Erhvervsakademiuddannelse

Financial Controller

På uddannelsen lærer du at arbejde med økonomistyring, regnskab, controlling og revision.

Fakta

Navn:
Financial Controller
Andre betegnelser:
Erhvervsakademiuddannelse inden for økonomi, eksternt regnskab, revision og controlling
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Som financial controller får du en bred forståelse af økonomien i små og mellemstore virksomheder.

Du lærer at bruge erhvervsøkonomiske modeller og styringsredskaber til den daglige økonomistyring i virksomheden. 

Som færdiguddannet kan du fx arbejde i økonomiafdelinger eller revisionsvirksomheder.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Du får færdigheder i at udarbejde drifts- og skatteregnskaber og i at planlægge og gennemføre revision og controlling. Du får også kendskab til virksomhedens budget, investering og finansiering og indblik i samspillet mellem strategisk styring og traditionel økonomistyring.

Fagområder

Uddannelsen består af nogle obligatoriske fagområder:

  • Økonomi: Samfundsøkonomi og erhvervsøkonomi. Der er fokus på økonomiske problemstillinger i private og offentlige virksomheder
  • Erhvervsjura: Du lærer om juridisk metode og relevante centrale retsreglers anvendelse, herunder skatte- og momsret, i private og offentlige virksomheder, hvor økonomisk rådgivning er relevant
  • Internt og eksternt regnskab samt revision: Du lærer om økonomistyring, eksternt regnskab, controlling og revision. Der er fokus på driftsøkonomi, udarbejdelse af årsrapporter og koncernregnskaber samt intern controlling og ekstern revision

Der er mulighed for valgfag. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider. 

Titel

Du får titlen Financial Controller AK.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, projektarbejde, cases, gæstelærere og virksomhedsbesøg. Der lægges vægt på at gøre undervisningen så praksisnær som muligt.

Praktik

På 4. semester skal du tre måneder i virksomhedspraktik. 

Udlandsophold

Det er muligt at tage dele af uddannelsen i udlandet, herunder praktikdelen.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et eksamensprojekt, der også fremlægges mundtligt. Som regel vil dit eksamensprojekt tage udgangspunkt i praktiske problemstillinger fra din praktikvirksomhed.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

  • Gymnasial eksamen: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B
  • Erhvervsuddannelse: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B

Hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Læs mere

Generelt om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

  • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

  • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

  • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Uddannelsen til Financial Controller foregår i:

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Erhvervsakademi Aarhus  
Viby J (Sommerstart)AO 
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense C (Sommerstart)AO 
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg (Sommerstart)AO 
IBA Erhvervsakademi Kolding  
Kolding (Sommerstart)AO 
Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy  
Hillerød (Sommerstart)2.9AO
København K (Sommerstart)5.84.3

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig mulighed for at søge job som controller i økonomiafdelinger eller revisionsvirksomheder, primært i det private erhvervsliv, men også i offentlige virksomheder.

Mere uddannelse

Du kan fx videreuddanne dig til: 

Læs mere om dine muligheder på uddannelsesstedernes hjemmesider. 

Revisor

Du har også mulighed for at videreuddanne dig til revisor. Når du har oparbejdet minimum to års relevant erhvervserfaring efter uddannelsen til Financial Controller, kan du blive optaget på HD2, som tager to år at gennemføre. Du er derefter uddannet revisor, HD (R). Du kan efterfølgende søge om optagelse på revisorkandidat (cand.merc.aud.).

Læs om: 

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information