgivning

 • Den finansielle sektor i fremtiden (5 ECTS)

Tema: Forvaltning af fast ejendom

 • Andelsbolig- og ejerforeninger (5 ECTS)
 • Makroøkonomi og ejendomme (5 ECTS)
 • Renoveringsprojekter og nybyggeri (5 ECTS)

Tema: Kommunikation

 • Corporate communication (5 ECTS)
 • Personlig og interkulturel kommunikation (5 ECTS)
 • Digital kommunikation (5 ECTS)
 • Finansiel kommunikation (5 ECTS)
 • Integreret markedskommunikation (5 ECTS)
 • Forandringskommunikation i relationelt perspektiv (5 ECTS)

Tema: Leisure management

 • Eventledelse (5 ECTS)
 • Entreprenant mindset i leisureindustrien (5 ECTS)

Tema: Salg og markedsføring

 • Marketingledelse og konceptudvikling (10 ECTS)
 • Salg, salgsledelse og kundeforståelse (10 ECTS)

Tema: Shipping

 • Tørlastbefragtning (5 ECTS)
 • Linjefart (5 ECTS)
 • Offshore support (5 ECTS)
 • Tankbefragtning (5 ECTS)

Tema: Sportsmanagement

 • Sportsmarketing (10 ECTS)
 • Sportsmanagement (5 ECTS)
 • Sportsøkonomi (5 ECTS)
 • Sportsjura (5 ECTS)

Tema: Transport og supply chain-optimering

 • Tender management (10 ECTS)
 • Strategisk forretningsudvikling (10 ECTS)
 • Indkøb og forhandling (10 ECTS)

Tema: Økonomi og regnskab

 • Grundlæggende skatteret (5 ECTS)

De retningsspecifikke moduler kan også anvendes som valgfrie moduler.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for dit arbejdsfelt.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

SVU

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne.

Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Ledig eller revalidend

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Afhængigt af den retning, du afslutter den merkantile diplomuddannelse med, kan du arbejde i mange forskellige brancher og funktioner.

Med Bæredygtig virksomhed kan du arbejde med cirkulær økonomi, bæredygtighed og CSR i virksomhedens forretningsudvikling, fx når der skal vælges forretningsideer og værdikæder.

Med E-handel kan du bl.a. arbejde med webshops, e-commerce management og digital udvikling.

Med Finansiel rådgivning kan du som finansøkonom eller privatkunderådgiver yde rådgivning for din kundeportefølje.

Med Forvaltning af fast ejendom kan du arbejde med såvel administration og drift af ejendomme som ejendomshandel og strategisk udvikling af kunders ejendomsportefølje.

Med Leisure management kan du være med til at markedsføre og koordinere aktiviteter og events inden for turisme, kultur og sport.

Med Salg og markedsføring kan du være med til at planlægge og udvikle din virksomheds salg – nationalt og internationalt.

Med Shipping kan du være med til at planlægge og lede shippingoperationer.

Med Transport og supply chain optimering kan du arbejde med økonomiske sammenhænge, forretningsudvikling, værdikædeoptimering og tilbudsgivning i din virksomhed, fx i speditør- og transportvirksomheder.

Med Økonomi og regnskab kan du varetage økonomistyrings- og regnskabsfunktioner i mange slags handelsvirksomheder.

Mere uddannelse

En fuld diplomuddannelse giver mulighed for, at du videreuddanner dig på deltid med en relevant masteruddannelse.

