regnskabsmedarbejder arbejder på computer
Job

Regnskabsmedarbejder

Enhver virksomhed med en økonomi har behov for at kunne holde styr på pengestrømmene.

Fakta

Arbejdssteder:
Økonomiafdelinger i alle fremstillings- og handelsvirksomheder samt revisionsfirmaer og bogholderivirksomheder
Stillingsbetegnelser:
Regnskabsmedarbejder, Regnskabsfører, Bogholder, Bogholderiassistent, Prokurist, Controller

Det gælder såvel indtægter som udgifter og alle andre økonomiske transaktioner, fx vare- og pengebevægelser.

Regnskabsmedarbejdere udfører dette arbejde sideløbende med de aktiviteter, virksomheder ellers har. Nogle virksomheder har outsourcet bogholderi til specialvirksomheder.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af regnskabsmedarbejder
Flair for tal - Regnskabsmedarbejdere kan fx arbejde med virksomhedens lønregnskaber.

Enhver virksomhed, selskab, forening eller selvejende institution skal føre forretningsbøger af hensyn til kreditorer og offentlige myndigheder. Alle bogførte transaktioner skal være dokumenteret ved bilag, som skal opbevares i fem år.

Regnskabsmedarbejdere sikrer, at et regnskabsresultat regelmæssigt kan opgøres. Bogføring omfatter bogføringsprocessen samt bogholderisystemet, som kan være en kassebog, men i de fleste virksomheder består af et it-bogføringssystem.

Alle poster i et regnskab registreres to gange, debet- og kreditposteringer, som skal have samme størrelse for at sikre orden i bogføringen.

Regnskabsmedarbejderens løbende bogføring danner grundlag for opgørelsen af virksomhedens regnskabsmæssige årlige resultat samt aktiver, forpligtelser og egenkapital. Årsopgørelsen afleveres derefter til virksomhedens revisor.

Årsregnskabet for virksomheden består af balance, resultatopgørelse og noter om hvordan regnskabet er lavet. Årsregnskabet er den finansielle del af årsrapporten, også kaldet det eksterne regnskab, som alle aktie- og anpartsselskaber har pligt til at offentliggøre.

Den ansvarlige for regnskabet kaldes som regel bogholder eller regnskabschef. I regnskabsafdelingen kan der være indtil flere medarbejdere, regnskabsassistenter, der fx arbejder specifikt med fx salg, lønregnskab, husleje og varmeregnskab eller lignende.

En prokurist er en medarbejder i regnskabsafdelingen, der har en særlig ret (fuldmagt) til at foretage dispositioner omkring virksomhedens daglige drift.

En controller er en regnskabsmedarbejder med ansvar for styring og kontrol af en del af en organisations økonomi, fx kontrol af økonomien i en entreprenørvirksomheds enkelte byggeprojekter.

Arbejdssteder

Økonomi- og regnskabsafdelingen i alle typer fremstillings- og handelsvirksomheder. Se mere om Industri og Handel.

Desuden ansættes de i revisionsfirmaer og virksomheder, som løser regnskabs- og bogføringsopgaverne for virksomhederne, se Revision og bogføring.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Regnskabsarbejde38.081 kr.-38.009 kr.
Almindeligt regnskabs- og bogføringsarbejde26.045 kr.-28.705 kr.
Almindeligt kontorarbejde inden for lønbehandling29.581 kr.-29.668 kr.
Lønningschef37.476 kr.-31.804 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsudsigter

Regnskabsmedarbejdere kan søge job som regnskabsfører i organisationer og mindre virksomheder.

Jobmulighederne varierer, bl.a. afhængig af uddannelsesniveau og hvor i landet, man søger arbejde.

Mere uddannelse

Der findes relevante AMU-kurser inden for området Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse.

Få mere at vide

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse
www.uddannelsesnaevnet.dk

HK
www.hk.dk

Supplement

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.