kandidatuddannelse i Uddannelsesvidenskab
Kandidatuddannelse

Uddannelsesvidenskab

Kandidatuddannelsen handler om pædagogiske og uddannelsesmæssige praksisser, organiseringer og politikker.

Fakta

Navn:
Uddannelsesvidenskab
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På uddannelsen får du viden om teorier, metoder og empiri, der handler om indhold, mål og rationaler for uddannelse, pædagogik og læring.

Du får også indsigt i centrale uddannelsesvidenskabelige problemstillinger, processer og forhold. 

Som færdiguddannet har du jobmuligheder inden for private og offentlige organisationers uddannelses- og ledelsesudviklingsenheder, ministerier, uddannelsesforvaltninger og NGO’er.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen lærer du om pædagogiske og uddannelsesmæssige praksisser, som de udmøntes i samfundet, nationalt og globalt, såvel som i form af læring og udvikling i arbejdslivet og af organisationer.

Emner

Uddannelsen sigter mod et bredt felt, der rummer organisering og ledelse af uddannelse og læring samt forvaltning og styring inden for den offentlige og private sektor, herunder de politiske processer.

Du lærer at forholde dig kritisk til viden, færdigheder og kompetencer inden for det uddannelsesvidenskabelige felt og at udføre og kritisk kvalitetsvurdere analyser, evalueringer og målinger vedrørende feltet.

Specialiseringer

Uddannelsen udmøntes konkret i to overordnede, men indbyrdes sammenhængende specialiseringer:

  • Udvikling og ledelse af mennesker og organisationer: Du udforsker, undersøger og analyserer private virksomheder og offentlige institutioner med særligt fokus på sammenhænge mellem deres organisering og ledelse af udvikling, læring og videndeling, herunder innovative potentialer
  • Forvaltning og styring af uddannelse og læring: Du udforsker, undersøger og analyserer offentlig forvaltning og styring med særlig vægt på uddannelsesområdet i lyset af samfundsmæssige forhold og politiske tiltag på kommunalt, statsligt og internationalt niveau

Titel

Kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab giver den akademiske titel cand.soc.

Undervisning

Undervisningen er tilrettelagt som forelæsninger, øvelser, e-læringsaktiviteter og projektarbejde.

De studerende på uddannelsesvidenskab har forskellige bachelorbaggrunde, og du lærer at samarbejde på tværs af faglig baggrund og interesser. Der forudsættes en høj grad af individuel forberedelse såvel som arbejde i studiegrupper.  

Praktik

Du har på 3. semester mulighed for at vælge et projektorienteret forløb i form af et praktikophold.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen udbydes både i København og Aarhus.

Læs om 

AU udbyder også en bacheloruddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Uddannelsesvidenskab.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du typisk få ansættelse inden for private og offentlige organisationers uddannelses-, ledelses- og organisationsudviklingsenheder, herunder ministerier, uddannelsesforvaltninger og NGO’er.

Du vil også kunne finde arbejde i virksomheder, der beskæftiger sig med evaluering og akkreditering af uddannelser.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information