Merkantil diplomuddannelse
Diplomuddannelse

Merkantil diplomuddannelse

Uddannelsen udvikler din forretningsforståelse og færdigheder inden for projektledelse. Du får dels metoder til at analysere og vurdere strategier og forretningsmodeller, dels redskaber til at styre og følge op på projekter.

Fakta

Navn:
Merkantil diplomuddannelse
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
En videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du kan specialisere dig inden for forskellige forretningsområder fx bæredygtighed, e-handel, forvaltning af ejendom, transport samt økonomi og regnskab.

Uddannelsen henvender sig til dig, der arbejder inden for drift og udvikling i offentlige eller private virksomheder, og til dig, der har en anden faglighed og måske har brug for at lære at drive og udvikle en virksomhed, en organisation eller et forretningsområde.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På den merkantile diplomuddannelse får du uddybet din viden om principper og processer inden for det merkantile område, og du lærer at vælge metoder og løsninger, der er relevante for dit forretningsområde.

Retninger

Du kan specialisere dig inden for ni retninger: 

 • Bæredygtig virksomhed
 • E-handel
 • Finansiel rådgivning
 • Forvaltning af fast ejendom
 • Leisure management
 • Salg og markedsføring
 • Shipping
 • Transport og supply chain-optimering
 • Økonomi og regnskab

Det er ikke et krav, at du vælger retning.

Bæredygtig virksomhed

Inden for Bæredygtig virksomhed får du redskaber til at arbejde med cirkulær økonomi og bæredygtighed i din virksomhed, herunder viden om etik, værdier og strategier for produktion, leverandører mv.

E-handel

Inden for E-handel lærer du at udvikle webshops og skabe sammenhæng mellem organisationens e-handel og virksomhedens overordnede startegier.

Finansiel rådgivning

Inden for Finansiel rådgivning får du viden om investering og finansiering, som giver dig forudsætninger for at rådgive privatkunder, virksomhedsejere og iværksættere.

Forvaltning af fast ejendom

Inden for Forvaltning af fast ejendom får du viden og praktiske færdigheder i at varetage ’asset management’ af ejendomme og fx rådgive kunder, bestyrelser og interessenter om vedligehold og udvikling af ejendomsporteføljen.

Leisure management

Inden for Leisure management kan du fx lære at designe, planlægge og gennemføre events og aktiviteter. Det kan være koncerter, festivaler, motionsløb mv.

Salg og markedsføring

Inden for Salg og markedsføring kan du fx lære at udvikle forretningskoncepter, gennemføre kundeanalyser og implementere salgs- og markedsføringsstrategier.

Shipping

Inden for Shipping lærer du at lede shippingoperationer på baggrund af strategiske overvejelser; du får bl.a. forståelse af kultur og værdier på tværs af landegrænser og viden om den globale økonomis betydning for branchen.

Transport og supply chain-optimering

Inden for Transport og supply chain-optimering får du viden på strategisk niveau, når det gælder logistik, salg og indkøb, og du kan fx lære at udarbejde salgstilbud og prissætte ydelser.

Økonomi og regnskab

Inden for Økonomi og regnskab går du i dybden med virksomhedens økonomi- og finansfunktioner, og du lærer at indgå i samarbejde om opgaver på strategisk, taktisk og operationelt niveau.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • 2 obligatoriske moduler (15 ECTS)
 • Et antal retningsbestemte og/eller valgfrie moduler (30 ECTS)
 • Afgangsprojekt (15 ECTS)

Undervisning

Undervisningsformen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, workshops, studiekredse, øvelser og projektarbejde.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Titel

En fuld merkantil diplomuddannelse giver titlen merk.d.

Uddannelsens engelske betegnelse er Diploma of Business Studies.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

 • Forretningsforståelse (10 ECTS)
 • Projektledelse (5 ECTS)

Retningsspecifikke moduler - Bæredygtig virksomhed

På Bæredygtig virksomhed følger du retningsspecifikke moduler i et omfang af 25 ECTS og valgfrie moduler i et omfang af 5 ECTS.

