uddannelse til Revisorkandidat, cand.merc. aud.
Kandidatuddannelse

Revisorkandidat, cand.merc.aud.

Du lærer om regnskab og skatteforhold og får kompetencer til at føre og godkende regnskaber samt rådgive privatpersoner og virksomheder om økonomi.

Fakta

Navn:
Revisorkandidat, cand.merc.aud.
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får en grundig viden om revision, ledelsesinformationssystemer, erhvervsret, ekstern rapportering og skatteret. Du kan desuden beskæftige dig med organisationsudvikling, it eller finansiering.

Som færdiguddannet revisor finder du typisk job i revisor- og konsulentbranchen, men du kan også blive ansat som regnskabschef, hos SKAT eller i den finansielle sektor.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Revisorkandidatuddannelsen er den teoretiske del af uddannelsen til statsautoriseret revisor. Du får undervisning inden for fire fagområder.

Fagområder

  • Revision, som giver dig et grundlæggende kendskab til revisorområdet samt det teoretiske grundlag for at løse revisionsopgaver gennem fag som fx revisorret, revisionsplanlægning, årsrapport - revision og revisors påtegning
  • Regnskab/ekstern rapportering, hvor du bl.a. lærer om gældende regler for aflæggelse af årsrapporter og teoretiske aspekter knyttet til den eksterne rapportering
  • Skatteret, hvor du har fag som skatteforvaltning, indkomst- og formuebeskatning
  • Erhvervsret, hvor du lærer om den jura, som er vigtig for en revisors arbejdsopgaver, fx selskabsret, finansieringsret, økonomisk kriminalitet samt insolvensret

Uddannelsen giver dig indsigt i aktuelle sager både i forbindelse med den nationale og internationale udvikling inden for området.

Undervisningsform

Undervisningen veksler på nogle uddannelsessteder mellem forelæsninger, holdundervisning og gruppearbejde.

Titel

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer 1 semester. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.merc.aud.

Autorisation

For at få autorisation som statsautoriseret revisor skal du bestå en revisoreksamen, der består af en skriftlig og en mundtlig prøve. Den skriftlige prøve består for tiden af tre separate eksaminationer.

For at blive indstillet til den skriftlige prøve skal du ud over din kandidatuddannelse have yderligere tre års praktisk uddannelse hos en statsautoriseret revisor. Mindst et af årene skal ligge efter bestået kandidateksamen, og mindst to år skal ligge inden for de seneste tre år før indstillingen til revisoreksamen. Det betyder, at hvis du har arbejdet i en godkendt revisionsvirksomhed samtidig med din kandidatuddannelse, kan du gå til eksamen ét år efter bestået kandidateksamen.

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen også udbydes som erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside: Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og Copenhagen Business School.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Kolding, København, Odense, Aalborg og Aarhus.

Copenhagen Business School (CBS)

CBS udbyder revisorkandidat, cand.merc.aud. som en 2-årig kandidatuddannelse.

CBS udbyder også en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på CBS

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En erhvervsøkonomisk bacheloruddannelse (HA) kan give adgang til kandidatuddannelsen.

En erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD) i regnskab og økonomistyring eller i finansiering kan med særlig supplering også give adgang. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.cbs.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder revisorkandidat, cand.merc.aud. som en 2-årig kandidatuddannelse.

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på SDU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA giver adgang til kandidatuddannelsen.

En erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD) i regnskab og økonomistyring eller i finansiering kan med særlig supplering også give adgang. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder revison, cand.merc.aud. som henholdsvis en 2-årig kandidatuddannelse og en 4-årig erhvervskandidatuddannelse.

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA fra AAU Business School giver adgang til kandidatuddannelsen.

Andre uddannelser, som evt. kan give adgang til kandidatuddannelsen:

  • Bachelor (BSc) i erhvervsøkonomi, HA, fra Copenhagen Business School (CBS),  Roskilde Universitet (RUC), Syddansk Universitet (SDU) og Aarhus Universitet (AU)

En erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD) i regnskab og økonomistyring eller i finansiering kan med særlig supplering også give adgang. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder revisorkandidat, cand.merc.aud. som en 2-årig kandidatuddannelse og som en 4-årig erhvervskandidatuddannelse for studerende, der opfylder krav om relevant beskæftigelse.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

En bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA og en bacheloruddannelse i Business Administration fra AU giver adgang til uddannelsen.

En erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD-R eller HD-F) kan med særlig supplering også give adgang. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for bl.a. revisor- og konsulentbranchen. Du kan også komme til at arbejde i den finansielle sektor og ved forskellige offentlige myndigheder som SKAT eller Rigsrevisionen.

Endelig er der jobmuligheder som regnskabs- eller økonomichefer i større virksomheder.

Hvis du vil arbejde som statsautoriseret revisor skal du have autorisation af Erhvervsstyrelsen.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for økonomi og revision, bank og finans og bogholderi og regnskabsarbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs mere i UG-artiklen Forskeruddannelse (ph.d.).

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information