kandidatuddannelse i Erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation
Kandidatuddannelse

Erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation

På kandidatuddannelsen lærer du at arbejde med forretningsstrategi og kommunikationsstrategi.

Fakta

Navn:
Erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får træning i at bruge forskellige modeller og teorier i analysearbejdet og i udviklingen af kommunikationsprocesser.

Som færdiguddannet kandidat kan du søge arbejde i både offentlige og private virksomheder. Du vil bl.a. kunne arbejde som kommunikations- og informationsmedarbejder eller marketingmedarbejder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen har fokus på kommunikation i et organisatorisk og forretningsmæssigt perspektiv. Du lærer at anlægge et helhedssyn på virksomhedens eller organisationens kommunikation til såvel interne som eksterne samarbejdspartnere eller interessenter, ligesom du får en stor viden om de vilkår, der generelt gælder i forhold til omverdenen.

Du bliver i stand til at arbejde med såvel forretningsstrategi som kommunikationsstrategi samt at anvende kommunikation som et ledelsesredskab. Det betyder, at du vil kunne lede kommunikationsopgaver på tværs af funktioner, faggrænser, kulturer og landegrænser.

På andet semester udbyder uddannelsen fire forskellige profiler. Oprettelse af den enkelte profil afhænger af elevtilslutningen. Ikke alle bliver nødvendigvis oprettet hvert år.

Uddannelsens profiler

  • Ledelse og organisation
  • PR og marketing
  • Digitale medier
  • CSR (Corporate Social Responsibility)

Tredje semester består af valgfag.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde, som kan tage udgangspunkt i en case.

Titel

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.merc.(kom.).

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Copenhagen Business School (CBS)

CBS udbyder erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation som en 2-årig kandidatuddannelse.

CBS udbyder også en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Adgangskrav på CBS

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse samt opfylde de faglige adgangskrav og et sprogkrav.

Se dine muligheder for optagelse, og læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist mv. på www.cbs.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for især det private erhvervsliv, men også i offentlige organisationer eller interesseorganisationer med konkrete kommunikationsopgaver.

Uddannelsen vil også give dig mulighed for at arbejde mere generelt med at analysere en virksomheds eller organisations samlede kommunikation og lægge en strategi for, hvordan den kan forbedres.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og kommunikation og erhvervssprogligt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs mere i UG-artiklen Forskeruddannelse (ph.d.).

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.