 • Bæredygtig forretningsudvikling (10 ECTS)
 • Bæredygtige forretningsmodeller (5 ECTS)
 • Virksomhedens sociale ansvarlighed (5 ECTS)
 • Virksomheden og certificeringer, rapportering og dokumentation (5 ECTS)

Retningsspecifikke moduler - E-handel

På E-handel følger du retningsspecifikke moduler i et omfang af 25 ECTS og valgfrie moduler i et omfang af 5 ECTS.

 • Advanced digital marketing (10 ECTS)
 • Dataanalyse (10 ECTS)
 • Digital forretningsforståelse (5 ECTS)

Retningsspecifikke moduler - Finansiel rådgivning

På Finansiel rådgivning følger du retningsspecifikke moduler i et omfang af 25 ECTS og valgfrie moduler i et omfang af 5 ECTS.

 • Formuerådgivning (10 ECTS)
 • Rundt om virksomhedsejeren (10 ECTS)
 • Kundesamspil (5 ECTS)

Retningsspecifikke moduler - Forvaltning af fast ejendom

På Forvaltning af fast ejendom følger du retningsspecifikke moduler i et omfang af 15 ECTS og valgfrie moduler i et omfang af 15 ECTS.

 • Bogføring og regnskab i ejendomsselskaber (5 ECTS)
 • Ejendomshandel og forvaltning (5 ECTS)
 • Regulering og administration af bolig- og erhvervslejemål (5 ECTS)

Retningsspecifikke moduler - Leisure management

På Leisure management følger du retningsspecifikke moduler i et omfang af 20 ECTS og valgfrie moduler i et omfang af 10 ECTS.

 • Service- og oplevelsesdesign (10 ECTS)
 • Oplevelsesledelse (5 ECTS)
 • Salg og marketing i leisureindustrien (5 ECTS)

Retningsspecifikke moduler - Salg og markedsføring

På Salg og markedsføring følger du retningsspecifikke moduler i et omfang af 15 ECTS og valgfrie moduler i et omfang af 15 ECTS.

 • Forretningsudvikling og innovationsledelse (5 ECTS)
 • Kundeindsigter, trends og tendenser (5 ECTS)
 • Organisation, kultur og forandringsledelse (5 ECTS)

Retningsspecifikke moduler - Shipping

På Shipping følger du retningsspecifikke moduler i et omfang af 25 ECTS og valgfrie moduler i et omfang af 5 ECTS.

 • Interkulturel kommunikation og kulturanalyse (5 ECTS)
 • Maritim økonomi (5 ECTS)
 • Shippingdrift og -ledelse (5 ECTS)
 • Shippingvirksomhed og forretningsudvikling (5 ECTS)
 • Søret (5 ECTS)

Retningsspecifikke moduler - Transport og supply chain-optimering

På Transport og supply chain-optimering følger du retningsspecifikke moduler i et omfang af 20 ECTS og valgfrie moduler i et omfang af 10 ECTS.

 • Kompetitiv logistik (10 ECTS)
 • Strategisk økonomi (10 ECTS)

Retningsspecifikke moduler - Økonomi og regnskab

På Økonomi og regnskab følger du retningsspecifikke moduler i et omfang af 25 ECTS og valgfrie moduler i et omfang af 5 ECTS.

 • Eksternt og internt regnskab (10 ECTS)
 • Investering og finansiering (10 ECTS)
 • Strategisk ledelse og økonomistyring (5 ECTS)

Merkantil diplom uden retning

Ønsker du ikke at specialisere dig i en retning, sammensætter du 30 ECTS på tværs af retningsspecifikke og/eller valgfrie moduler fra uddannelsens retninger. Du kan desuden vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS-point.

Valgfrie moduler

Uddannelsens valgfrie moduler falder inden for forskellige temaer.

Tema: Bæredygtig virksomhed

 • Bæredygtigt indkøb (5 ECTS)
 • Livscyklusanalyser (5 ECTS)

Tema: E-handel

 • Den digitale kunderejse (5 ECTS)
 • Digitalt content marketing (5 ECTS)

Tema: Finansiel rådgivning

 • Den finansielle sektor i fremtiden (5 ECTS)

Tema: Forvaltning af fast ejendom

 • Andelsbolig- og ejerforeninger (5 ECTS)
 • Makroøkonomi og ejendomme (5 ECTS)
 • Renoveringsprojekter og nybyggeri (5 ECTS)

