skattefunktionær arbejder på computer
Job

Skattefunktionær

Som ansat i Skatteforvaltningen deltager du i den centrale administration af told-, afgifts- og skatteforholdene i Danmark.

Fakta

Arbejdssteder:
Skatteforvaltningens hovedcenter, 30 skattecentre og 4 specialcentre
Stillingsbetegnelser:
Skattefunktionær, Ligningssekretær, Toldassistent, Toldbetjent, Skatterevisor, Konsulent, Specialkonsulent

Som skattefunktionær kan du arbejde med forskellige områder. Du kan både arbejde med virksomheder, hvor du kontrollerer regnskaber samt rådgiver og vejleder om told og afgifter. Anden opgave ligger i tolden, hvor du kontrollere varer, som bliver ført ind og ud af landet.

Derudover omfatter arbejdet også mere almindelige kontoropgaver som fx journalarbejde. Man skal have en stor ansvarsfølelse og være god til at optræde serviceminded.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af toldbetjent med hund
Hashhund - Enkelte erfarne toldbetjente er hundeførere.

En stor del af skattefunktionærerne kontrollerer regnskaber fra virksomhederne. Dette kontrolarbejde udføres for at sikre, at virksomhederne betaler de afgifter og skatter til staten, som de skal ifølge lovgivningen.

Foruden A-skat og selskabsskat drejer det sig om moms og punktafgifter, dvs. de særlige afgifter på spiritus, tobak, biler, benzin osv.

Skattefunktionærer rådgiver og vejleder også virksomheder, som har problemer eller spørgsmål vedrørende told og afgifter. En del af dette arbejde foregår ved at besøge virksomhederne.

Andre tager sig af arbejdet med at opkræve skatter og afgifter. De inddriver også restancer, dvs. afgifter, som virksomhederne skylder.

Nogle skattefunktionærer kontrollerer varer, som bliver ført ind og ud af landet. De sørger for, at varerne bliver toldbehandlet, og det gør de blandt andet ved fysisk at kontrollere ankommende fly og skibe og lastbiler, som krydser landegrænserne.

Det er også denne gruppe, som undersøger de rejsendes bagage ved indrejse fra udlandet. For at undgå ulovlig ind- og udførsel af varer fører assistenter opsyn med landegrænsen, havnene og kysterne.

Assistenter fra Skat kan via intern efteruddannelse komme til at arbejde inden for toldområdet, nogle på fuld tid, andre i perioder. En toldfunktionær kaldes også toldklarerer og foretager toldbehandling af varer, kontrol af skibe, fly og køretøjer. De udarbejder toldpapirer, der tillader indførsel af varer, eventuelt mod betaling af told.

En toldklarerer har gode sprogkundskaber, især engelsk, tysk og fransk. Sprog som svensk, norsk og fransk er også vigtige.

En skatterivisor beskæftiger sig med beregning eller kontrol af skat.

Desuden er der i SKAT ansat en række fuldmægtige og konsulenter med viden inden for en række specialområder. De har typisk en akademisk uddannelsesbaggrund. Se mere om deres arbejde i Offentlig akademisk medarbejder.

Specialtrænede hunde bruges af toldfunktionærer overvejende til opsporing af narkotika og andre ulovlige stoffer. Hunden bor hos og trænes af toldfunktionæren, men udgifterne til hold af hunden, betales overordnet set af arbejdsgiveren.

Arbejdsplads

Skat er en del af Skatteministeriet. Skat er opdelt i syv styrelser, herunder Skattestyrelsen og Toldstyrelsen.

Skattestyrelsens kerneopgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter til tiden. Toldstyrelsen skal sikre, at handel med varer over landegrænser sker nemt og med korrekt toldbetaling og at kun lovlige varer kommer ind i Danmark.

Assistenterne er ansat i begge styrelser. Se mere om Offentlig administration.

Indkomst

UG er under ombygning. Vi udstiller midlertidigt ikke opdateret indkomstdata for denne type job/uddannelse. 

Hvis du vil vide mere om lønniveauet for jobbet, kan du søge viden via en uddannelse, der leder til jobbet. Du kan fx finde data om lønniveau i UGs artikler om de enkelte erhvervsuddannelser og for de videregående uddannelser i Uddannelseszoom

Du kan som regel også finde information om lønniveauer på faglige organisationers hjemmesider.

Fremtidsmuligheder

Læs mere om job og karrieremuligheder (professionsbacheloriskat.dk)

Mere uddannelse

Man skal ajourføre sin uddannelse gennem deltagelse i Skats efteruddannelseskurser, bl.a. for at komme til at arbejde inden for toldområdet.

Få mere at vide

Læs mere om uddannelse, job og karrieremuligheder (professionsbacheloriskat.dk)

Dansk Told & Skatteforbund

www.dts.nu

Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK)
www.hk.dk

Skat
www.skat.dk

Spillemyndigheden
www.spillemyndigheden.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.