HRM-studerende
Kandidatuddannelse

Human Resource Management (HRM)

Inden for Human Resource Management (HRM) arbejder du med udvikling og koordinering af personer og job i en virksomhed.

Fakta

Navn:
Human Resource Management (HRM)
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at analysere samspillet mellem personer, arbejdsopgaver, job og ledelse i en organisatorisk kontekst i arbejdet med at tiltrække, fastholde og udvikle medarbejdere i en virksomhed eller organisation. Det handler om at anvende en virksomheds menneskelige ressourcer bedst muligt.

Som uddannet kandidat vil du bl.a. kunne få job som HR-konsulent i både private virksomheder og inden for det offentlige.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Overordnet set handler fagområdet Human Resource (HR) om det arbejdende menneske og om tiltrækning, udvikling og fastholdelse af medarbejdere på en arbejdsplads.

Human Resource Management eller HRM er en strategisk og erhvervsøkonomisk praksis med fokus på samspillet mellem den overordnede organisatoriske strategi og HR-strategien i en virksomhed.

Derfor får du også en viden om nærliggende fagområder som bl.a. organisationsteori, ledelse, økonomi og arbejdsmarkedsforhold.

Undervisningsområder

  • HRM i teori og praksis
  • Human Resource Development
  • Organisation og arbejdsmarked
  • Strategisk HRM
  • Belønningsledelse

Inden for de enkelte fag undervises i relevant jura samt i videnskabsteori og metode. Fagene integrerer desuden kritiske, etiske og internationale perspektiver.

Titel 

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand. soc. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Social Sciences in Human Resource Management.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser, casediskussioner og gæsteindlæg.

Udlandsophold og praktik

Du har et praktikforløb i en dansk eller udenlandsk virksomhed.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskrav på Copenhagen Business School (cbs.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Copenhagen Business School (cbs.dk)

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig muligheder for at arbejde i både private virksomheder og inden for det offentlige, hvor du vil kunne søge job som HR-konsulent eller HR-chef.

Udvikling af medarbejdere og organisationer

Du vil kunne arbejde med områder som fx tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere, strategisk kompetenceudvikling, talent-, karriere-, ledelses- og organisationsudvikling, work life balance, personaleøkonomi og effektmåling samt employee branding.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.