kandidatuddannelse i Human Resource Management (HRM)
Kandidatuddannelse

Human Resource Management (HRM)

Inden for Human Resource Management (HRM) arbejder du med udvikling og koordinering af personer og job i en virksomhed.

Fakta

Navn:
Human Resource Management (HRM)
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at analysere samspillet mellem personer, arbejdsopgaver, job og ledelse i en organisatorisk kontekst i arbejdet med at tiltrække, fastholde og udvikle medarbejdere i en virksomhed eller organisation. Det handler om at anvende en virksomheds menneskelige ressourcer bedst muligt.

Som uddannet kandidat vil du bl.a. kunne få job som HR-konsulent i både private virksomheder og inden for det offentlige.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Overordnet set handler fagområdet Human Resource (HR) om det arbejdende menneske og om tiltrækning, udvikling og fastholdelse af medarbejdere på en arbejdsplads.

Human Resource Management eller HRM er en strategisk og erhvervsøkonomisk praksis med fokus på samspillet mellem den overordnede organisatoriske strategi og HR-strategien i en virksomhed.

Derfor får du også en viden om nærliggende fagområder som bl.a. organisationsteori, ledelse, økonomi og arbejdsmarkedsforhold.

Undervisningsområder

  • HRM i teori og praksis
  • Human Resource Development
  • Organisation og arbejdsmarked
  • Strategisk HRM
  • Belønningsledelse

Inden for de enkelte fag undervises i relevant jura samt i videnskabsteori og metode. Fagene integrerer desuden kritiske, etiske og internationale perspektiver.

Retninger

Afhængigt af din bachelorbaggrund læser du enten cand.merc. HRM eller cand.soc. HRM.

  • Cand.merc. HRM har fokus på samspillet mellem HRM, organisering og ledelse, herunder bl.a. omkostninger og indtægter ved forskellige HRM-initiativer.
  • Cand.soc.HRM har fokus på analyse af arbejdsmarkeder,  organisationer og dele af organisationer

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser, casediskussioner og gæsteindlæg. Du har desuden et praktikforløb i en dansk eller udenlandsk virksomhed.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel 

De to kandidatuddannelser i Human Ressource Management giver flg. engelske titler:

  • Master of Science (MSc) in Social Sciences in Human Resource Management
  • Master of Science (MSc) in Economics and Business administration with a concentration in Human Resource Management

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Copenhagen Business School (CBS)

CBS udbyder Human Resource Management (HRM) som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Adgangskrav på CBS

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse samt opfylde de faglige adgangskrav og et sprogkrav.

Se dine muligheder for optagelse, og læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist mv. på cbs.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i både private virksomheder og inden for det offentlige, hvor du vil kunne arbejde som HR-konsulent eller HR-chef.

Du vil kunne arbejde med områder som fx tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere, strategisk kompetenceudvikling, talent-, karriere-, ledelses- og organisationsudvikling, work life balance, personaleøkonomi og effektmåling samt employee branding.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for organisation, udvikling og rådgivning, økonomi og revision samt administrativt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs mere i UG-artiklen Forskeruddannelse (ph.d.).

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.