uddannelsen til financial controller
Erhvervsakademiuddannelse

Financial Controller

Uddannelsen giver dig kompetencer til at arbejde med økonomistyring, regnskab, controlling og revision i en virksomhed.

Fakta

Navn:
Financial Controller AK
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får viden om økonomiske, juridiske og samfundsmæssige forhold, så du kan arbejde i både nationale og internationale virksomheder.

Du kan fx arbejde i økonomiafdelinger eller revisionsvirksomheder, primært i det private erhvervsliv, men også i offentlige virksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Du lærer at bruge erhvervsøkonomiske modeller og styringsredskaber til den daglige økonomistyring i virksomheden. Du får færdigheder i at udarbejde drifts- og skatteregnskaber og i at planlægge og gennemføre revision og controlling.

Du får også kendskab til virksomhedens budget, investering og finansiering og indblik i samspillet mellem strategisk styring og traditionel økonomistyring.

Uddannelsen er en 2-årig erhvervsakademiuddannelse, der består af en obligatorisk del, en valgdel, en praktikperiode og et afsluttende eksamensprojekt.

Den kvalificerer dig inden for følgende kerneområder:

 • Økonomi (eksternt regnskab, økonomistyring, skatte- og momsret)
 • Erhvervsøkonomi
 • Samfundsøkonomi, data og metode
 • Erhvervsjura
 • Controlling og revision
 • Virksomhedens strategiske styring
 • Kommunikation og samarbejde

I 1. og 2. semester får du obligatorisk undervisning i en række fag, der giver dig viden inden for kerneområderne.

I 3. semester er der fokus på valgfag og specialisering. Valgfagene giver dig mulighed for at tone din uddannelse efter dine interesser og karriereønsker. Udbuddet af valgfag kan variere fra skole til skole.

I 4. semester skal du 3 måneder i virksomhedspraktik. Du skal også lave dit afsluttende eksamensprojekt. I praktikken og projektet fordyber du dig typisk i din valgte specialisering. Ofte vil dit eksamensprojekt tage udgangspunkt i din praktikvirksomhed.

Undervisningen er praksisnær og foregår dels som holdundervisning og dels som projektarbejde i grupper. Det er muligt at tage dele af uddannelsen i udlandet, herunder praktikdelen.

Uddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen Financial Controller (AK). Den engelske titel er AP Graduate in financial management, accounting, auditing and controlling.

Den foregår på erhvervsakademier i Kolding, Lyngby, Odense, Aalborg og Aarhus.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et virksomhedsrelateret eksamensprojekt, der også fremlægges mundtligt.

Adgangskrav

Du skal have én af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx) eller eux
 • En erhvervsuddannelse af mindst tre års varighed

Bemærk: De specifikke adgangskrav er engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B. Fagene skal være bestået.

Optagelse

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Du kan søge optagelse i enten kvote 1 eller kvote 2.

 • I kvote 1 bliver du optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man dem med de højeste eksamensgennemsnit. Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00.
 • I kvote 2 bliver du optaget på baggrund af dine samlede kvalifikationer, herunder også en eventuel adgangsgivende erhvervsuddannelse. Undersøg de nærmere udvælgelseskriterier hos det enkelte uddannelsessted. Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00.
 • Ansøgere med udenlandske og internationale eksamener skal også søge inden 15. marts.

Ansøgningsmateriale kan du finde på www.optagelse.dk.

Uddannelsen begynder august/september. Der kan eventuelt også være vinteroptag på nogle af uddannelsesstederne. Kontakt det ønskede uddannelsessted og hør nærmere.

Adgangskvotienter 2016

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Erhvervsakademi Aarhus  
Viby J (Sommerstart)AOAO
Erhvervsakademiet Lillebælt  
Odense C (Sommerstart)AO 
Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy  
Kongens Lyngby (Sommerstart)5.73,3
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg (Sommerstart)AO 
Erhvervsakademi Kolding  
Kolding (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig mulighed for at søge job i økonomiafdelinger eller revisionsvirksomheder, primært i det private erhvervsliv, men også i offentlige virksomheder.

Se mere om fremtidsudsigter inden for samfundsvidenskabelige og økonomiske uddannelser.

Mere uddannelse

Som Financial Controller kan der fx være mulighed for at videreuddanne sig med Professionsbacheloruddannelsen i innovation og entrepreneurship, som er en 1½ årig overbygningsuddannelse.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 2

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Erhvervsakademiuddannelser er 2-årige videregående uddannelser.

Uddannelseszoom - logo
Uddannelseszoom - logo

Zoom ind og sammenlign uddannelser.