kandidatuddannelse i Erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation
Kandidatuddannelse

Erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation

På kandidatuddannelsen lærer du at arbejde med forretningsstrategi og kommunikationsstrategi.

Fakta

Navn:
Erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får træning i at bruge forskellige modeller og teorier i analysearbejdet og i udviklingen af kommunikationsprocesser.

Som færdiguddannet kandidat kan du søge arbejde i både offentlige og private virksomheder. Du vil bl.a. kunne arbejde som kommunikations- og informationsmedarbejder eller marketingmedarbejder.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen har fokus på kommunikation i et organisatorisk og forretningsmæssigt perspektiv.

Kommunikation fra et helhedssyn

Du lærer at anlægge et helhedssyn på virksomhedens eller organisationens kommunikation til såvel interne som eksterne samarbejdspartnere eller interessenter, ligesom du får en stor viden om de vilkår, der generelt gælder i forhold til omverdenen.

Du bliver i stand til at arbejde med såvel forretningsstrategi som kommunikationsstrategi samt at anvende kommunikation som et ledelsesredskab. Det betyder, at du vil kunne lede kommunikationsopgaver på tværs af funktioner, faggrænser, kulturer og landegrænser.

Uddannelsens profiler

På andet semester udbyder uddannelsen fire forskellige profiler. Oprettelse af den enkelte profil afhænger af tilslutningen. Ikke alle bliver nødvendigvis oprettet hvert år.

De forskellige profiler er:

  • Ledelse og organisation
  • PR og marketing
  • Digitale medier
  • CSR (Corporate Social Responsibility)

Tredje semester består af valgfag.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.merc.(kom.).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde, som kan tage udgangspunkt i en case.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Læs om

CBS udbyder også en bacheloruddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for især det private erhvervsliv, men også i offentlige organisationer eller interesseorganisationer med konkrete kommunikationsopgaver.

Uddannelsen vil også give dig mulighed for at arbejde mere generelt med at analysere en virksomheds eller organisations samlede kommunikation og lægge en strategi for, hvordan den kan forbedres.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.