Tema: Kommunikation

 • Corporate communication (5 ECTS)
 • Personlig og interkulturel kommunikation (5 ECTS)
 • Digital kommunikation (5 ECTS)
 • Finansiel kommunikation (5 ECTS)
 • Integreret markedskommunikation (5 ECTS)
 • Forandringskommunikation i relationelt perspektiv (5 ECTS)

Tema: Leisure management

 • Eventledelse (5 ECTS)
 • Entreprenant mindset i leisureindustrien (5 ECTS)

Tema: Salg og markedsføring

 • Marketingledelse og konceptudvikling (10 ECTS)
 • Salg, salgsledelse og kundeforståelse (10 ECTS)

Tema: Shipping

 • Tørlastbefragtning (5 ECTS)
 • Linjefart (5 ECTS)
 • Offshore support (5 ECTS)
 • Tankbefragtning (5 ECTS)

Tema: Sportsmanagement

 • Sportsmarketing (10 ECTS)
 • Sportsmanagement (5 ECTS)
 • Sportsøkonomi (5 ECTS)
 • Sportsjura (5 ECTS)

Tema: Transport og supply chain-optimering

 • Tender management (10 ECTS)
 • Strategisk forretningsudvikling (10 ECTS)
 • Indkøb og forhandling (10 ECTS)

Tema: Økonomi og regnskab

 • Grundlæggende skatteret (5 ECTS)

De retningsspecifikke moduler kan også anvendes som valgfrie moduler.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for dit arbejdsfelt.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Læs mere om:

Optagelse og adgang

Uddannelsesbaggrund

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Erhvervserfaring

Du skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under diplomuddannelse

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Afhængigt af den retning, du afslutter den merkantile diplomuddannelse med, kan du arbejde i mange forskellige brancher og funktioner.

Med Bæredygtig virksomhed kan du arbejde med cirkulær økonomi, bæredygtighed og CSR i virksomhedens forretningsudvikling, fx når der skal vælges forretningsideer og værdikæder.

Med E-handel kan du bl.a. arbejde med webshops, e-commerce management og digital udvikling.

Med Finansiel rådgivning kan du som finansøkonom eller privatkunderådgiver yde rådgivning for din kundeportefølje.

Med Forvaltning af fast ejendom kan du arbejde med såvel administration og drift af ejendomme som ejendomshandel og strategisk udvikling af kunders ejendomsportefølje.

Med Leisure management kan du være med til at markedsføre og koordinere aktiviteter og events inden for turisme, kultur og sport.

Med Salg og markedsføring kan du være med til at planlægge og udvikle din virksomheds salg – nationalt og internationalt.

Med Shipping kan du være med til at planlægge og lede shippingoperationer.

Med Transport og supply chain optimering kan du arbejde med økonomiske sammenhænge, forretningsudvikling, værdikædeoptimering og tilbudsgivning i din virksomhed, fx i speditør- og transportvirksomheder.

Med Økonomi og regnskab kan du varetage økonomistyrings- og regnskabsfunktioner i mange slags handelsvirksomheder.

Mere uddannelse

En fuld diplomuddannelse giver mulighed for, at du videreuddanner dig på deltid med en relevant masteruddannelse.