Se alle masteruddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
30. januar 2023
30. juni 2023
afgangsprojekt Diplom Salg og markedsføring Dagundervisning 6000 Kolding
*
16. september 2022
15. oktober 2022
Engelsk, F Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
1. februar 2023
30. juni 2023
Afgangsprojekt diplom Finansiel Rådgivning Dagundervisning 6000 Kolding
*
1. februar 2023
30. juni 2023
Afgangsprojekt DIPLOM Økonomi og regnskab Dagundervisning 6000 Kolding
*
7. februar 2023
2. maj 2023
Bæredygtig forretningsudvikling Dagundervisning 6000 Kolding
*
9. februar 2023
12. juni 2023
Formuerådgivning Dagundervisning 6000 Kolding
0 Region Sjælland
*
21. februar 2023
9. juni 2023
Forretningsforståelse, diplom Dagundervisning 6000 Kolding
*
21. februar 2023
9. juni 2023
Forretningsforståelse, diplom Dagundervisning 6000 Kolding
*
24. februar 2023
4. maj 2023
Bæredygtig forretningsudvikling, diplom Dagundervisning 1
*
27. september 2022
10. november 2022
økonomistyring i Praksis KLD Dagundervisning 6000 Kolding
*
1. marts 2023
8. juni 2023
Ejendomshandel og forvaltning Dagundervisning 1606 København V
*
15. august 2022
31. juli 2023
Engelsk B, 2HF Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
1. marts 2023
27. april 2023
Forretningsforståelse - outdoor Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
6. marts 2023
31. maj 2023
Eksternt Internt Regnskab Dagundervisning 6000 Kolding
*
6. marts 2023
31. maj 2023
Eksternt Internt Regnskab Dagundervisning 6000 Kolding
*
13. marts 2023
7. juni 2023
Kundeindsigt, trends og tendenser Dagundervisning 1606 København V
*
15. august 2022
22. september 2022
Matematik trin 2 Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
15. marts 2023
14. juni 2023
Forretningsforståelse - Hybrid Fleksibel undervisning 8960 Randers SØ
*
21. marts 2023
9. maj 2023
Bæredygtige forretningsmodeller, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
21. marts 2023
12. maj 2023
Strategisk ledelse og øko. erhvervsrådgiver hold 6 Dagundervisning 6000 Kolding
*
27. marts 2023
9. maj 2023
Marketingledelse og konceptudvikling, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
29. marts 2023
14. juni 2023
Bæredygtigt indkøb Dagundervisning 6000 Kolding
*
29. marts 2023
14. juni 2023
Bæredygtigt indkøb Dagundervisning 6000 Kolding
*
24. februar 2022
17. marts 2022
FVU digital Dagundervisning 4700 Næstved
*
29. marts 2023
1. juni 2023
Dataanalyse, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
29. marts 2023
16. juni 2023
Projektledelse - DIPLOM - FORÅR 2023 Dagundervisning 6000 Kolding
0 Region Sjælland
*
31. marts 2023
30. juni 2023
Den finansielle sektor i fremtiden Dagundervisning 6000 Kolding
*
12. april 2023
22. maj 2023
Kundeindsigter, trends og tendenser, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
8. september 2022
15. december 2022
OBU - HK Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
13. april 2023
30. juni 2023
Andelsbolig- og ejerforeninger Dagundervisning 1606 København V
*
18. april 2023
27. juni 2023
Virksomhedens sociale ansvarlighed  Dagundervisning 6000 Kolding
*
18. april 2023
27. juni 2023
Virksomhedens sociale ansvarlighed  Dagundervisning 6000 Kolding
*
23. februar 2022
16. marts 2022
FVU digital Dagundervisning 4300 Holbæk
*
20. april 2023
24. maj 2023
Strategisk ledelse og økonomistyring, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
27. april 2023
23. juni 2023
Competitive logistics diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
27. april 2023
23. juni 2023
Competitive logistics, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
1. maj 2023
21. juni 2023
Tender Management Dagundervisning 8260 Viby J
*
1. maj 2023
21. juni 2023
Tender management, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
8. august 2022
26. august 2022
2d TV Animation Ordinær afholdelsesform 8800 Viborg
*
2. maj 2023
30. juni 2023
Bæredygtig forretningsudvikling - Hybrid Fleksibel undervisning 8960 Randers SØ
*
3. maj 2023
23. juni 2023
Forretningsudvikling og innovationsledelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
4. maj 2023
15. juni 2023
Projektledelse, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
