Akademiuddannelsen i skatter og afgifter
Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i skatter og afgifter

Uddannelsen giver dig baggrund for at arbejde både professionelt og formidlingsmæssigt med skattefaglige problemstillinger.

Fakta

Navn:
Akademiuddannelsen i skatter og afgifter
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Gymnasial uddannelse/relevant EUD eller GVU + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 32.500 - 86.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Du får fx metoder til at analysere information og færdigheder til at vurdere og beregne skatter og afgifter, men du bliver også rustet til at formidle om skattespørgsmål til fx borgere og virksomheder.

Uddannelsen henvender sig til dig, der gerne vil arbejde med emner som skatteret, moms og told.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig kompetencer til at håndtere lettere problemstillinger inden for skatte- og afgiftsområdet. Du vil beskæftige dig med skatter og afgifter for både private og erhvervsvirksomheder.

Du får bl.a. indsigt i erhvervsøkonomiske løsningsmodeller og -metoder, og du får kendskab til de juridiske problemstillinger, der er forbundet med at stifte og drive en virksomhed. Du får også praktisk viden om, hvordan du indgår i et tværfagligt samarbejde med samarbejdspartnere og interessenter.

Skatter og afgifter er en videregående voksenuddannelse inden for fagområdet Merkantil.

Uddannelsen består af to obligatoriske moduler og et antal valgfrie moduler. Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt. Uddannelsen vægter samspillet mellem din erhvervserfaring og det teoretiske og metodiske stof, der inddrages i undervisningen.

Har du gennemført moduler svarende til 40 ETCS under det merkantile fagområde, giver det titlen merkonom.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Du kan tage en hel akademiuddannelse eller vælge enkelte fag.

Du kan selv sammensætte en fleksibel akademiuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Erhvervsakademierne kan tilbyde indledende kurser, der forbedrer grundlaget for at gennemføre nogle fag. Kontakt den skole, hvor du vil søge optagelse til akademiuddannelsen, hvis du er i tvivl om dine forudsætninger.

Fagoversigt

De obligatoriske moduler, der hvert vægter 10 ECTS, er:

 • Erhvervsret
 • Kommunikation i praksis

De valgfrie skattefaglige moduler, der hvert vægter 10 ECTS, er:

 • Inddrivelsesret
 • Moms- og afgiftsret
 • Skatteret
 • Toldret

Uddannelsens øvrige valgfrie moduler, der hvert vægter 10 ECTS, er:

 • Erhvervsøkonomi
 • Global økonomi

Du skal følge valgfrie moduler svarende til 30 ECTS. Heraf mindst 20 ECTS inden for det skattefaglige område og højst 10 ECTS fra et andet fagområde. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante valgfag.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt inden for din retning. Projektet vægter 10 ECTS.

Varighed

Akademiuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel akademiuddannelse koster ca. 32.500 - 86.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under det enkelte modul.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Læs også mere om erhvervsområdet og typer af job inden for told- og skattearbejde.

Har du lyst til at læse videre, giver uddannelsen - sammen med din erhvervserfaring - adgang til relevante diplomuddannelser. Se fx diplomuddannelse i skat.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Næsten alle af de ret få nyuddannede (under 120) er beskæftiget i styrelsen Skat. Andre omfatter ganske få beskæftigede i Politi og retsvæsen samt en branche uden relation til uddannelsens område.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

audiplom.dk. Viser Danske Erhvervsakademiers udbud af akademi- og diplomuddannelser.