kandidatuddannelse i Uddannelsesvidenskab
Kandidatuddannelse

Uddannelsesvidenskab

På kandidatuddannelsen lærer du at udvikle og styre processer inden for det uddannelsesvidenskabelige felt.

Fakta

Navn:
Uddannelsesvidenskab
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsesvidenskab beskæftiger sig med udvikling og ledelse af humane ressourcer og organisationer samt forvaltning og styring af uddannelse og læring.

Uddannelsen er placeret i spændingsfeltet mellem humaniora og samfundsvidenskab. Dette felt omfatter kritiske og analytiske tilgange til begreber og praksisser som fx uddannelse, pædagogik, dannelse, læring, udvikling, ledelse, styring og forvaltning. 

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for private og offentlige organisationers uddannelses-, ledelses- og kompetenceudviklingsenheder, ministerier, uddannelsesforvaltninger og NGO’er. Du vil også kunne finde arbejde i virksomheder, der beskæftiger sig med evaluering og akkreditering af uddannelser.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen lærer du, hvordan man organiserer og styrer processer inden for et uddannelsesvidenskabeligt spektrum, der dækker udvikling på alle niveauer fra person til samfund, nationalt og globalt.

Indhold

Uddannelsen sigter mod et bredt felt, der rummer organisering og ledelse af uddannelse og læring samt forvaltning og styring inden for den offentlige og private sektor, herunder de politiske processer.

Du lærer at forholde dig kritisk til viden, færdigheder og kompetencer inden for det uddannelsesvidenskabelige felt og at udføre evalueringer og målinger i relation hertil.

Udvikling og ledelse af humane ressourcer og organisationer

Under denne tematik udforsker, undersøger og analyserer du organisering og ledelse af udvikling, læring, tilblivelsesprocesser og innovative potentialer.

Forvaltning og styring af uddannelse og læring

Under denne tematik udforsker, undersøger og analyserer du offentlig forvaltning og styring med særlig vægt på uddannelsesområdet og i lyset af samfundsmæssige, politologiske forhold og politiske tiltag.

Praktik

Du har på 3. semester mulighed for at vælge et projektorienteret forløb i form af et praktikophold.

Undervisningsform

Undervisningen er tilrettelagt som forelæsninger, øvelser, e-læringsaktiviteter og projektarbejde.

De studerende på uddannelsesvidenskab har forskellige bachelorbaggrunde, og du lærer at samarbejde på tværs af faglig baggrund og interesser. Der forudsættes en høj grad af individuel forberedelse såvel som arbejde i studiegrupper.  

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab giver den akademiske titel cand.soc.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen udbydes både i København og Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder uddannelsesvidenskab som en 2-årig kandidatuddannelse.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i uddannelsesvidenskab.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant professionsbachelor- eller bacheloruddannelse. Følgende uddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • En bacheloruddannelse i uddannelsesvidenskab
  • En professionsbachelor som lærer eller socialrådgiver med et uddannelsesvidenskabeligt relevant bachelorprojekt

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Bemærk: Der er adgangsbegrænsning på kandidatuddannelsen.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du typisk få ansættelse inden for private og offentlige organisationers uddannelses-, ledelses- og kompetenceudviklingsenheder, ministerier, uddannelsesforvaltninger og NGO’er.

Du vil også have jobmuligheder i virksomheder, der beskæftiger sig med evaluering og akkreditering af uddannelser, samt hos andre aktører inden for det uddannelsesvidenskabelige felt.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og forskning og universitetsundervisning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker bl.a. ved at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information