Offentlig administration
Professionsbacheloruddannelse

Offentlig administration

På uddannelsen lærer du at løse og udvikle administrative drifts-, planlægnings- og udviklingsopgaver i politisk styrede organisationer.

Fakta

Navn:
Offentlig administration
Andre betegnelser:
Administrationsbachelor
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer om problemstillinger inden for det forvaltningsmæssige område i kommuner, regioner og staten, så du kan bidrage til at gøre politiske visioner til konkret virkelighed.

Du lærer at løse driftsopgaver, planlægge og koordinere indsatser, samarbejde med andre og bidrage til at udvikle nye løsninger. Du lærer også om politiske, juridiske, organisatoriske og økonomiske rammer i offentlig forvaltning.

Som færdiguddannet har du jobmuligheder i forskellige dele af de kommunale, regionale og statslige administrationer. Du kan også blive ansat i private virksomheder. 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

En administrationsbachelor kan løse administrative drifts-, planlægnings- og udviklingsopgaver på tværs af professioner og inden for de rammer, der gælder for en politisk styret organisation.

På uddannelsen får du indsigt i den offentlige sektors opbygning, finansiering og kompleksitet, og du lærer at bruge relevante teorier og metoder, ligesom du opnår en forståelse for embedsmandens professionelle rolle.

Opbygning

Uddannelsen indeholder obligatoriske og valgfrie moduler.

På uddannelsens obligatoriske 6 moduler på 1.-3. semester beskæftiger du dig med områderne:

 • Administration
 • Økonomi
 • Jura
 • Organisation
 • Samfund
 • Politik
 • Innovation

Du skal vælge 4 valgmoduler på 4. og 5. semester. Du har her mulighed for at sætte dit eget præg på din uddannelse og dykke ned i de faglige områder, som du interesserer dig særligt for.

Læs mere om valgmodulerne på uddannelsesstedernes hjemmesider. 

Titel

Uddannelsen giver dig titlen professionsbachelor i offentlig administration. Den engelske titel er Bachelor of Public Administration.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, case-baseret undervisning, selvstændigt arbejde i studiegrupper og projektarbejde.  

Uddannelsen online

Du kan tage uddannelsen online. Se hvor i afsnittet Uddannelsessteder. 

Der er fremmødedage på nogle online-uddannelser.

Udlandsophold

Du har mulighed for at gennemføre dele af din uddannelse i udlandet.

Læs mere om mulighederne på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.
Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: Engelsk C og enten matematik C eller erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi C
 • Erhvervsuddannelse af mindst tre års varighed: Engelsk C og enten matematik C eller erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen UC Syddanmark  
Esbjerg Ø (Sommerstart)AO
Haderslev (Sommerstart)AO
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg (Sommerstart)AO
Professionshøjskolen VIA University College  
Aarhus C (Sommerstart)AO
Aarhus C (Sommerstart, e-læring)AO
Københavns Professionshøjskole  
København N (Sommerstart)5.6AO
København N (Vinterstart)AO
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense C (Sommerstart)AO
Odense C (Vinterstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

 

Fremtidsmuligheder

Du har jobmuligheder i forskellige dele af de kommunale, regionale og statslige administrationer. Som administrationsbachelor kan du også få job i private virksomheder, ud fra dit indblik og viden om den offentlige sektors samarbejde med den private sektor.

Mere uddannelse

Du har mulighed for at søge ind på flere kandidatuddannelser, fx:

Dine muligheder for optagelse på disse, afhænger af din specialeretnng. Optagelse ser på baggrund af individuel meritvurdering.

Du kan også videreuddanne dig med en relevant diplomuddannelse eller en masteruddannelse.

Love og regler

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i offentlig administration.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr 87 af 25. januar 2023.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information