uddannelse til Revisorkandidat, cand.merc. aud.
Kandidatuddannelse

Revisorkandidat, cand.merc.aud.

På uddannelsen lærer du om regnskab og skatteforhold og får kompetencer til at udføre og godkende regnskaber samt rådgive privatpersoner og virksomheder om økonomi.

Fakta

Navn:
Revisorkandidat, cand.merc.aud.
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får en grundig viden om revision, ledelsesinformationssystemer, erhvervsret, ekstern rapportering og skatteret. Du kan desuden beskæftige dig med organisationsudvikling, it eller finansiering.

Som færdiguddannet revisor finder du typisk job i revisor- og konsulentbranchen, men du kan også blive ansat som regnskabschef i andre dele af den finansielle sektor, fx hos SKAT.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Revisorkandidatuddannelsen er den teoretiske del af uddannelsen til statsautoriseret revisor. Du får undervisning inden for fire fagområder:

  • Revision, som giver dig et grundlæggende kendskab til revisorområdet samt det teoretiske grundlag for at løse revisionsopgaver gennem fag som fx revisorret, revisionsplanlægning, årsrapport - revision og revisors påtegning
  • Regnskab/ekstern rapportering, hvor du bl.a. lærer at lægge budgetter og har fag som finansiering og offentligt regnskabsvæsen
  • Skatteret, hvor du har fag som skatteforvaltning, skatteplanlægning, indkomst- og formuebeskatning samt omsætnings- og forbrugsafgift
  • Erhvervsret, hvor du lærer om den jura, som er vigtig for en revisors arbejdsopgaver, fx selskabsret, finansieringsret, økonomisk kriminalitet samt familie- og arveret

Uddannelsen giver dig indsigt i aktuelle sager både i forbindelse med den nationale og internationale udvikling inden for området.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og gruppearbejde.

Du afslutter kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.merc.aud.

Autorisation: For at få autorisation som statsautoriseret revisor skal du bestå en revisoreksamen, der består af en skriftlig og en mundtlig prøve. Den skriftlige prøve består af tre separate eksaminationer.

For at blive indstillet til den skriftlige prøve skal du ud over din kandidatuddannelse have yderligere tre års praktisk uddannelse hos en statsautoriseret revisor. Mindst et af årene skal ligge efter bestået kandidateksamen, og mindst to år skal ligge inden for de seneste tre år før indstillingen til revisoreksamen. Det betyder, at hvis du har arbejdet i en godkendt revisionsvirksomhed samtidig med din kandidatuddannelse, kan du gå til eksamen ét år efter bestået kandidateksamen.

Bemærk, at uddannelsen også udbydes som erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside: Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og Copenhagen Business School.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Kolding, København, Odense, Aalborg og Aarhus.

Copenhagen Business School (CBS)

CBS udbyder revisorkandidat, cand.merc.aud. som en 2-årig kandidatuddannelse.

CBS udbyder også en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om CBS.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En erhvervsøkonomisk bacheloruddannelse (HA) kan give adgang til kandidatuddannelsen.

En erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD) i regnskab og økonomistyring eller i finansiering kan med særlig supplering også give adgang. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.cbs.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder revisorkandidat, cand.merc.aud. som en 2-årig kandidatuddannelse.

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Du kan også læse om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA giver adgang til kandidatuddannelsen.

En erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD) i regnskab og økonomistyring eller i finansiering kan med særlig supplering også give adgang. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder revison, cand.merc.aud. som en 2-årig kandidatuddannelse.

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA giver adgang til kandidatuddannelsen.

En erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD) i regnskab og økonomistyring eller i finansiering kan med særlig supplering også give adgang. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder revisorkandidat, cand.merc.aud. som en 2-årig kandidatuddannelse.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

En bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA og en bacheloruddannelse i Business Administration fra AU giver adgang til uddannelsen.

En erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD) kan med særlig supplering også give adgang. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for bl.a. revisor- og konsulentbranchen. Du kan også komme til at arbejde i den finansielle sektor og ved forskellige offentlige myndigheder som SKAT eller Rigsrevisionen.

Endelig er der jobmuligheder som regnskabs- eller økonomichefer i større virksomheder.

Hvis du vil arbejde som statsautoriseret revisor skal du have autorisation af Erhvervsstyrelsen.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for økonomi og revision, bank og finans og bogholderi og regnskabsarbejde.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Birgitte holder øje med økonomien i entreprenørfirmaets forretningsområde, der graver kabler og...

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.