Akademiuddannelsen i skatter og afgifter
Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i skatter og afgifter

Uddannelsen giver dig baggrund for at arbejde både fagligt og formidlingsmæssigt med skattefaglige problemstillinger.

Fakta

Navn:
Akademiuddannelsen i skatter og afgifter
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Gymnasial uddannelse/relevant EUD eller GVU + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du får færdigheder til at analysere, vurdere og beregne skatter og afgifter som told og moms, og du får forudsætninger for at formidle din viden til fx borgere, kunder, virksomheder og medarbejdere.

Uddannelsen henvender sig til personer, der vil arbejde professionelt med skatter og afgifter, fx hos Skat eller i en virksomheds økonomifunktion. Du kan også være selvstændig bogholder eller arbejde som assistent i en bank eller et revisionsfirma.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig kompetencer til at håndtere problemstillinger inden for skatte- og afgiftsområdet.

Du får kendskab til reglerne for inddrivelse, skat, moms, told og afgifter.

Du kan beskæftige dig med skatter og afgifter for både private og erhvervsvirksomheder. Bl.a. får du indsigt i erhvervsøkonomi og kendskab til de juridiske problemstillinger, der er forbundet med at stifte og drive en virksomhed.

Du får også praktisk viden om, hvordan du indgår i et tværfagligt samarbejde med samarbejdspartnere og interessenter.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • To obligatoriske moduler (20 ECTS)
 • Tre skatteretlige og valgfrie moduler (30 ECTS) 
 • Et afgangsprojekt (10 ECTS)

Titel

En fuld akademiuddannelse i skatter og afgifter giver titlen AU i Skatter og afgifter.

Den engelske betegnelse er Academy Profession (AP) Degree in Taxes.

Merkonom

Har du gennemført moduler svarende til 40 ETCS under det merkantile fagområde, giver det titlen merkonom.

Den engelske betegnelse for merkonom er Academy Foundation (AF) Graduate in Business.

Undervisning

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Indledende kurser

Erhvervsakademierne kan tilbyde indledende kurser, der forbedrer grundlaget for at gennemføre nogle fag. Kontakt den skole, hvor du vil søge optagelse til akademiuddannelsen, hvis du er i tvivl om dine forudsætninger.

Læs om Indledende kurser til akademiuddannelserne

Værd at vide

Du kan tage en hel akademiuddannelse eller vælge enkelte fag.

Du kan selv sammensætte en fleksibel akademiuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Læs om Fleksibel videregående voksenuddannelse, akademiuddannelse.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

De obligatoriske moduler vægter hvert 10 ECTS.

 • Erhvervsret
 • Kommunikation i praksis

Valgfrie moduler

Valgfrie skattefaglige moduler

De valgfrie skattefaglige moduler vægter hvert 10 ECTS.

 • Inddrivelsesret
 • Moms- og afgiftsret
 • Skatteret
 • Toldret

Øvrige valgfrie moduler

Uddannelsens øvrige valgfrie moduler vægter hvert 10 ECTS.

 • Erhvervsøkonomi
 • Global økonomi

Du skal følge valgfrie moduler svarende til 30 ECTS. Heraf mindst 20 ECTS inden for det skattefaglige område og højst 10 ECTS fra et andet fagområde. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante valgfag.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt inden for din retning. Projektet vægter 10 ECTS.

Varighed

Akademiuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en akademiuddannelse i skatter og afgifter kan du fx arbejde med skat, told og inddrivelse af gæld i Skatteforvaltningens styrelser.

Du kan også arbejde med skat, moms og told i private virksomheder. Fx virksomheder, der eksporterer og importerer varer.

Endelig kan du være selvstændig.

Læs om job inden for:

Mere uddannelse

Har du lyst til at læse videre, giver uddannelsen - sammen med din erhvervserfaring - adgang til relevante diplomuddannelser. Se fx

Se alle diplomuddannelser.