Læs mere om masteruddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
2. april 2024
18. juni 2024
Projektledelse (Mekrantil diplom) Dagundervisning 4700 Næstved
*
17. april 2024
12. juni 2024
Forretningsforståelse Dagundervisning 4700 Næstved
*
15. august 2024
10. oktober 2024
Bæredygtige forretningsmodeller Dagundervisning 6000 Kolding
*
15. august 2024
12. september 2024
Organisation, kultur og forandringsledelse, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
15. august 2024
12. september 2024
Organisation, kultur og forandringsledelse, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
16. august 2024
20. september 2024
Bæredygtigt indkøb, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
16. august 2024
20. september 2024
Bæredygtigt indkøb, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
26. august 2024
31. december 2024
Forretningsforståelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
26. august 2024
31. december 2024
Forretningsforståelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
27. august 2024
16. december 2024
Afgangsprojekt diplom i bæredygtig virksomhed Dagundervisning 8260 Viby J
*
27. august 2024
16. december 2024
Afgangsprojekt diplom i bæredygtig virksomhed Dagundervisning 8260 Viby J
*
27. august 2024
16. december 2024
Afgangsprojekt diplom i e-handel Dagundervisning 8260 Viby J
*
27. august 2024
16. december 2024
Afgangsprojekt diplom i e-handel Dagundervisning 8260 Viby J
*
27. august 2024
16. december 2024
Afgangsprojekt diplom i salg og markedsføring Dagundervisning 8260 Viby J
*
27. august 2024
16. december 2024
Afgangsprojekt diplom i salg og markedsføring Dagundervisning 8260 Viby J
*
27. august 2024
17. december 2024
Afgangsprojekt diplom i transport og supply chain Dagundervisning 8260 Viby J
*
27. august 2024
17. december 2024
Afgangsprojekt diplom i transport og supply chain Dagundervisning 8260 Viby J
*
27. august 2024
17. december 2024
Afgangsprojekt diplom i økonomi og regnskab Dagundervisning 8260 Viby J
*
27. august 2024
17. december 2024
Afgangsprojekt diplom i økonomi og regnskab Dagundervisning 8260 Viby J
*
27. august 2024
11. december 2024
Formuerådgivning Dagundervisning 6000 Kolding
*
27. august 2024
12. december 2024
Formuerådgivning - HYBRID Fjernundervisning 6000 Kolding
*
2. september 2024
28. oktober 2024
Virksomheden og cert.,rapp,,dokumenter Dagundervisning 6000 Kolding
*
3. september 2024
9. december 2024
Eksternt og internt regnskab, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
3. september 2024
9. december 2024
Eksternt og internt regnskab, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
3. september 2024
12. december 2024
Investering og finansiering, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
3. september 2024
12. december 2024
Investering og finansiering, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
9. september 2024
8. november 2024
Grundlæggende skatteret, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
9. september 2024
8. november 2024
Grundlæggende skatteret, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
11. september 2024
28. november 2024
Strategisk økonomi, diplom Dagundervisning 6000 Kolding
*
18. september 2024
20. november 2024
Marketingledelse og konceptudvikling, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
18. marts 2024
6. december 2024
Dansk trin 4 Dagundervisning 1120 København K
*
18. september 2024
20. november 2024
Marketingledelse og konceptudvikling, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
23. september 2024
9. december 2024
investering og finansiering Dagundervisning 6000 Kolding
*
3. oktober 2024
5. december 2024
Strategisk ledelse og øko. erhvervsrådgiver Dagundervisning 6000 Kolding
*
3. oktober 2024
5. december 2024
strategisk ledelse og økonomistyring Dagundervisning 6000 Kolding
*
8. oktober 2024
3. december 2024
livscyklusanalyser Dagundervisning 6000 Kolding
*
10. oktober 2024
14. november 2024
Virksomheden og certificering, rapportering og dok Dagundervisning 8260 Viby J
*
10. oktober 2024
14. november 2024
Virksomheden og certificering, rapportering og dok Dagundervisning 8260 Viby J
*
23. oktober 2024
12. december 2024
Bæredygtig forretningsudvikling, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
23. oktober 2024
12. december 2024
Bæredygtig forretningsudvikling, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
24. oktober 2024
28. november 2024
Forretningsudvikling og innovationsledelse, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
24. oktober 2024
28. november 2024
Forretningsudvikling og innovationsledelse, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
29. oktober 2024
16. december 2024
Kundesamspil Dagundervisning 6000 Kolding
*
30. oktober 2024
20. december 2024
Advanced digital marketing, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
30. oktober 2024
20. december 2024
Advanced digital marketing, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
31. oktober 2024
16. december 2024
Videregående excel, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
31. oktober 2024
16. december 2024
Videregående excel, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
21. november 2024
19. december 2024
Digitalt content marketing, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
21. november 2024
19. december 2024
Digitalt content marketing, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
25. november 2024
2. januar 2025
Digital forretningsforståelse, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
28. januar 2025
28. maj 2025
Rundt om virksomhedsejeren Dagundervisning 6000 Kolding
*
4. februar 2025
7. maj 2025
Bæredygtig forretningsudvikling Dagundervisning 6000 Kolding
*
22. september 2025
8. december 2025
investering og finansiering Dagundervisning 6000 Kolding
*
29. oktober 2025
17. december 2025
Kundesamspil Dagundervisning 6000 Kolding

Uddannelsens veje