Foto af Skattefunktionær
Job

Skattefunktionær

Som ansat i Skatteforvaltningen, deltager du i den centrale administration af told-, afgifts- og skatteforholdene i Danmark.

Fakta

Arbejdssteder:
Skatteforvaltningens hovedcenter, 30 skattecentre og 4 specialcentre
Stillingsbetegnelser:
Skattefunktionær, Ligningssekretær, Toldassistent, Toldbetjent, Skatterevisor, Konsulent, Specialkonsulent

Som skattefunktionær kan du arbejde med forskellige områder. Du kan både arbejde med virksomheder, hvor du kontrollerer regnskaber samt rådgiver og vejleder om told og afgifter. Anden opgave ligger i tolden, hvor du kontrollere varer, som bliver ført ind og ud af landet.

Derudover omfatter arbejdet også mere almindelige kontoropgaver som fx journalarbejde. Man skal have en stor ansvarsfølelse og være god til at optræde serviceminded.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af toldbetjent med hund
Hashhund - Enkelte erfarne toldbetjente er hundeførere.

En stor del af skattefunktionærerne kontrollerer regnskaber fra virksomhederne. Dette kontrolarbejde udføres for at sikre, at virksomhederne betaler de afgifter og skatter til staten, som de skal ifølge lovgivningen.

Foruden A-skat og selskabsskat drejer det sig om moms og punktafgifter, dvs. de særlige afgifter på spiritus, tobak, biler, benzin osv.

Skattefunktionærer rådgiver og vejleder også virksomheder, som har problemer eller spørgsmål vedrørende told og afgifter. En del af dette arbejde foregår ved at besøge virksomhederne.

Andre tager sig af arbejdet med at opkræve skatter og afgifter. De inddriver også restancer, dvs. afgifter, som virksomhederne skylder.

Nogle skattefunktionærer kontrollerer varer, som bliver ført ind og ud af landet. De sørger for, at varerne bliver toldbehandlet, og det gør de blandt andet ved fysisk at kontrollere ankommende fly og skibe og lastbiler, som krydser landegrænserne.

Det er også denne gruppe, som undersøger de rejsendes bagage ved indrejse fra udlandet. For at undgå ulovlig ind- og udførsel af varer fører assistenter opsyn med landegrænsen, havnene og kysterne.

Assistenter fra Skat kan via intern efteruddannelse komme til at arbejde inden for toldområdet, nogle på fuld tid, andre i perioder. En toldfunktionær kaldes også toldklarerer og foretager toldbehandling af varer, kontrol af skibe, fly og køretøjer. De udarbejder toldpapirer, der tillader indførsel af varer, eventuelt mod betaling af told.

En toldklarerer har gode sprogkundskaber, især engelsk, tysk og fransk. Sprog som svensk, norsk og fransk er også vigtige.

En skatterivisor beskæftiger sig med beregning eller kontrol af skat.

Desuden er der i SKAT ansat en række fuldmægtige og konsulenter med viden inden for en række specialområder. De har typisk en akademisk uddannelsesbaggrund. Se mere om deres arbejde i Offentlig akademisk medarbejder.

Specialtrænede hunde bruges af toldfunktionærer overvejende til opsporing af narkotika og andre ulovlige stoffer. Hunden bor hos og trænes af toldfunktionæren, men udgifterne til hold af hunden, betales overordnet set af arbejdsgiveren.

Arbejdsplads

Skat er en del af Skatteministeriet. Skat er opdelt i syv styrelser, herunder Skattestyrelsen og Toldstyrelsen.

Skattestyrelsens kerneopgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter til tiden. Toldstyrelsen skal sikre, at handel med varer over landegrænser sker nemt og med korrekt toldbetaling og at kun lovlige varer kommer ind i Danmark.

Assistenterne er ansat i begge styrelser. Se mere om Offentlig administration.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Ligningsrevisor, Skatterevisor42.792 kr.-39.063 kr.
Told- og grænsebetjentarbejde--30.860 kr.
Ligningssekretær, Toldfunktionær, Toldassistent40.826 kr.-34.491 kr.
Regnskabsarbejde38.081 kr.-38.009 kr.
Kontorfuldmægtig37.497 kr.36.355 kr.36.307 kr.
Andet juridisk arbejde43.168 kr.39.718 kr.38.281 kr.
Bibliotekararbejde og andet informationsarbejde32.535 kr.35.203 kr.35.335 kr.
Arbejde inden for samfundsøkonomi45.743 kr.39.344 kr.38.700 kr.
Systemadministration38.950 kr.33.532 kr.35.476 kr.
Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder48.882 kr.-37.347 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Skatteforvaltningen er i gang med en større omlægning. Over de næste par år skal en ny skatteforvaltning bygges op, og SKAT bliver til syv nye fagligt specialiserede styrelser med hver deres kerneopgave. Det forventes at udløse et behov for ca. 1.000 ekstra medarbejdere i skatteforvaltningen.

Medarbejderne skal både løse klassiske opgaver som skattekontrol, kundeservice og klagebehandling. Men mange vil også have nye og specialiserede kompetencer inden for fx it, dataanalyse, jura og økonomi.

For at man kan blive ansat som assistent ved Skat, skal man have gennemført Kontoruddannelsen, gerne med oplæring hos Skat, eller have opnået tilsvarende kvalifikationer.

Konsulenter og specialkonsulenter har typisk akademisk baggrund i form af en bachelor- eller kandidatuddannelse.

Efter ansættelsen deltager man løbende i efteruddannelse i SKAT.

Mere uddannelse

Man skal ajourføre sin uddannelse gennem deltagelse i Skats efteruddannelseskurser, bl.a. for at komme til at arbejde inden for toldområdet.

Få mere at vide

Dansk Told & Skatteforbund
www.dts.nu

Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK)
www.hk.dk

Skat
www.skat.dk

Spillemyndigheden
www.spillemyndigheden.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.