job og arbejdsmarkedet i Danmark

Told- og skattearbejde

Arbejde med told og skat foregår i dag i den statslige virksomhed Skat.

Skattefunktionærer kan være kontorassistenter, der løser de løbende administrative opgaver eller fuldmægtige, som bl.a. udadtil kan repræsentere den statslige myndighed, ofte i samarbejde med politiet.

Skats virksomheder hører til offentlig forvaltning.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.