20. september 2023
7. december 2023
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
25. maj 2023
27. juni 2023
Digitalt content marketing, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
25. maj 2023
28. juni 2023
Virksomhedens sociale ansvarlighed, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
17. august 2022
7. december 2022
FVU-start Dagundervisning 2900 Hellerup
*
6. juni 2023
27. juni 2023
interkulturel kom. og kulturanalyse Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
23. juni 2023
23. november 2023
Afgangsprojekt Diplom i Trans. og sup. chain opti. 6000 Kolding
*
15. august 2022
31. juli 2023
Dansk C, HFE Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
10. august 2023
8. september 2023
Strategisk økonomi, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
17. august 2023
23. oktober 2023
Bæredygtige forretningsmodeller Dagundervisning 6000 Kolding
*
26. september 2022
4. november 2022
videregående programmering Dagundervisning 2900 Hellerup
*
17. august 2023
23. oktober 2023
Bæredygtige forretningsmodeller Dagundervisning 6000 Kolding
*
20. marts 2023
9. juni 2023
Dansk trin 4 Dagundervisning 2620 Albertslund
*
17. august 2023
15. september 2023
Organisation, kultur og forandringsledelse, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
15. august 2022
31. juli 2023
Samfundsfag C, HFE Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
18. august 2023
22. september 2023
Bæredygtigt indkøb, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
22. august 2023
24. oktober 2023
Bæredygtige forretningsmodeller Dagundervisning 6000 Kolding
*
22. august 2023
12. december 2023
Rundt om virksomhedsejeren Dagundervisning 6000 Kolding
*
22. august 2023
12. december 2023
Rundt om virksomhedsejeren - ERHVERVSRÅDGIVERE Dagundervisning 6000 Kolding
*
15. august 2022
31. juli 2023
Psykologi C, VAF Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
23. august 2023
22. september 2023
Digital forretningsforståelse, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
24. august 2023
27. oktober 2023
Diplom Strategisk Forretningsudvikling Dagundervisning 6000 Kolding
*
28. august 2023
3. november 2023
Indkøb og forhandling Diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
28. august 2023
6. november 2023
investering og finansiering Dagundervisning 6000 Kolding
*
9. januar 2023
9. juni 2023
Ordblindeundervisning Dagundervisning 2620 Albertslund
*
28. august 2023
6. november 2023
investering og finansiering Dagundervisning 6000 Kolding
*
15. august 2022
31. juli 2023
Engelsk B, 2HF Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
29. august 2023
14. december 2023
Afgangsprojekt diplom i bæredygtig virksomhed Dagundervisning 8260 Viby J
*
15. august 2022
31. juli 2023
Dansk A, 2HF Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
29. august 2023
13. december 2023
Afgangsprojekt diplom i e-handel Dagundervisning 8260 Viby J
*
9. januar 2023
9. maj 2023
Biologi C -> B, HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
29. august 2023
13. december 2023
Afgangsprojekt diplom i salg og markedsføring Dagundervisning 8260 Viby J
*
15. august 2022
31. juli 2023
Psykologi C, VAF Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
29. august 2023
14. december 2023
Afgangsprojekt diplom i transport og supply chain Dagundervisning 8260 Viby J
*
29. august 2023
15. december 2023
Afgangsprojekt diplom i økonomi og regnskab Dagundervisning 8260 Viby J
*
1. september 2023
31. januar 2024
afgangsprojekt Diplom Salg og markedsføring Dagundervisning 6000 Kolding
*
16. oktober 2022
17. november 2022
Engelsk, E Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
4. september 2023
20. december 2023
Afgangsprojekt diplom Finansiel Rådgivning Dagundervisning 6000 Kolding
*
4. september 2023
22. december 2023
Afgangsprojekt DIPLOM Økonomi og regnskab Dagundervisning 6000 Kolding
0 Region Sjælland
*
1. november 2022
15. december 2022
Projektledelse - online Dagundervisning 8260 Viby J
*
5. september 2023
11. december 2023
Eksternt og internt regnskab, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
5. september 2023
12. januar 2024
Forretningsforståelse, diplom Dagundervisning 6000 Kolding
*
