Kontormedarbejdere arbejder
Job

Kontormedarbejder (job)

En kontormedarbejder arbejder med administrative opgaver på et kontor.

Fakta

Arbejdssteder:
Private virksomheder og offentlige institutioner
Stillingsbetegnelser:
Kontormedarbejder, Kontorfunktionær, Kontorassistent, Sekretær, Chefsekretær, Koordinator

Du kan arbejde inden for flere forskellige områder med administration. Det kan fx være med kundehenvendelser, økonomi, koordinering, serviceopgaver eller sagsbehandling. 

Du er rutineret bruger af it-systemer, og du bruger forskellige programmer som tekstbehandling, regneark og databaser. 

De typiske arbejdssteder er på kontor i både offentlige organisationer og i private virksomheder.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Som kontormedarbejder afhænger dine arbejdsopgaver af den organisation eller virksomhed, som du er ansat i. Du arbejder både mundtligt og skriftligt, og it er en vigtig del af dit arbejde. Nogle af dine opgaver kan også være praktiske, som fx kopiering og klargøring til møder.

Kundehenvendelser og økonomi  

En del af dit arbejde kan være at besvare kunde- og borgerhenvendelser via mail, telefon eller personligt. Du kan også arbejde med økonomiopgaver, hvor du laver regnskaber og budgetter eller udbetaler løn til medarbejdere.

Koordinering og sagsbehandling

Du kan også arbejde som koordinator, fx på uddannelsessteder, hvor du behandler kursustilmeldinger, booker lokaler og lægger skemaer. Eller du kan arbejde som sagsbehandler i en kommune, hvor du rådgiver borgerne i forskellige situationer. 

Arbejdsopgaver

De typiske opgaver for en kontormedarbejder er at: 

 • Besvare henvendelser via mail, telefon eller personligt
 • Lave sagsbehandling og rådgive borgere
 • Udarbejde budgetter og regnskaber
 • Assistere og hjælpe ledelsen
 • Receptionsarbejde
 • Udføre praktiske opgaver som kopiering og gøre klar til møder og arrangementer

Karriereveje

Som kontormedarbejder kan du fx specialisere dig i:

 • Offentlig administration: Du kan arbejde med administration i offentlige organisationer, fx kommuner, hvor du arbejder med sagsbehandling, journalisering, information og henvendelser fra borgere
 • Privat administration: Du kan arbejde med administration i private virksomheder, hvor du fx arbejder med projektkoordinering, sagsbehandling, HR eller som sekretær for ledelsen
 • Regnskab og økonomi: Du kan arbejde med regnskab og økonomi, hvor du laver budgetter, regnskaber og styring af økonomi

Arbejdssteder

De typiske arbejdssteder for en kontormedarbejder er:

 • Offentlige organisationer, fx kommuner, politi, forsvar og ministerier
 • Skoler, uddannelsessteder og biblioteker
 • Forskellige typer af private virksomheder, fx advokathuse, revisionsfirmaer eller produktionsvirksomheder

Video

Se video om at være i lære som kontorelev:

Video: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Som kontoruddannet kan du arbejde i mange forskellige virksomheder. Se flere videoer om jobbet i afsnittet Få mere at vide.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Chef- og direktionssekretærarbejde29.287 kr.34.576 kr.30.581 kr.
Kontorfuldmægtig - stat, interne funktioner29.287 kr.34.576 kr.30.581 kr.
Tingbogsregistrator25.103 kr.-29.323 kr.
Kontorassistent26.220 kr.26.613 kr.27.057 kr.
Overassistent - kontor34.900 kr.30.652 kr.31.650 kr.
Privatsekretær27.278 kr.-28.331 kr.
Skolesekretær27.278 kr.-28.331 kr.
Tekstbehandlingsarbejde20.226 kr.--
Dataregistreringsarbejde24.859 kr.--
Kliniksekretær22.014 kr.--
Statistikmedarbejder26.866 kr.--
Tinglysningsmedarbejder27.311 kr.-26.148 kr.
Personaleassistent27.351 kr.--

Indkomstoplysningerne gælder for ansatte i stillinger med ovenstående titler.

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Uddannelsesvej

Der er forskellige veje til jobbet som kontormedarbejder.

Erhvervsuddannelse

Du kan tage kontoruddannelsen, som er en erhvervsuddannelse. Uddannelsen varer fire år. Uddannelsen tages som eux-forløb, som betyder, at du kombinerer uddannelsen med en gymnasial eksamen.

Læs om kontoruddannelsen.

Andre uddannelser

Der er også andre veje til jobbet. Det kan fx være en af følgende uddannelser: 

Mere uddannelse

Som kontormedarbejder har du mulighed for at videreuddanne dig.

Videregående uddannelse

Hvis du tager kontoruddannelsen, har du efterfølgende adgang til flere videregående uddannelser.

I Adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser du opfylder adgangskravene til. Husk at vælge hovedforløb (trin/speciale) i værktøjet.

Prøv Adgangskortet

Voksen- og efteruddannelse

Du kan som kontormedarbejder tage AMU-kurser inden for dette område. Se en oversigt over AMU-kurser inden for handel, administration, kommunikation og ledelse.

Når du har opnået erhvervserfaring, kan du, afhængig af dit uddannelsesniveau, efteruddanne dig med en relevant akademi-, diplom- eller masteruddannelse.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.