uddannelse til Revisorkandidat, cand.merc. aud.
Kandidatuddannelse

Revisorkandidat, cand.merc.aud.

Du lærer blandt andet om regnskab og skatteforhold. Uddannelsen giver dig kompetencer til at føre og godkende regnskaber samt rådgive privatpersoner og virksomheder om økonomi.

Fakta

Navn:
Revisorkandidat, cand.merc.aud.
Mulighed for erhvervskandidat:
Ja
Varighed:
2 år (4 år ved erhvervskandidat)
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får en grundig viden om eksternt regnskab, revision, skat og erhvervsjura. Ud over revision får du forudsætninger for at beskæftige dig med rådgivning og varetage opgaver i virksomheders økonomifunktion.

Som færdiguddannet revisor finder du typisk job i revisor- og konsulentbranchen, men du kan også blive ansat som regnskabschef, hos SKAT eller i den finansielle sektor.

Foto: FSR - danske revisorer

Fold alle afsnit ud

Indhold

Revisorkandidatuddannelsen er den teoretiske del af uddannelsen til statsautoriseret revisor. Du får undervisning inden for fire fagområder.

Fagområder

  • Revision, som giver dig et grundlæggende kendskab til revisorområdet samt det teoretiske grundlag for at løse revisionsopgaver gennem fag som fx revisorret, revisionsplanlægning, årsrapport - revision og revisors påtegning
  • Regnskab/ekstern rapportering, hvor du bl.a. lærer om gældende regler for aflæggelse af årsrapporter og teoretiske aspekter knyttet til den eksterne rapportering
  • Skatteret, hvor du har fag som skatteforvaltning, indkomst- og formuebeskatning
  • Erhvervsret, hvor du lærer om den jura, som er vigtig for en revisors arbejdsopgaver, fx selskabsret, finansieringsret, økonomisk kriminalitet samt insolvensret

Uddannelsen giver dig indsigt i aktuelle sager både i forbindelse med den nationale og internationale udvikling inden for området.

Uddannelsen kan tages flere steder

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Autorisation

For at få autorisation som statsautoriseret revisor skal du bestå en revisoreksamen, der består af en skriftlig prøve og en mundtlig eksamen.

For at blive indstillet til den skriftlige prøve skal du ud over din kandidatuddannelse have yderligere tre års praktisk uddannelse hos en statsautoriseret revisor. Mindst et af årene skal ligge efter bestået kandidateksamen, og mindst to år skal ligge inden for de seneste tre år før indstillingen til revisoreksamen. Det betyder, at hvis du har arbejdet i en godkendt revisionsvirksomhed samtidig med din kandidatuddannelse, kan du gå til eksamen ét år efter bestået kandidateksamen.

Erhvervskandidatuddannelse

Copenhagen Business School (CBS), Syddansk Universitet (SDU), Aalborg Universitet (AAU) og Aarhus Universitet (AU) udbyder også uddannelsen som erhvervskandidatuddannelse. En erhvervskandidatuddannelse er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Uddannelsen retter sig mod personer, der er i beskæftigelse, og er ikke SU-berettiget.

Læs mere

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.merc.aud.

Undervisning

Undervisningen veksler på nogle uddannelsessteder mellem forelæsninger, holdundervisning og gruppearbejde.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer 1 semester. 

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen til revisorkandidat (cand.merc.aud.) foregår i: 

Læs om

CBS, SDU, AAU og AU udbyder også en bacheloruddannelse på området.

Læs mere i UG-artiklen:

Erhvervsøkonomi, HA

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for bl.a. revisor- og konsulentbranchen. Du kan også komme til at arbejde i den finansielle sektor og ved forskellige offentlige myndigheder som SKAT eller Rigsrevisionen.

Endelig er der jobmuligheder som regnskabs- eller økonomichefer i større virksomheder.

Statsautoriseret revisor

Hvis du vil arbejde som statsautoriseret revisor, skal du have autorisation af Erhvervsstyrelsen.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information