En menneskeflok
Kandidatuddannelse

Cultural Sociology

Kandidatuddannelsen har fokus på kulturelle drivkræfter i forståelsen af sociale ændringsprocesser.

Fakta

Navn:
Cultural Sociology
Andre betegnelser:
Kultursociologi
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig indsigt i, hvordan kultur påvirker de forandringsprocesser, som ændrer menneskers liv.

Du arbejder med at forstå, hvordan krop, etnicitet, religion, køn og økonomi skaber kulturelle bevægelser som fx subkulturer, sociale bevægelser og modkulturer.

Du analyserer, hvordan mennesker agerer og skaber mening i kulturelle fænomener som sociale medier, forbrug, miljø, tid, livsstil og globalisering.

Du kan som færdiguddannet arbejde som embedsmand i ministerier, i kommuner, inden for uddannelse, i interesseorganisationer og NGO'er, ligesom du vil kunne finde arbejde som konsulent.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen i Cultural Sociology tager afsæt i kultur, når de forandringsprocesser, der foregår omkring os, skal forstås.

Uddannelsen giver indsigt i de kulturmøder, der opstår, når mennesker frustreres, glædes og søger at løse problemer på tværs af etnicitet, køn, religion, sociale skel, alder og geografi.

Kultur som forandringsproces

Du får indgående viden om kultur som forandringsproces, og du får dyb indsigt i sociale bevægelser og deres politiske betydning, i kulturforskelle og polariseringstendenser.

Du fortsætter dit studie af, hvordan samfundets udviklingsprocesser forandres af dels mennesker, der søger at skabe mening i deres liv, dels af politik og levevilkår. Du lærer herunder om, hvordan vilkår som fx køn, familierelationer, tid, kulturmøder, globalisering, normer og værdier, institutioner, miljø og forbrug påvirkes af mennesker og har indflydelse på samfundets forandringsprocesser.

Teori og metode

Samtidig udbygger du dine teoretiske og metodiske kvalifikationer og bliver trænet i videnskabeligt arbejde og metodeanvendelse, herunder evalueringspraksis.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc. Uddannelsens engelske titel er Master in Science (MSc) in Cultural Sociology.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelser, vejledning og opgaver. Der vil desuden være projektforløb i samarbejde med offentlige myndigheder, organisationer eller private virksomheder.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Læs om adgangskrav på Syddansk Universitets hjemmeside (sdu.dk) 

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Syddansk Universitets hjemmeside (sdu.dk) 

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i cultural sociology foregår i:

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Sociologi og kulturanalyse

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for stat og kommuner, i interesseorganisationer og ngo'er i Danmark og i udlandet samt i den private servicesektor, især i konsulentvirksomheder.

Her vil du kunne arbejde med problemløsning, med udvikling og gennemførelse af internationale, nationale og regionale innovationsprocesser og evaluering af indsatser. 

Du kan bl.a. komme til at arbejde som researcher, analytiker, proceskonsulent, projektmedarbejder, Human Resource-medarbejder eller udviklingskonsulent.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job i artiklerne:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Love og regler:

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information