uddannelsen til financial controller
Erhvervsakademiuddannelse

Financial Controller

Uddannelsen giver dig kompetencer til at arbejde med økonomistyring, regnskab, controlling og revision i en virksomhed eller et revisionsfirma.

Fakta

Navn:
Financial Controller AK
Andre betegnelser:
Erhvervsakademiuddannelse inden for økonomi, eksternt regnskab, revision og controlling
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Som financial controller får du en bred forståelse af økonomifunktionen i små og mellemstore virksomheder.

Uddannelsen giver dig kompetencer til at arbejde med økonomistyring, regnskab, controlling og revision i private og offentlige virksomheder. Du kan fx arbejde i økonomiafdelinger eller revisionsvirksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Du lærer at bruge erhvervsøkonomiske modeller og styringsredskaber til den daglige økonomistyring i virksomheden. Du får færdigheder i at udarbejde drifts- og skatteregnskaber og i at planlægge og gennemføre revision og controlling.

Du får også kendskab til virksomhedens budget, investering og finansiering og indblik i samspillet mellem strategisk styring og traditionel økonomistyring.

Uddannelsen er en erhvervsakademiuddannelse, der varer 2 år. Undervisningen er opdelt i en national del på 60 ECTS, der er ens på alle uddannelsessteder, en lokal del på 30 ECTS, praktik på 15 ECTS og afgangsprojekt på 15 ECTS. 

Uddannelsens fagområder

Den nationale del indeholder fagområderne:

 • Økonomi: Samfundsøkonomi og erhvervsøkonomi. Der er fokus på økonomiske problemstillinger i private og offentlige virksomheder med henblik på at kunne opstille og vælge tværfaglige løsningsmuligheder i forhold til kunder, samarbejdspartnere og brugere.
 • Erhvervsjura: Du lærer om juridisk metode og relevante centrale retsreglers anvendelse, herunder skatte- og momsret, i private og offentlige virksomheder, hvor økonomisk rådgivning er relevant. Der er fokus på juridiske og etiske problemstillinger i en salgs- og rådgivningssituation.
 • Internt og eksternt regnskab samt revision: Du lærer om økonomistyring, eksternt regnskab, controlling og revision. Der er fokus på driftsøkonomi, udarbejdelse af årsrapporter og koncernregnskaber samt intern controlling og ekstern revision til kunder, samarbejdspartnere og brugere, samt professionel formidling af løsningsforslag.

Den lokale del af uddannelsen beskæftiger sig med samme fagområder. Der vil blandt andet være mulighed for valgfag. Tjek dine muligheder hos det enkelte uddannelsessted.

I 4. semester skal du tre måneder i virksomhedspraktik. Du skal også lave dit afsluttende eksamensprojekt. I praktikken og projektet fordyber du dig typisk i din valgte specialisering. Som hovedregel vil dit eksamensprojekt tage udgangspunkt i praktiske problemstillinger fra din praktikvirksomhed.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, projektarbejde, cases, gæstelærere og virksomhedsbesøg. Der lægges vægt på at gøre undervisningen så praksisnær som muligt, så overgangen fra studietid til job minimeres. Det er muligt at tage dele af uddannelsen i udlandet, herunder praktikdelen.

Uddannelsessted

Uddannelsen foregår i Hillerød, Kolding, Lyngby, Odense, Aalborg og Aarhus.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et virksomhedsrelateret eksamensprojekt, der også fremlægges mundtligt.

Uddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen Financial Controller (AK). Den engelske titel er AP Graduate in financial management, accounting, auditing and controlling.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B
 • Erhvervsuddannelse: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B

Hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Læs mere

Generelt om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00. 

Læs mere om optagelse generelt.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Erhvervsakademi Aarhus  
Viby J (Sommerstart)6,6AO
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense C (Sommerstart)AO 
Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy  
Kgs. Lyngby (Sommerstart)4,63,7
Hillerød (Sommerstart)AO 
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg (Sommerstart)AO 
IBA Erhvervsakademi Kolding  
Kolding (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig mulighed for at søge job som controller i økonomiafdelinger eller revisionsvirksomheder, primært i det private erhvervsliv, men også i offentlige virksomheder.

Mere uddannelse

En Financial Controller-uddannelse giver dig flere muligheder for at videreuddanne dig:

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information