Skattemedarbejder på arbejde
Job

Skattemedarbejder (job)

Som skattemedarbejder hjælper du med at sikre, at personer og virksomheder overholder reglerne for skatter og afgifter, og at de betaler dem korrekt og til tiden.

Fakta

Arbejdssteder:
Skatteministeriet eller en af dets afdelinger, fx Skattestyrelsen, Gældsstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Motorstyrelsen, Toldstyrelsen og Skatteankestyrelsen. Kommuner. Revisionshuse.
Stillingsbetegnelser:
Fuldmægtig, Fagkonsulent, Specialkonsulent, Chefkonsulent

Du kan specialisere dig inden for forskellige områder, fx kontrol og vejledning om skatteoplysninger eller opkrævning af gæld.

Du har forstand på økonomi, regnskab og skattelovgivning. Du er god til at vejlede og vant til arbejde med avancerede it-systemer.

Skattemedarbejdere arbejder typisk i Skatteministeriets forskellige afdelinger, kaldet styrelser, eller hos kommuner.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Som skattemedarbejder kan du arbejde bredt med mange forskellige slags opgaver – alt fra bl.a. beregning og opkrævning af skatter, moms og afgifter til vejledning, sagsbehandling og kontrol.

Beregning og opkrævning

Du beregner skatter og afgifter, herunder told og moms. Du kontrollerer også indsendte oplysninger fra borgere og virksomheder for at sikre, at betalingen er korrekt. Hvis der er fejl, retter du dem og sørger for eventuel tilbagebetaling af overskydende skat eller opkrævning af restskat.

Sagsbehandling og vejledning

Din opgave er også at behandle sager og vejlede, så alle forstår regler og afgørelser, fx vedrørende restskat.

Tilsyn og kontrol

Tilsyn er, når du undersøger, om loven overholdes. Du kan fx kontrollere regnskaber, tilladelser eller varer for at forhindre snyd og ulovlig import eller eksport. Det kan du bl.a. gøre under besøg hos virksomheder eller arbejde som tolder, fx ved grænser, havne og lufthavne, hvor du undersøger varer eller rejsendes bagage.

Arbejdsopgaver

Dine specifikke arbejdsopgaver afhænger af, hvor du er ansat, og hvilket område du arbejder med.

Typiske arbejdsopgaver kan fx være, at du:

 • Vurderer og beregner skatter og afgifter, fx told og moms
 • Kontrollerer regnskaber og indsendte oplysninger fra borgere og virksomheder
 • Vejleder borgere og virksomheder
 • Opkræver skatter og afgifter
 • Forhindrer og opdager snyd eller fejl, fx gennem kontrol af regnskaber og varer
 • Skriver journaler
 • Samarbejder med kolleger og myndigheder

Karriereveje

Som skattemedarbejder kan du specialisere dig inden for forskellige områder, alt efter hvor du er ansat.

Eksempler på områder, du kan arbejde med som skattemedarbejder:

 • Erhvervs- og personskat: Du sikrer, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter til tiden.
 • Gæld: Du opkræver borgere og virksomheders gæld til det offentlige og hjælper dem med at betale.
 • Told: Du sikrer, at borgere og virksomheder betaler korrekte toldafgifter. Du kan fx arbejde som tolder ved bl.a. grænser, havne og lufthavne.
 • Ejendomsvurdering: Du vurderer ejerboliger og erhvervsejendomme. Vurderingen afgør, hvad ejerne skal betale i ejendomsskat.
 • Motorregistrering: Du registrerer motorkøretøjer og bestemmer deres værdi. Værdien afgør, hvilke afgifter deres ejere skal betale.
 • Klagebehandling: Du behandler borgere og virksomheders klager i forbindelse med afgørelser om skat, afgifter og ejendomsvurderinger.
 • Pengespil: Du arbejder med at udstede tilladelser til pengespil og overvåge markedet for at sikre, at lovgivningen overholdes.
 • Rådgivning og regnskaber: Du arbejder med skattefaglige opgaver for revisionshuse.

Arbejdssteder

Typiske arbejdssteder for skattemedarbejdere er:

 • Skattestyrelsen
 • Gældsstyrelsen
 • Toldstyrelsen
 • Vurderingsstyrelsen
 • Motorstyrelsen
 • Skatteankestyrelsen
 • Spillemyndigheden
 • Kommuner
 • Revisionshuse

Indkomst

UG er under ombygning. Vi viser ikke indkomstdata på denne artikel længere.

Hvis du vil vide mere om lønniveauet for jobbet, kan du søge viden via en uddannelse, der leder til jobbet. Du kan fx finde data om lønniveau i UG's artikler om de enkelte erhvervsuddannelser og for de videregående uddannelser i Uddannelseszoom. 

Du kan som regel også finde information om lønniveauer på faglige organisationers hjemmesider. 

Uddannelsesvej

Der er flere forskellige uddannelsesveje, der kan føre til jobbet som skattemedarbejder.

Erhvervsuddannelse

Du kan tage erhvervsuddannelsen til kontoruddannet med speciale i revision.

Først skal du have afsluttet folkeskolen eller tilsvarende.

Læs om kontoruddannelsen

Videregående uddannelse

Du kan tage uddannelsen til professionsbachelor i skat, der er en professionsbacheloruddannelse.

Først skal du have taget en adgangsgivende uddannelse. Det kan være en gymnasial uddannelse eller en relevant erhvervsuddannelse.

Læs om uddannelsen til professionsbachelor i skat

Mere uddannelse

Når du er uddannet skattemedarbejder, har du flere muligheder for at læse videre eller videreuddanne dig.

Du kan læse om dine muligheder for mere uddannelse i artiklerne om de enkelte uddannelser til skattemedarbejder.

Når du er ansat i Skatteministeriet, deltager du løbende i efteruddannelse for at følge med i den faglige udvikling.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.