kandidatuddannelse i Uddannelsesvidenskab
Kandidatuddannelse

Uddannelsesvidenskab

Fokus er på de kulturelle, sociale, økonomiske samt forvaltnings- og styringsmæssige forhold, der påvirker uddannelse, undervisning, læring og kompetencer.

Fakta

Navn:
Uddannelsesvidenskab
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer bl.a. om uddannelsesprofiler og politikker samt om uddannelsesforvaltning, organisation, kultur og innovation i det komplekse samspil mellem samfund, institution/organisation og individ.

Du får kompetencer inden for udvikling og ledelse af humane ressourser og organisationer samt forvaltning og styring af uddannelse og læring.

Som færdiguddannet vil du kunne arbejde med organisering og ledelse af uddannelse og læring samt forvaltning og styring inden for den offentlige og private sektor, herunder de politiske processer. Dette kan fx være med planlægnings-, udviklings- og evalueringsopgaver inden for uddannelsesområdet. Du vil også kunne arbejde med kompetenceudvikling og konsulentvirksomhed i offentlige eller private virksomheder og organisationer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen bygger på elementer af viden fra de samfundsfaglige, sociologiske, pædagogiske, antropologiske, psykologiske, filosofiske, økonomiske og forvaltningsmæssige fagområder.

Indhold

Du får indsigt i bl.a. uddannelsessystemet i et globalt perspektiv samt i uddannelsesforvaltning og politik. Derudover lærer du om kultur, HR og kompetenceudvikling i relation til organisationer og private virksomheder. Du får hermed et uddannelsesvidenskabeligt perspektiv med fokus på læring, adfærd og motivation på både individ- og samfundsniveau.

Ovenstående får du kendskab til gennem en tværdisciplinær tilgang, der placerer uddannelsesvidenskab i spændingsfeltet mellem humaniora og samfundsvidenskab.

Uddannelsen giver dig også viden om de teorier og metoder (kvalitative og kvantitative), der bruges inden for uddannelse, læring og kompetenceudvikling. 

Specialisering

Der er mulighed for at specialisere sig inden for uddannelsesforvaltning eller HR. Der er ligeledes mulighed for at konstruere sin egen specialisering som del i et selvargumenteret forløb.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og selvstændigt projektarbejde, som også kan foregå i grupper. Afhængigt af hvordan du tilrettelægger din kandidatuddannelse, kan der være mulighed for valgfag/praktik.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab giver den akademiske titel cand.soc.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen udbydes både i København og Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder uddannelsesvidenskab som en 2-årig kandidatuddannelse.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i uddannelsesvidenskab.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant professionsbachelor- eller bacheloruddannelse. Følgende uddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • En bacheloruddannelse i uddannelsesvidenskab
  • En professionsbachelor som lærer eller socialrådgiver med et uddannelsesvidenskabeligt relevant bachelorprojekt

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Bemærk: Der er adgangsbegrænsning på kandidatuddannelsen.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du kunne arbejde med opgaver som planlægning, udvikling og evaluering i relation til uddannelsesområdet. Du vil også kunne arbejde med HR, kompetenceudvikling og konsulentvirksomhed i offentlige eller private virksomheder og organisationer.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og forskning og universitetsundervisning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker bl.a. ved at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information