professionsbacheloruddannelsen i offentlig administration
Professionsbacheloruddannelse

Offentlig administration

Uddannelsen i offentlig administration dækker et bredt område. Efter et fælles basismodul specialiserer du dig inden for HR, økonomi, uddannelses- og erhvervsvejledning, beskæftigelsesindsats, velfærd eller skat.

Fakta

Navn:
Offentlig administration
Andre betegnelser:
Administrationsbachelor
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer bl.a. at vurdere og håndtere konkrete administrative problemstillinger og at komme med relevante løsningsforslag. Du får desuden indsigt i, hvordan man arbejder inden for eksisterende lovgivning og forvaltningspraksis.

Dine job- og karrieremuligheder vil primært være inden for den offentlige forvaltning. Dine konkrete jobmuligheder vil afhænge af, hvilke fag og moduler du har valgt under uddannelsen.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver mulighed for specialisering inden for flere dele af det offentlige, administrative arbejdsfelt.

Du lærer at løse administrative drifts-, planlægnings- og udviklingsopgaver på tværs af professioner og inden for de rammer, der gælder for en politisk styret organisation.

Du får desuden indsigt i den offentlige sektors opbygning, finansiering og kompleksitet, og du lærer at bruge relevante teorier og metoder, lige som du opnår en grundlæggende forståelse for embedsmandens professionelle rolle.

Uddannelsen indeholder obligatoriske og valgfrie emner, et halvt års praktik samt et bachelorprojekt.

På det fælles grundforløb beskæftiger du dig med følgende fagområder:

 • Administration
 • Borger og demokrati
 • Politik og policy
 • Kvalitet og innovation

De valgfrie emner tilrettelægges inden for følgende områder:

 • Beskæftigelsesindsats
 • Human ressource (HR)
 • Skatte- og afgiftssystemet
 • Uddannelses- og erhvervsvejledning
 • Velfærd
 • Økonomi

Uddannelsen varer 3½ år og er opdelt i semestre og moduler. Et semester varer 20-24 uger og kan være inddelt i et eller flere moduler.

Undervisningen veksler mellem tværfaglig undervisning, projektarbejde, gruppearbejde og holdundervisning.

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i offentlig administration. Den engelske betegnelse er Bachelor of Public Administration.

Uddannelsen foregår i Esbjerg, København, Odense, Viborg, Aalborg, Aarhus og Næstved.

E-læring/e-learning: Uddannelsen udbydes flere steder som netbaseret uddannelse. Se uddannelsesstedernes egne hjemmesider. 

Eksamen

Uddannelsen indeholder interne og eksterne prøver, både skriftlige og mundtlige. Du afslutter uddannelsen med bachelorprojektet.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), eux eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • Udenlandsk eller international gymnasial uddannelse, der er på niveau med den danske
 • Kontoruddannelse med specialer
 • Anden relevant erhvervsuddannelse samt engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C

Specifikke adgangskrav: Med en gymnasial eksamen skal du have engelsk C og enten matematik C eller erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi B. Alle specifikke adgangskrav skal være bestået.

Optagelse

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Du kan søge optagelse i enten kvote 1 eller kvote 2.

 • I kvote 1 bliver du optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man dem med de højeste eksamensgennemsnit. Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00.
 • I kvote 2 bliver du optaget på dine samlede kvalifikationer, herunder også en eventuel adgangsgivende erhvervsuddannelse. Undersøg de nærmere udvælgelseskriterier hos det enkelte uddannelsessted. Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00.
 • Ansøgere med udenlandske og internationale eksamener skal også søge inden 15. marts.

Ansøgningsmateriale kan du finde på www.optagelse.dk.

Uddannelsen begynder i august/september.

Adgangskvotienter 2016

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen UC Syddanmark  
Esbjerg Ø (Sommerstart)AO 
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg (Sommerstart)AO 
Professionshøjskolen VIA University College  
Aarhus C (Sommerstart)AO 
Viborg (Sommerstart)AO 
Aarhus C (Vinterstart, e-læring)AO 
Professionshøjskolen Metropol / Metropolitan UC  
København N (Sommer- og vinterstart)5.2AO
Professionshøjskolen Lillebælt University College  
Odense C (Sommerstart, e-læring)AOAO
Odense C (Sommer- og vinterstart)3.7AO
Professionshøjskolen Sjælland University College  
Næstved (Sommerstart)AO 
Næstved (Vinterstart)AO 
Næstved (Sommerstart, e-læring)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Der er jobmuligheder i forskellige dele af de kommunale, regionale og statslige administrationer.

Mere uddannelse

Du kan videreuddanne dig med en relevant diplomuddannelse eller en masteruddannelse. Du har også mulighed for at tage fx en kandidatuddannelse i samfundsvidenskabelig jura.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 2

Sine Kamstrup Mikkelsen er 28 år og nyuddannet cand.merc. i organisation og strategi....

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Uddannelseszoom - logo
Uddannelseszoom - logo

Zoom ind og sammenlign uddannelser.