kandidatuddannelse i Erhvervsøkonomi og psykologi
Kandidatuddannelse

Erhvervsøkonomi og psykologi

På kandidatuddannelsen lærer du at udvikle og forbedre virksomheders ledelses- og forretningsprocesser i forhold til især de ansattes præstation og udvikling.

Fakta

Navn:
Erhvervsøkonomi og psykologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Kandidatuddannelsen kombinerer psykologi og erhvervsøkonomi. Du lærer at analysere virksomhedens aktiviteter, og du bliver trænet i at arbejde med og implementere processer for forandring i forbindelse med opgaver inden for udvikling, ledelse og kommunikation.

Som færdiguddannet har du især jobmuligheder inden for det private erhvervsliv, hvor du kan arbejde med kompetenceudvikling og uddannelse, ledelses- og organisationsudvikling eller forandringsledelse. Du kan også finde job inden for Human Ressource Management.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi og psykologi går i dybden med relationerne mellem økonomi, organisation og psykologi.

Processer og mennesker

Du får værktøjer til at analysere, forbedre, udvikle og implementere forretningsprocesser, der hjælper virksomheder og organisationer til mere effektivt at nå deres mål.

På uddannelsen får du også udviklet din evne til at forstå menneskers bevæggrunde med henblik på at kunne håndtere situationer, der er gået i hårdknude, eller til at få mennesker til mentalt at flytte sig, fx i forbindelse med en større organisationsændring i en virksomhed.

Foruden obligatoriske fag med fokus på kreativitet, innovation og forandringsledelse, undervises du i en række valgfag.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.merc.(psyk.).

Undervisning

Undervisningen er proces- og praksisorienteret og veksler mellem forelæsninger og undervisning, hvor der inddrages konkrete virksomhedsrelaterede opgaver.

Udlandsophold og praktik

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. 

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Læs om

CBS udbyder også en bacheloruddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Erhvervsøkonomi og psykologi.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig bl.a. jobmuligheder i private virksomheder, hvor du fx vil kunne arbejde med kompetenceudvikling og uddannelse, ledelses- og organisationsudvikling eller forandringsledelse.

Du vil kunne varetage job, der knytter sig til relationen mellem de økonomiske og de menneskelige sider af en virksomheds opgaver, fx hvordan man kan ændre på en virksomheds kultur og samtidig tjene penge på forandringerne.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Allan Hermansen er HR-chef. Han er uddannet officer i forsvaret og i dag ansat på SuperBests...

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.