22. august 2022
14. oktober 2022
Forandringsledelse Dagundervisning 5631 Ebberup
*
5. september 2023
13. december 2023
Investering og finansiering, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
6. september 2023
15. november 2023
Salg, salgsledelse og kundeforståelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
13. april 2023
2. juni 2023
Salgsledelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
6. september 2023
8. november 2023
Virk og certificeringer rap og doku Dagundervisning 6000 Kolding
*
6. september 2023
8. november 2023
Virksomheden og cert.,rapp,,dokumenter Dagundervisning 6000 Kolding
*
29. april 2022
29. april 2022
præsentationsteknik tcc sw 6700 Esbjerg
*
6. september 2022
3. november 2022
Forandringsledelse Dagundervisning 7100 Vejle
*
6. september 2023
8. november 2023
Virksomheden og cert.,rapp,,dokumenter Dagundervisning 6000 Kolding
*
13. september 2023
18. december 2023
Marketingledelse og konceptudvikling Dagundervisning 6000 Kolding
0 Region Sjælland
*
20. marts 2023
9. juni 2023
Dansk trin 3 Dagundervisning 2620 Albertslund
*
14. september 2023
23. oktober 2023
Projektledelse, merkantil diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
21. september 2023
6. november 2023
Grundlæggende skatteret, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
26. september 2023
28. november 2023
Livscyklusanalyser Dagundervisning 6000 Kolding
*
26. september 2023
28. november 2023
Livscyklusanalyser Dagundervisning 6000 Kolding
*
6. september 2022
3. november 2022
Forandringsledelse Dagundervisning 7100 Vejle
*
26. september 2023
28. november 2023
Livscyklusanalyser Dagundervisning 6000 Kolding
*
28. september 2023
15. december 2023
Projektledelse - DIPLOM - EFTERÅR 2023 Dagundervisning 6000 Kolding
*
5. oktober 2023
7. december 2023
strategisk ledelse og økonomistyring Dagundervisning 6000 Kolding
*
15. august 2022
31. juli 2023
Psykologi C, VAF Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
10. oktober 2023
14. november 2023
Virksomheden og certificeringer, rapportering og Dagundervisning 8260 Viby J
*
22. september 2022
2. december 2022
Skat, privat hold 73 Dagundervisning 6000 Kolding
*
25. oktober 2023
20. december 2023
Bæredygtig forretningsudvikling, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
1. august 2023
2. august 2023
Samfundsfag C, HFE Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
27. oktober 2023
19. december 2023
Advanced digital marketing, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
2. januar 2023
16. maj 2023
Dansk som andetsprog, G Dagundervisning 2620 Albertslund
*
27. oktober 2023
30. november 2023
Forretningsudvikling og innovationsledelse, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
1. december 2022
1. december 2022
Kompetencemåling IDD profil 4 JYSKE BANK FOAK Fjernundervisning 6000 Kolding
*
31. oktober 2023
19. december 2023
Kundesamspil Dagundervisning 6000 Kolding
*
15. august 2022
31. juli 2023
Engelsk C, HFE Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
1. november 2023
15. december 2023
Strategisk forretningsudvikling, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
1. november 2023
11. januar 2024
Strategisk økonomi Diplom Dagundervisning 6000 Kolding
*
3. november 2023
3. marts 2024
Afgangsprojekt Diplom i Trans. og sup. chain opti. 6000 Kolding
*
9. november 2023
18. december 2023
Videregående Excel, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
17. oktober 2022
15. juni 2023
Dansk A, hf - netadgang Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
14. december 2023
25. januar 2024
Digitalt content marketing, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
0 Region Sjælland
*
4. marts 2024
13. maj 2024
Eksternt Internt Regnskab Dagundervisning 6000 Kolding
0 Region Sjælland
*
24. oktober 2022
31. marts 2023
Ordblindeundervisning Dagundervisning 2620 Albertslund
*
4. marts 2024
13. maj 2024
Eksternt Internt Regnskab Dagundervisning 6000 Kolding
*
25. januar 2024
21. marts 2024
Kundeindsigter, trends og tendenser Dagundervisning 6000 Kolding
*
11. september 2024
16. december 2024
Marketingledelse og konceptudvikling Dagundervisning 6000 Kolding
0 Region Sjælland

Uddannelsens veje