uddannelsen til financial controller
Erhvervsakademiuddannelse

Financial Controller

Uddannelsen giver dig kompetencer til at arbejde med økonomistyring, regnskab, controlling og revision i en virksomhed eller et revisionsfirma.

Fakta

Navn:
Financial Controller AK
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Som financial controller får du en bred forståelse af økonomifunktionen i små og mellemstore virksomheder.

Uddannelsen giver dig kompetencer til at arbejde med økonomistyring, regnskab, controlling og revision i en virksomhed, primært i det private erhvervsliv, men også i offentlige virksomheder. Du kan fx arbejde i økonomiafdelinger eller revisionsvirksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Du lærer at bruge erhvervsøkonomiske modeller og styringsredskaber til den daglige økonomistyring i virksomheden. Du får færdigheder i at udarbejde drifts- og skatteregnskaber og i at planlægge og gennemføre revision og controlling.

Du får også kendskab til virksomhedens budget, investering og finansiering og indblik i samspillet mellem strategisk styring og traditionel økonomistyring.

Uddannelsen er en 2-årig erhvervsakademiuddannelse, der består af en obligatorisk del, en valgdel, en praktikperiode og et afsluttende eksamensprojekt.

Den kvalificerer dig inden for følgende kerneområder:

 • Økonomi (eksternt regnskab, økonomistyring, skatte- og momsret)
 • Erhvervsøkonomi
 • Samfundsøkonomi, data og metode
 • Erhvervsjura
 • Controlling og revision
 • Virksomhedens strategiske styring
 • Kommunikation, rådgivning og salg

I 1. og 2. semester får du obligatorisk undervisning i en række fag, der giver dig viden inden for kerneområderne.

I 3. semester er der fokus på valgfag og specialisering. Valgfagene giver dig mulighed for at tone din uddannelse efter dine interesser og karriereønsker. Udbuddet af valgfag kan variere fra erhvervsakademi til erhvervsakademi.

I 4. semester skal du 3 måneder i virksomhedspraktik. Du skal også lave dit afsluttende eksamensprojekt. I praktikken og projektet fordyber du dig typisk i din valgte specialisering. Som hovedregel vil dit eksamensprojekt tage udgangspunkt i praktiske problemstillinger fra din praktikvirksomhed.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, projektarbejde, cases, gæstelærere og virksomhedsbesøg. Der lægges vægt på at gøre undervisningen så praksisnær som muligt, så overgangen fra studietid til job minimeres. Det er muligt at tage dele af uddannelsen i udlandet, herunder praktikdelen.

Uddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen Financial Controller (AK). Den engelske titel er AP Graduate in financial management, accounting, auditing and controlling.

Den foregår på erhvervsakademier i Kolding, Lyngby, Odense, Aalborg og Aarhus.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et virksomhedsrelateret eksamensprojekt, der også fremlægges mundtligt.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
 • En erhvervsuddannelse af mindst tre års varighed

De specifikke adgangskrav er engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B. Fagene skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder august/september.

Adgangskvotienter 2018

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Erhvervsakademi Aarhus  
Viby J (Sommerstart)6,4AO
Erhvervsakademiet Lillebælt  
Odense C (Sommerstart)6,45,4
Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy  
Kongens Lyngby (Sommerstart)6,04,3
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg (Sommerstart)AO
Erhvervsakademi Kolding  
Kolding (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig mulighed for at søge job i økonomiafdelinger eller revisionsvirksomheder, primært i det private erhvervsliv, men også i offentlige virksomheder.

Mere uddannelse

Som Financial Controller kan der fx være mulighed for at videreuddanne sig med Professionsbacheloruddannelsen i innovation og entrepreneurship, som er en 1½ årig overbygningsuddannelse. På Copenhagen Business Academy kan du også blive optaget på professionsbachelor i sportsmanagement.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

De fleste af de nyuddannede er beskæftiget i revisionsfirmaer. Kategorien Andre omfatter enkeltstående ansættelser i 12 brancher.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Pige med bøger
Pige med bøger

Få inspiration til afklaring af dine interesser og muligheder i forhold til at vælge uddannelse...