kandidatuddannelse i Kultursociologi
Kandidatuddannelse

Cultural Sociology

Kandidatuddannelsen, der foregår på engelsk, kombinerer sociologi med kulturanalyse og handler om mennesker og samfund.

Fakta

Navn:
Cultural Sociology
Andre betegnelser:
Kultursociologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver indsigt i, hvordan forhold i samfundet, på arbejdsmarkedet, i virksomheder og i organisationer spiller sammen med sociale og kulturelle forandrings- og udviklingsprocesser, både på individ-, gruppe- og samfundsniveau.

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for den offentlige sektor, i interesseorganisationer og NGO'er samt i konsulentvirksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen i Cultural Sociology giver indsigt i samspillet mellem mennesker og samfund, og i de kulturmøder der opstår, når mennesker mødes på tværs af generationer, professioner, nationalitet, køn, religion og sundhedsforståelse.

Du uddyber din viden om det moderne samfund, dets strukturer, systemer, kulturer og grupperinger og fortsætter dit studie af, hvordan samfundets udviklingsprocesser er struktureret og organiseret.

Du lærer herunder om, hvordan fx køn, familierelationer, tid, kulturmøder, globalisering, regler og love, institutionalisering og klientgørelse har indflydelse på samfundets forandringsprocesser.

Samtidig udbygger du dine teoretiske og metodiske kvalifikationer og bliver trænet i videnskabeligt arbejde og metodeanvendelse, herunder i evalueringspraksis.

Uddannelsen omfatter profilen Social transformation processes.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelser, vejledning og opgaver. Der vil desuden være projektforløb i samarbejde med offentlige myndigheder, organisationer eller private virksomheder. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Esbjerg.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder Cultural Sociology som en 2-årig kandidatuddannelse.

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i sociologi og kulturanalyse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i sociologi og kulturanalyse eller Market and Management Anthropology giver adgang til kandidatuddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for den offentlige sektor, i interesseorganisationer og ngo'er i Danmark og i udlandet samt i den private servicesektor, især i konsulentvirksomheder. Her vil du kunne arbejde med styring og gennemførelse af offentlige forandrings- og innovationsprocesser, organisering af vidensarbejde og effektivisering af serviceniveau.

Du kan bl.a. komme til at arbejde som researcher, analytiker, proceskonsulent, projektmedarbejder, Human Resource-medarbejder eller udviklingskonsulent.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og organisation, udvikling og rådgivning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information