kandidatuddannelse i Kultursociologi
Kandidatuddannelse

Cultural Sociology

Kandidatuddannelsen, der foregår på engelsk, har fokus på kulturelle drivkræfter i forståelsen af sociale ændringsprocesser.

Fakta

Navn:
Cultural Sociology
Andre betegnelser:
Kultursociologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig indsigt i, hvordan kultur påvirker de forandringsprocesser, som ændrer menneskers liv.

Du arbejder med at forstå, hvordan krop, etnicitet, religion, køn og økonomi skaber kulturelle bevægelser som fx subkulturer, sociale bevægelser og modkulturer.

Du analyserer, hvordan mennesker agerer og skaber mening i kulturelle fænomener som sociale medier, forbrug, miljø, tid, livsstil og globalisering.

Du kan som færdiguddannet arbejde som embedsmand i ministerier, i kommuner, inden for uddannelse, i interesseorganisationer og NGO'er, ligesom du vil kunne finde arbejde som konsulent.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen i Cultural Sociology tager afsæt i kultur, når de forandringsprocesser, der foregår omkring os, skal forstås.

Uddannelsen giver indsigt i de kulturmøder, der opstår, når mennesker frustreres, glædes og søger at løse problemer på tværs af etnicitet, køn, religion, sociale skel, alder og geografi.

Indhold

Du får indgående viden om kultur som forandringsproces, og du får dyb indsigt i sociale bevægelser og deres politiske betydning, i kulturforskelle og polariseringstendenser.

Du fortsætter dit studie af, hvordan samfundets udviklingsprocesser forandres af dels mennesker, der søger at skabe mening i deres liv, dels af politik og levevilkår. Du lærer herunder om, hvordan vilkår som fx køn, familierelationer, tid, kulturmøder, globalisering, normer og værdier, institutioner, miljø og forbrug påvirkes af mennesker og har indflydelse på samfundets forandringsprocesser.

Samtidig udbygger du dine teoretiske og metodiske kvalifikationer og bliver trænet i videnskabeligt arbejde og metodeanvendelse, herunder evalueringspraksis.

Uddannelsen omfatter profilerne Social Transformation Processes og Rural Sociology.

Undervisningform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelser, vejledning og opgaver. Der vil desuden være projektforløb i samarbejde med offentlige myndigheder, organisationer eller private virksomheder. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc. Uddannelsens engelske titel er Master in Science (MSc) in Cultural Sociology.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Esbjerg.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder Cultural Sociology som en 2-årig kandidatuddannelse.

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i sociologi og kulturanalyse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen påi uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på SDU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til uddannelsen:

  • Sociologi og kulturanalyse
  • Market and Management Anthropology 
  • European Studies
  • Sociologi
  • Antropologi
  • Samfundsfag
  • Statskundskab
  • Europæisk etnologi
  • Global Studies
  • Arbejdslivsstudier

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B bestået med karakteren 3.0. 

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for stat og kommuner, i interesseorganisationer og ngo'er i Danmark og i udlandet samt i den private servicesektor, især i konsulentvirksomheder.

Her vil du kunne arbejde med problemløsning, med udvikling og gennemførelse af internationale, nationale og regionale innovationsprocesser og evaluering af indsatser. 

Du kan bl.a. komme til at arbejde som researcher, analytiker, proceskonsulent, projektmedarbejder, Human Resource-medarbejder eller udviklingskonsulent.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og organisation, udvikling og rådgivning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information